Eläketurvakeskuksen tilastojen julkistamiskalenteri vuodelle 2018

Tilastojulkistukset ja -julkaisut Ilmestymisajankohta
Suomen työeläkkeensaajat, SVT
Tilaston esittely
Työeläkkeensaajat joulukuu 2017 17.1.2018
Työeläkkeensaajat tammikuu 2018 helmikuu
Työeläkkeelle siirtyneet 2017 helmikuu
Työeläkkeensaajat helmikuu 2018 maaliskuu
Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2017 siirtyneet maaliskuu
Työeläkkeensaajat maaliskuu 2018 huhtikuu
Työeläkkeensaajat huhtikuu 2018 toukokuu
Suomen työeläkkeensaajat 2017 kesäkuu
Työeläkkeensaajat toukokuu 2018 kesäkuu
Työeläkkeensaajat kesäkuu 2018 heinäkuu
Työeläkkeensaajat heinäkuu 2018 elokuu
Työeläkkeensaajat elokuu 2018 syyskuu
Työeläkkeensaajat syyskuu 2018 lokakuu
Työeläkkeensaajat lokakuu 2018 marraskuu
Työeläkkeensaajat marraskuu 2018 joulukuu
Tilasto Suomen eläkkeensaajista, SVT
Tilaston esittely
Keskimääräinen kokonaiseläke 2017 maaliskuu
Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2017 maaliskuu
Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2017 lokakuu
Kokonaiseläkemenot, SVT
Tilaston esittely
Kokonaiseläkemenot 2017, ennakkotiedot maaliskuu
Kokonaiseläkemenot 2017 lokakuu
Työeläkehakemukset
Tilaston esittely
Työeläkehakemusten käsittelyajat 2017 31.1.2018
Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut 2017 31.1.2018
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä
Tilaston esittely
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2017 helmikuu
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2017, julkaisu huhtikuu
Suomen työeläkevakuutetut, SVT
Tilaston esittely
Suomen työeläkevakuutetut 2017 joulukuu
Työeläkekuntoutus
Tilaston esittely
Työeläkekuntoutus 2017, ennakkotiedot huhtikuu
Työeläkekuntoutus 2017 kesäkuu
Arbetspensionsrehabilitering år 2017 syyskuu
Työeläkekuntoutus 2018, puolivuotistilasto marraskuu
Rahoitustilastot
Tilaston esittely
Yritysten työeläkemaksut 2016 17.1.2018
Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat 2017 kesäkuu
Työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja 2017 kesäkuu
Tilastotietoja työeläkelaitosten toiminnasta vuodelta 2017 syyskuu
Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2017 lokakuu
TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2017 lokakuu
Työeläkkeiden rahoitus 2017 joulukuu
Muut tilastot
Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen käyttö 2017 maaliskuu
YEL työtulot 2017 huhtikuu
Eläkkeellä ja työssä 2017: tilasto eläkeläisten työnteosta marraskuu
Muut julkaisut
Taskutilasto 2018 toukokuu
Fickstatistik 2018 toukokuu
Pocket statistics 2018 toukokuu
Katsaus eläketurvaan vuonna 2017 kesäkuu
Työeläkeindikaattorit 2018 elokuu
Pension indicators 2018 lokakuu

 

SVT= Suomen virallinen tilasto
svt_merkki_harmaa