Eläketurvakeskuksen tilastojen julkistamiskalenteri vuodelle 2019

Ajankohta Aihe
17.1.2019 Työeläkkeensaajat joulukuu 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
28.1.2019 Työeläkehakemusten käsittelyajat 2018 | Tilaston kotisivu
28.1.2019 Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut 2018 | Tilaston kotisivu
8.2.2019 Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2018 | Tilaston kotisivu
8.2.2019 Työeläkkeelle siirtyneet 2018, ennakkotiedot | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
20.2.2019 Työeläkkeensaajat tammikuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
28.2.2019 Yritysten työeläkemaksut 2017 | Tilaston kotisivu
8.3.2019 Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 2017–2018 | Tilaston kotisivu
20.3.2019 Työeläkkeensaajat helmikuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
28.3.2019 Keskimääräinen kokonaiseläke 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
28.3.2019 Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018, aluetiedot | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
28.3.2019 Kokonaiseläkemenot 2018, ennakkotiedot | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
4.4.2019 Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2018 siirtyneet | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
huhtikuu Työeläkkeensaajat maaliskuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
huhtikuu Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2018, julkaisu | Tilaston kotisivu
huhtikuu Työeläkekuntoutus 2018, ennakkotiedot | Tilaston kotisivu
huhtikuu YEL työtulot 2018 | Tilaston kotisivu
toukokuu Työeläkkeensaajat huhtikuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
kesäkuu Suomen työeläkkeensaajat 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
kesäkuu Työeläkkeensaajat toukokuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
kesäkuu Työeläkekuntoutus 2018 | Tilaston kotisivu
kesäkuu Vocational rehabilitation 2018 | Tilaston kotisivu
kesäkuu Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat 2018 | Tilaston kotisivu
kesäkuu Työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja 2018 | Tilaston kotisivu
kesäkuu Taskutilasto 2019 | Tilaston kotisivu
kesäkuu Fickstatistik 2019 | Tilaston kotisivu
kesäkuu Pocket statistics 2019 | Tilaston kotisivu 
kesäkuu Katsaus eläketurvaan vuonna 2018 | Tilaston kotisivu 
heinäkuu Työeläkkeensaajat kesäkuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
elokuu Työeläkkeensaajat heinäkuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
syyskuu Työeläkkeensaajat elokuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
syyskuu Arbetspensionsrehabilitering 2018 | Tilaston kotisivu
syyskuu Tilastotietoja työeläkelaitosten toiminnasta vuodelta 2018 | Tilaston kotisivu
syyskuu Työeläkeindikaattorit 2019 | Tilaston kotisivu
syyskuu Pension indicators 2019 | Tilaston kotisivu 
lokakuu Työeläkkeensaajat syyskuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
lokakuu Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
lokakuu Kokonaiseläkemenot 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
lokakuu Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2018 | Tilaston kotisivu 
lokakuu TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2018 | Tilaston kotisivu
marraskuu Työeläkkeensaajat lokakuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
marraskuu Suomen työeläkevakuutetut 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
marraskuu Työeläkekuntoutus 2019, puolivuotistilasto | Tilaston kotisivu
joulukuu Työeläkkeensaajat marraskuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
joulukuu Työeläkkeiden rahoitus 2018 | Tilaston kotisivu
joulukuu Eläkkeellä ja työssä 2018: tilastoraportti eläkeläisten työnteosta | Tilaston kotisivu

Suomen virallinen tilasto Suomen virallinen tilasto