Eläketurvakeskuksen tilastojen julkistamiskalenteri vuodelle 2020

Ajankohta Aihe
21.1.2020 Työeläkkeensaajat joulukuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
28.1.2020 Työeläkehakemusten käsittelyajat 2019 | Tilaston kotisivu
28.1.2020 Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut 2019 | Tilaston kotisivu
6.2.2020 Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä 2019 | Tilaston kotisivu
19.2.2020 Työeläkkeensaajat tammikuu 2020 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
20.2.2020 Yritysten työeläkemaksut 2018 | Tilaston kotisivu
27.2.2020 Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2019 | Tilaston kotisivu
27.2.2020 Työeläkkeelle siirtyneet 2019, ennakkotiedot | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
18.3.2020 Työeläkkeensaajat helmikuu 2020 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
26.3.2020 Keskimääräinen kokonaiseläke 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
26.3.2020 Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2019, aluetiedot | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
26.3.2020 Kokonaiseläkemenot 2019, ennakkotiedot | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
31.3.2020 Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 2019 | Tilaston kotisivu
8.4.2020 Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2019 siirtyneet | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
17.4.2020 Työeläkkeensaajat maaliskuu 2020 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Huhtikuu YEL työtulot 2019 | Tilaston kotisivu
Toukokuu Työeläkkeensaajat huhtikuu 2020 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Kesäkuu Taskutilasto 2020 | Tilaston kotisivu
Kesäkuu Fickstatistik 2020 | Tilaston kotisivu
Kesäkuu Pocket statistics 2020 | Tilaston kotisivu
Kesäkuu Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat 2019 | Tilaston kotisivu
Kesäkuu Työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja 2019 | Tilaston kotisivu
Kesäkuu Työeläkekuntoutus 2019 | Tilaston kotisivu
Kesäkuu Työeläkkeensaajat toukokuu 2020 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Kesäkuu Suomen työeläkkeensaajat 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Heinäkuu Työeläkkeensaajat kesäkuu 2020 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Elokuu Työeläkkeensaajat heinäkuu 2020 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Elokuu Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Elokuu Arbetspensionstagare i Finland 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Elokuu Earnings-related pension recipients in Finland 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Syyskuu Työeläkeindikaattorit 2020 | Tilaston kotisivu
Syyskuu Työeläkkeensaajat elokuu 2020 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Syyskuu Pension indicators 2020 | Tilaston kotisivu 
Syyskuu Statistik över pensionstagarna i Finland 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Syyskuu Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Lokakuu Työeläkkeensaajat syyskuu 2020 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Lokakuu Kokonaiseläkemenot 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Lokakuu Työeläkekuntoutus 2020, puolivuotistilasto | Tilaston kotisivu
Lokakuu Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto | Tilaston kotisivu
Lokakuu Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2019 | Tilaston kotisivu 
Lokakuu TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2019 | Tilaston kotisivu
Marraskuu Työeläkkeensaajat lokakuu 2020 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Marraskuu Suomen työeläkevakuutetut 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Joulukuu Työeläkkeensaajat marraskuu 2020 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
Joulukuu Eläkkeellä ja työssä 2019 : tilastoraportti eläkeläisten työnteosta | Tilaston kotisivu

Suomen virallinen tilasto Suomen virallinen tilasto