Arbete som utförs i Finland försäkras i Finland

Principen i arbetspensionslagstiftningen är att arbete som utförs i Finland försäkras i Finland.

Arbetsgivare inom den privata sektorn är skyldiga att ordna med en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) för sina anställda. Anställda som omfattas av lagen om sjömanspensioner (SjPL) försäkras enligt den. Arbete inom den offentliga sektorn i Finland försäkras i huvudsak enligt pensionslag för den offentliga sektorn. Företagare ska försäkra sin verksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL).

Utländska arbetsgivare som har anställda som arbetar i Finland ska också pensionsförsäkra dem enligt ArPL.

Undantag från försäkringsskyldigheten

Finländska arbetsgivare

Anställda som blivit utsända från utlandet för att arbeta i Finland behöver inte arbetspensionsförsäkras i Finland, om

  • den anställda med stöd av EU-förordningarna om social trygghet omfattas av lagstiftningen i något annat land och har ett A1-intyg
  • den anställda med stöd av en överenskommelse om social trygghet omfattas av lagstiftningen i ett annat land och har ett intyg om tillämplig lagstiftning.

Utländska arbetsgivare

Utländska arbetsgivares anställda som arbetar som utsända i Finland behöver inte arbetspensionsförsäkras i Finland, om

  • den anställda med stöd av EU-förordningarna om social trygghet omfattas av lagstiftningen i något annat land och har ett A1-intyg
  • den anställda med stöd av en överenskommelse om social trygghet omfattas av lagstiftningen i ett annat land och har ett intyg om tillämplig lagstiftning
  • den anställda har blivit utsänd till Finland från ett icke-avtalsland för högst två år
  • den utländska arbetsgivaren har blivit befriad från försäkringsskyldigheten i Finland.