I serien Statistik från Pensionsskyddscentralen publiceras statistiska uppgifter om olika områden inom pensionsskyddet. Statistiken grundar sig huvudsakligen på pensionssystemets registeruppgifter. Pensionsskyddscentralen producerar Finlands officiella statistik på temaområdet socialskydd.

Publikationerna finns tillgängliga i elektronisk form i publikationsarkivet Julkari. Nedan en lista över de nyaste publikationerna i serien. Äldre publikationer kan du söka och ladda ner i Julkari.

På andra webbplatser:

Nyaste statistikpublikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.