Utförligare beskrivning av pensionssystemet (på finska): Liettuan eläkejärjestelmä 2009 (pdf)

Pensionerna grundar sig huvudsakligen på arbete. I pensionssystemet beviljas ålders-, invalid- och familjepension. Minimiförmåner betalas till dem som inte har rätt till arbetspension.

Det lagstadgade arbetspensionssystemet omfattar löntagarna och företagarna.

Litauens pensionssystem reformerades 1.1.2004. Då blev det möjligt att placera en del av den lagstadgade pensionsförsäkringsavgiften på individuella pensionskonton. Det är frivilligt att ansluta sig till systemet, men man kan inte gå ur det.

Pensioner som betalas enligt det lagstadgade pensionssystemet består av en jämnstor grunddel som baserar sig på försäkringstiden, och en inkomstrelaterad tilläggsdel. För att få rätt till ålderspension (senatvés pensija) krävs att man varit försäkrad minst 15 år. För att erhålla full pension krävs försäkringstid på 30 år.

För dem som omfattas av fondpensionen minskas tilläggsdelen enligt de försäkringsavgifter som tillvuxit.

Försäkringsavgifterna betalas utan inkomsttak.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.