År 2020 skickades sammanlagt 6 054 pensionsansökningar till utlandet från Pensionsskyddscentralen. Största delen av ansökningarna, 62 procent, skickades till Sverige. Antalet pensionsansökningar som sänds till Sverige har minskat i en jämn takt redan i flera år. År 2020 var de pensionsansökningar som skickades till Sverige ca 900 färre än år 2019.

Näst mest pensionsansökningar skickades till Estland, 827 ansökningar. Estlands andel av det sammanlagda antalet var 14 procent. På följande platser om Norge med 6 procents (402 ansökningar) och Tyskland med 5 procents (300 ansökningar) andelar av det sammanlagda antalet.

Resten av ansökningarna sändes huvudsakligen till Storbritannien, Danmark, USA, Schweiz, Frankrike och Nederländerna (1-2 procent / land). Till övriga EU/EES-länder och länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet skickades sammanlagt 345 pensionsansökningar.

Pensionsansökningar som skickats till utlandet 2020 TOP 10 länder.

Sammanlagt 6 054
Land Stycken
1. Sverige 3 744
2. Estland 827
3. Norge 402
4. Tyskland 300
5. Schweiz 102
6. Storbritannien 99
7. Danmark 73
8. USA 66
9. Frankrike 56
10. Nederländerna 49
11. Spanien 46
12. Italien 38
13. Polen 34
14. Ungern 21
15. Österrike 20
16. Belgien 19
17. Kanada 19
18. Bulgarien 16
19. Lettland 16
20. Rumänien 14
21. Israel 11
22. Grekland 11
23. Luxemburg 11
24. Australien 9
25. Irland 9
26. Island 8
27. Litauen 6
28. Tjeckien 5
29. Kroatien 4
30. Portugal 4
31. Liechtenstein 2
32. Slovakien 2
33. Slovanien 2
Övriga* 9

*) Övriga består av de länder till vilka endast en ansökan skickats under år 2020.

År 2020 skickade Pensionsskyddscentralen ca 1000 ansökningar mindre till utlandet än år 2019. Antalet ansökningar som skickas utomlands förväntas minska också i framtiden. Största delen av den förutspådda minskningen gäller Sverige. Många som hör till de stora årskullarna arbetade i Sverige på 1960-70-talet och av dem har de flesta redan uppnått pensionsåldern.

Antalet pensionsansökningar som Pensionsskyddscentralen skickar till utlandet förväntas minska ännu under de följande fem åren. Efter det antas mängden jämna ut sig och hållas på samma nivå i flera år.