År 2023 skickades sammanlagt 5 309 pensionsansökningar till utlandet från Pensionsskyddscentralen. Största delen av ansökningarna, 53 procent, skickades till Sverige (2 808 ansökningar).

Näst mest pensionsansökningar skickades till Estland, 974 ansökningar. Estlands andel av det sammanlagda antalet var 18 procent. På följande platser var Norge med 7 procents (387 ansökningar) och Tyskland med 5 procents (254 ansökningar) andelar av det sammanlagda antalet.

Resten av ansökningarna sändes huvudsakligen till Storbritannien (135 ansökningar), Schweiz (77 ansökningar), Spanien (72 ansökningar), Frankrike (70 ansökningar), USA (63 ansökningar) och Nederländerna (53 ansökningar). Till övriga EU/EES-länder och länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet skickades sammanlagt 416 pensionsansökningar.

Sammanlagt 5 309
Land Stycken
1. Sverige 2 808
2. Estland 974
3. Norge 387
4. Tyskland 254
5. Storbritannien 135
6. Schweiz 77
7. Spanien 72
8. Frankrike 70
9. USA 63
10. Nederländerna 53
11. Danmark 49
12. Italia 46
13. Polen 33
14. Lettland 29
15. Belgien 29
16. Grekland 27
17. Litauen 21
18. Rumänien 20
19. Österrike 19
20. Ungern 19
21. Bulgarien 18
22. Kanada 15
23. Kroatien 15
24. Luxemburg 15
25. Irland 14
26. Portugal 11
27. Australien 7
28. Island 6
29. Cypern 5
30. Japan 4
31. Israel 3
32. Slovakien 2
33. Malta 4
34. Tjeckien 2
Övriga* 4

*) Övriga består av de länder till vilka endast en ansökan skickats under år 2023.

År 2023 skickade Pensionsskyddscentralen ca 1 700 ansökningar mindre till utlandet än år 2022. Antalet pensionsansökningar som skickas utomlands har varit på en nedåtgående trend redan i flera år. År 2022 skickades dock från Pensionsskyddscentralen omkring 1300 fler pensionsansökningar till utlandet än år 2021. Den exceptionellt stora höjningen av arbetspensionsindexet inspirerade människor att ansöka om pension skärkilt i slutet av året 2022 och detta återspeglades också i antalet ansökningar om pension från utlandet.

Antalet pensionsansökningar som Pensionsskyddscentralen skickar till utlandet förväntas minska ännu under de följande två åren. Efter det antas mängden jämna ut sig och hållas på samma nivå i flera år.

Största delen av den förutspådda minskningen gäller Sverige. Många som hör till de stora årskullarna arbetade i Sverige på 1960–70-talet och av dem har de flesta redan uppnått pensionsåldern.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.