År 2022 skickades sammanlagt 7 017 pensionsansökningar till utlandet från Pensionsskyddscentralen. Största delen av ansökningarna, 59 procent, skickades till Sverige (4 145 ansökningar).

Näst mest pensionsansökningar skickades till Estland, 998 ansökningar. Estlands andel av det sammanlagda antalet var 14 procent. På följande platser var Norge med 7 procents (518 ansökningar) och Tyskland med 5 procents (348 ansökningar) andelar av det sammanlagda antalet.

Resten av ansökningarna sändes huvudsakligen till Storbritannien (141 ansökningar), Schweiz ( 140 ansökningar), Frankrike (69 ansökningar), USA (66 ansökningar), Danmark ( 58 ansökningar), Spanien (56 ansökningar) och Italien (56 ansökningar). Till övriga EU/EES-länder och länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet skickades sammanlagt 442 pensionsansökningar.

Sammanlagt 7 017
Land Stycken
1. Sverige 4 145
2. Estland 998
3. Norge 518
4. Tyskland 348
5. Storbritannien 141
6. Schweiz 140
7. Frankrike 69
8. USA 66
9. Danmark 58
10. Spanien 56
11. Italien 56
12. Nederländerna 53
13. Polen 48
14. Belgien 39
15. Kanada 30
16. Lettland 25
17. Bulgarien 24
18. Ungern 24
19. Irland 22
20. Österrike 21
21. Grekland 21
22. Litauen 18
23. Rumänien 13
24. Luxemburg 12
25. Portugal 11
26. Australien 10
27. Island 8
28. Tjeckien 8
29. Israel 7
30. Cypern 6
31. Kroatien 5
32. Malta 4
33. Slovanien 4
34. Indien 3
35. Slovakien 3
Övriga* 3

*) Övriga består av de länder till vilka endast en ansökan skickats under år 2022.

Antalet pensionsansökningar som skickas utomlands har varit på en nedåtgående trend redan i flera år. År 2022 skickades dock från Pensionsskyddscentralen omkring 1300 fler pensionsansökningar till utlandet än år 2021. Den exceptionellt stora höjningen av arbetspensionsindexet inspirerade människor att ansöka om pension skärkilt i slutet av året 2022 och detta återspeglades också i antalet ansökningar om pension från utlandet.

Antalet pensionsansökningar som Pensionsskyddscentralen skickar till utlandet förväntas minska ännu under de följande tre åren. Efter det antas mängden jämna ut sig och hållas på samma nivå i flera år.

Största delen av den förutspådda minskningen gäller Sverige. Många som hör till de stora årskullarna arbetade i Sverige på 1960–70-talet och av dem har de flesta redan uppnått pensionsåldern.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.