Brexit kan påverka våra tjänster

Om Storbritannien lämnar EU har det en inverkan både på försäkring av utlandsarbete (bl.a. A1-intygens giltighet) och ansökan om pension. Hurdana verkningarna blir beror på hur Brexit genomförs. För närvarande bereder vi oss på olika scenarier.

Vi följer läget och berättar om eventuella ändringar på den här sidan, när vi har tillgång till mera information.

Vanliga frågor om Brexit

Är mitt finska A1-intyg i kraft efter Brexit?

Fråga:

Jag är nu i Storbritannien och mitt A1-intyg från Finland är i kraft till slutet av juni 2020. Vad händer med mitt intyg?

Svar:

Om du är arbetstagare eller stipendietagare, beror din situation på om utträdesavtalet och övergångsperioden träder i kraft eller om Storbritannien lämnar EU utan avtal. Om det blir en övergångsperiod till slutet av år 2020, som enligt avtalsförslaget, är ditt intyg i kraft tills det normalt går ut, om det inte sker väsentliga förändringar i din situation. Om utträdet sker utan avtal, är ditt A1-intyg inte längre i kraft 30.3.2019. Ta i så fall kontakt med Pensionsskyddscentralen och FPA.

Hur gör man om man blir utsänd till Storbritannien?

Fråga: Jag ska bli utsänd till Storbritannien för att arbeta där från februari 2019 till februari 2021. Hur ska jag gå till väga? Vad händer om jag åker dit först i april 2019?

Svar: Du och din arbetsgivare kan ansöka om ett A1-intyg för dig hos Pensionsskyddscentralen. Om det blir en övergångsperiod, hålls intyget i kraft. Om Storbritannien lämnar Eu utan avtal, kan A1-intyg inte längre utfärdas för tiden efter 29.2.2019. Om du börjar arbeta i Storbritannien i april och utträdesavtalet är i kraft, kan du få ett intyg. Om det inte finns något utträdesavtal, ska du ta kontakt med Pensionsskyddscentralen och FPA.

Hur länge är ett brittiskt A1-intyg i kraft?

Fråga: Jag har kommit från Storbritannien till Finland i september 2018 och mitt A1-intyg ska vara i kraft till september 2020. Kommer jag att omfattas av den brittiska socialförsäkringen den tid som intyget är skrivet för?

Svar: Om du är arbetstagare eller stipendietagare, beror din situation på om utträdesavtalet och övergångsperioden träder i kraft eller om Storbritannien lämnar EU utan avtal. Om det blir en övergångsperiod till slutet av år 2020, som enligt avtalsförslaget, är ditt intyg i kraft tills det normalt går ut, om det inte sker väsentliga förändringar i din situation. Om utträdet sker utan avtal, är ditt A1-intyg inte längre i kraft 30.3.2019. Ta i så fall kontakt med Pensionsskyddscentralen och FPA och motsvarande myndigheter i Storbritannien.

Hur inverkar Brexit på arbetspensioner som betalas från Finland?

Fråga: Jag bor i Storbritannien och får arbetspension från Finland. Kommer Brexit att påverka utbetalningen av min pension?

Svar: Brexit påverkar inte utbetalningen av din arbetspension. Finsk arbetspension betalas till alla länder i världen, alltså också till Storbritannien oberoende av om Brexit sker med eller utan övergångsperiod.

Hur inverkar Brexit på pensioner som betalas från Storbritannien?

Fråga: Jag har arbetat i Storbritannien och kommer snart att gå i pension i Finland. Kommer jag att få pension också från Storbritannien?

Svar: Din situation på om utträdesavtalet och övergångsperioden träder i kraft eller om Storbritannien lämnar EU utan avtal. I det förstnämnda fallet beaktas ditt arbete i Storbritannien när din pension räknas ut i Finland. Om det blir ett utträde utan avtal, är det ännu oklart hur arbete i Storbritannien kommer att beaktas. Ta kontakt med Pensionsskyddscentralen.

Vad borde jag göra före eller efter Brexit?

Fråga: Var borde jag göra före eller efter Brexit?

Svar:

  • Ta kontakt med de ansvariga myndigheterna, Pensionsskyddscentralen och FPA i Finland och motsvarande myndigheter i Storbritannien, om det behövs.
  • Be att få skriftliga dokument över ditt arbete i Storbritannien och förvara dem omsorgsfullt.

Läs mer om Brexit

Tidigare nyheter om Brexit:

Länkar till våra tjänster som påverkas av Brexit:

Fråga mer:
ulkomaanasiat(at)etk.fi

Foto: Toby Melville/ Lehtikuva