Tillbaka till Aktuellt
2.4.2020

På grund av coronavirusepidemin har utlandsarbetet i många fall ändrats till distansarbete i hemlandet.  Distansarbete kan ha inverkan på i vilket land arbetstagaren ska vara socialförsäkrad.

Undantagsförhållandena till följd av coronavirusepidemin har orsakat oförutsedda ändringar i utlandsarbete.  Om du utför ditt utlandsarbete på distans i ett EU/EES- land eller Schweiz ska du läsa anvisningarna nedan.

Om du arbetar och bor i olika länder

Arbetstagare som bor i ett land och arbetar i ett annat och regelbundet dagligen eller minst en gång i veckan återvänder till sitt bosättningsland är s.k. gränsarbetare.  Sådana är t.ex. personer som bor i Norra Finland och arbetar i Sverige eller Norge och normalt utför allt sitt arbete i landet i fråga.

Om du tillfälligt är förhindrad att arbeta i ditt normala arbetsland och nu endast arbetar på distans i ditt bosättningsland, ska du också under undantagsförhållandena vara försäkrad i ditt normala arbetsland.

Om du t.ex. tidigare endast har arbetat i Sverige hos en svensk arbetsgivare och nu undantagsvis utför allt ditt arbete på distans hemma i Finland, anser PSC att du fortfarande är socialförsäkrad i Sverige.

Om det uppstår problem med din sociala trygghet eller du behöver en bekräftelse på i vilket land du ska vara socialförsäkrad, ta kontakt med myndigheten i det land där du tidigare har varit socialförsäkrad.

Följ de anvisningar som myndigheterna både i ditt bosättningsland och ditt arbetsland ger under coronavirusepidemin.

Om du arbetar i flera EU-länder

Inom EU-området finns det särskilda regler för arbetstagare som normalt arbetar i flera olika EU-länder.  Om ditt normala arbete ändras på grund av undantagsförhållandena och du nu tillfälligt arbetar mera eller endast i ditt bosättningsland, påverkar denna tillfälliga ändring inte i vilket land du är socialförsäkrad.

Socialförsäkringslandet framgår av ditt A1-intyg. Om det uppstår problem i fråga om detta, ta kontakt med den myndighet som utfärdat A1-intyget.

Om du har ett A1-intyg som Pensionsskyddscentralen (PSC) utfärdat till dig som en person som arbetar i flera EU-länder, behöver du inte meddela till PSC om din arbetsmängd förändras p.g.a. coronavirusepidemin.

Om du är utsänd arbetstagare

Om du är utsänd arbetstagare hålls ditt A1-intyg normalt i kraft, om du fortsätter arbeta i utlandet på distans eller på din arbetsplats.

Om din situation emellertid förändras, om du t.ex. blir permitterad eller utsändningen avbryts, läs anvisningarna på vår webbplats.  Ta kontakt med vår kundtjänst vid behov.

Europeiska kommissionen har gett myndigheterna anvisningar 

Även Europeiska kommissionen har gett ut anvisningar om hur undantagsförhållandena på grund av coronaviruset kan påverkar rörliga arbetstagare i Europa.

Kommissionen konstaterar att lagstiftningen om samordning av de sociala trygghetssystemen i Europa fortfarande gäller. De temporära undantagsförhållandena bör dock inte medföra förändringar i rörliga arbetstagares ställning i fråga om den sociala tryggheten.

Kommissionens anvisningar är riktgivande och de är inte bindande för medlemsstaternas myndigheter i enskilda fall.

PSC handlar i praktiken enligt kommissionens riktlinjer i fråga om lagstiftningen om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Mera information och e-tjänst

PSC:s kundtjänst
tfn 029 411 2110 (vardagar kl. 9–16).
ulkomaanasiat(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralens e-tjänst 

Tidigare publicerat

Är du utsänd arbetstagare men permitterad utomlands? (Nyhet 31.3) 

Utsänd arbetstagare, kan du inte återvända? (Nyhet  20.3)

Avbryter du ditt utlandsarbete? (Nyhet 13.3)

Europeiska kommissionens riktlinjer om arbetskraftens rörlighet

Coronavirus: Commission presents practical guidance to ensure the free movement of critical workers (Nyhet 30.3)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.