Eläketurvakeskuksen tilastojen julkistamiskalenteri vuodelle 2017

Tilastojulkistukset ja -julkaisut Ilmestymisajankohta
Suomen työeläkkeensaajat, SVT
Tilaston esittely
Työeläkkeensaajat joulukuu 2016 18.1.2017
Työeläkkeensaajat tammikuu 2017 17.2.2017
Työeläkkeelle siirtyneet 2016 15.2.2017
Työeläkkeensaajat helmikuu 2017 20.3.2017
Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2016 siirtyneet 23.3.2017
Työeläkkeensaajat maaliskuu 2017 20.4.2017
Työeläkkeensaajat huhtikuu 2017 18.5.2017
Suomen työeläkkeensaajat 2016 29.5.2017
Työeläkkeensaajat toukokuu 2017 20.6.2017
Työeläkkeensaajat kesäkuu 2017 19.7.2017
Työeläkkeensaajat heinäkuu 2017 17.8.2017
Työeläkkeensaajat elokuu 2017 syyskuu
Työeläkkeensaajat syyskuu 2017 lokakuu
Työeläkkeensaajat lokakuu 2017 marraskuu
Työeläkkeensaajat marraskuu 2017 joulukuu
Tilasto Suomen eläkkeensaajista, SVT
Tilaston esittely
Keskimääräinen kokonaiseläke 2016 30.3.2017
Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2016 30.3.2017
Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2016 marraskuu
Kokonaiseläkemenot, SVT
Kokonaiseläkemenot 2016, ennakkotiedot 30.3.2017        |UUTUUS!
Kokonaiseläkemenot 2016 lokakuu           |UUTUUS!
Työeläkehakemukset
Tilaston esittely
Työeläkehakemusten käsittelyajat 2016 23.2.2017        |UUTUUS!
Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut 2016 2.3.2017
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä
Tilaston esittely
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 15.2.2017
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä, julkaisu 28.4.2017
Suomen työeläkevakuutetut, SVT
Tilaston esittely
Suomen työeläkevakuutetut 2016 joulukuu
Työeläkekuntoutus
Tilaston esittely
Työeläkekuntoutus 2016, ennakkotiedot 5.4.2017
Työeläkekuntoutus 2016 21.6.2017
Työeläkekuntoutus 2017 puolivuotisraportti marraskuu       |UUTUUS!
Rahoitustilastot
Tilaston esittely
Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 31.1.2017
Yritysten työeläkemaksut 2015 25.1.2017
Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2016, ennakkotiedot 30.3.2017
Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat 2016 5.6.2017
Työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja 2016 5.6.2017
Tilastotietoja työeläkelaitosten toiminnasta vuodelta 2016 syyskuu
Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2016 lokakuu
TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2016 lokakuu
Työeläkkeiden rahoitus 2016 joulukuu
Muut tilastot
YEL työtulot 2016 26.4.2017
Osittainen varhennettu vanhuuseläke 2017, puolivuotisraportti 31.8.2017              |UUTUUS!
Eläkkeellä ja työssä 2015: tilastoraportti eläkeläisten työnteosta syyskuu
Muut julkaisut
Taskutilasto 11.5.2017
Aikasarjat vuodesta 1962 20.6.2017
Katsaus eläketurvaan 2016 28.6.2017
Työeläkeindikaattorit 2017 elokuu
Työeläkeindikaattorit, taskutilasto 2017 syyskuu
Pension indicators 2017 lokakuu

SVT= Suomen virallinen tilasto
svt_merkki_harmaa