Eläketurvakeskuksen tilastojen julkistamiskalenteri vuodelle 2017

Tilastojulkistukset ja -julkaisut Ilmestymisajankohta
Suomen työeläkkeensaajat, SVT
Tilaston esittely
Työeläkkeensaajat joulukuu 2016 18.1.2017
Työeläkkeensaajat tammikuu 2017 helmikuu
Työeläkkeelle siirtyneet 2016 helmikuu
Työeläkkeensaajat helmikuu 2017 maaliskuu
Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2016 siirtyneet maaliskuu
Työeläkkeensaajat maaliskuu 2017 huhtikuu
Työeläkkeensaajat huhtikuu 2017 toukokuu
Suomen työeläkkeensaajat 2016 toukokuu
Työeläkkeensaajat toukokuu 2017 kesäkuu
Työeläkkeensaajat kesäkuu 2017 heinäkuu
Työeläkkeensaajat heinäkuu 2017 elokuu
Työeläkkeensaajat elokuu 2017 syyskuu
Työeläkkeensaajat syyskuu 2017 lokakuu
Työeläkkeensaajat lokakuu 2017 marraskuu
Työeläkkeensaajat marraskuu 2017 joulukuu
Tilasto Suomen eläkkeensaajista, SVT
Tilaston esittely
Keskimääräinen kokonaiseläke 2016 maaliskuu
Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2016 maaliskuu
Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2016 marraskuu
Kokonaiseläkemeno, SVT
Kokonaiseläkemeno 2016, ennakkotiedot maaliskuu
Kokonaiseläkemeno 2016 lokakuu
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä helmikuu
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä, julkaisu huhtikuu
Suomen työeläkevakuutetut, SVT
Tilaston esittely
Suomen työeläkevakuutetut 2016 joulukuu
Työeläkekuntoutus
Tilaston esittely
Työeläkekuntoutus 2016, ennakkotieto huhtikuu
Työeläkekuntoutus 2016 kesäkuu
Työeläkekuntoutus 2017 puolivuotisraportti marraskuu
Rahoitustilastot
Tilaston esittely
Tilastoraportti kustannustenjaosta 2015 tammikuu
Yritysten työeläkemaksut 2015 tammikuu
Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat 2016 kesäkuu
Työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja 2016 kesäkuu
Tilastotietoja työeläkelaitosten toiminnasta vuodelta 2016 syyskuu
Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2016 lokakuu
TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2016 lokakuu
Työeläkkeiden rahoitus 2016 joulukuu
Muut tilastot
YEL työtulot 2016 huhtikuu
Osittainen varhennettu vanhuuseläke 2017, puolivuotisraportti elokuu
Eläkkeellä ja työssä 2015: tilastoraportti eläkeläisten työnteosta syyskuu
Muut julkaisut
Taskutilasto toukokuu
Aikasarjat vuodesta 1962 kesäkuu
Katsaus eläketurvaan 2016 kesäkuu
Työeläkeindikaattorit 2017 elokuu
Työeläkeindikaattorit, taskutilasto 2017 syyskuu
Pension indicators 2017 lokakuu

 

SVT= Suomen virallinen tilasto
svt_merkki_harmaa