MoveS-nätverket – Free Movement and Social Security Coordination

MoveS är ett nätverk som består av juridiska experter från alla EU-och EES-länder. Nätverket fungerar som juridiskt stöd för Europeiska kommissionen i frågor som gäller arbetstagarnas fria rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen. Experterna inom nätverket utarbetar rapporter och olika analyser vid behov. De finländska experterna i nätverket är för närvarande Jaana Rissanen från Pensionsskyddscentralen och Anna-Kaisa Tuovinen på FPA.

Syftet med MoveS är också att öka kunskaperna om arbetstagarnas fria rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen i Europa hos experterna i medlemsländerna. För att uppnå detta ordnar nätverket seminarier, delar med sig av information bl.a. i form av rapporter och främjar nätverkande på olika håll.

Årligen ordnas ca 10 seminarier på olika håll i Europa. Seminarierna är i första hand avsedda för experter på olika områden som i sitt arbete behöver aktuell information om arbetstagarnas rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen.

På andra webbplatser: