Från Finland till utlandet

Här kan du läsa mer om förutsättningarna för att en person som arbetar utomlands ska kunna vara socialförsäkrad i Finland. I EU-förordningen om social trygghet och Finlands bilaterala överenskommelser om social trygghet med vissa länder definieras bl.a. vilket lands socialförsäkring en person som arbetar utomlands omfattas av.  Under rubriken Ansökan om intyg finns anvisningar om hur man söker intyg för personer som blir utsända.

Läs mer:

På andra webbplatser: