Tillbaka till Aktuellt
7.12.2023
Foto: Gettyimages

Den färska guiden Rekrytering av nya arbetstagare på Suomi.fi ger råd om rekrytering av nya arbetstagare, allt från kartläggning av rekryteringsalternativ till valet av en ny arbetstagare. Tema i guiden är även hur en välfungerande introduktion ordnas. Pensionsskyddscentralen har deltagit i att planera och producera guiden.

För att rekryteringen ska lyckas är det värt att planera den noggrant och sätta sig in i arbetsgivarens skyldigheter redan på förhand. Den nya guiden på Suomi.fi är här för att hjälpa dig.   

Guiden Rekrytering av arbetstagare på Suomi.fi ger råd i 

  • hurdana alternativ som finns tillgängliga för rekrytering av arbetstagare  
  • hur man uppskattar kostnaderna för att anställa en arbetstagare   
  • vad som ska beaktas vid valet av arbetstagare   
  • vad som ska beaktas vid introduktionen och när en ny arbetstagare inleder sitt arbete  
  • hurdana regionala och riksomfattande tjänster som finns tillgängliga för ditt företag.

Sakkunniga från centrala myndigheter och organisationer har deltagit i produktionen av guiden

I planeringen av guiden deltog Regionförvaltningsverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Pensionsskyddscentralen, Henkilöstöala Hela ry, International House Helsinki, UF-centret, FPA, Migrationsverket, Mikro- ja yksinyrittäjät ry (MYRY), Nyföretagarcentralerna i Finland rf, Olycksfallsförsäkringscentralen, Sysselsättningsfonden, Arbetshälsoinstitutet, Skatteförvaltningen, FöretagsFinlands telefontjänst.

Suomi.fi i korthet

  • Suomi.fi-webbtjänsten ger medborgare och företagare råd i olika livssituationer.
  • Suomi.fi samlar information, anvisningar och tjänster som behövs för att sköta ärenden på en enda plats.
  • När du är identifierad kan du kommunicera med olika organisationer, ge och begära fullmakter samt kontrollera dina egna registeruppgifter.
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för utvecklingen av Suomi.fi.

Guiden Rekrytering av arbetstagare på Suomi.fi 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.