Tillbaka till Aktuellt
6.2.2024
Nainen työskentelee tietokoneella
Kuva: iStock

Pensionsskyddscentralen (PSC) belönar årligen en förtjänstfull pro gradu-avhandling. Priset är värt 2 000 euro. Ansökan ska lämnas in senast 15.3.2024.

Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant med tanke på pensioner och med ett högklassigt utförande.

Pensionsskyddet kan studeras inom många olika läroämnen och ur mycket olika perspektiv.  Priset kan sökas av såväl samhällsvetare, humanister som matematiker.

–Vi delar ut priset för sjunde gången nu och hoppas på många goda förslag också i år, säger Susan Kuivalainen, chef för PSC:s forskningsavdelning.

Ansökningarna om pro gradu-priset ska lämnas in per e-post till adressen tutkimus(at)etk.fi senast 15.3.2024. Prismottagaren offentliggörs vid månadsskiftet maj-juni.

I fjol gavs priset till ekonomie magister Ozan Yanar. I avhandlingen som han skrev vid Aalto-universitetet studerade han garantipensionsreformen år 2011.

Läs mer om priset och hur det kan sökas.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.