Forskningsområden

  • Pensionärernas ekonomi, pensionsskyddets tillräcklighet
  • Skillnader mellan mäns och kvinnors pensioner
  • Allmänhetens uppfattningar om pensionsskyddet och tillit till det

Presentation

Jag är avdelningschef för forskningsavdelningen och ansvarar för forskningsverksamheten som bedrivs som stöd för utvärderingen och utvecklingen av pensionsskyddet. Jag är programdirektör (2022–2027) för strategisk forskning i programmet DEMOGRAPHY, som studerar förändringar i befolkningsstrukturen och tar fram lösningar för anpassning till förändringar i befolkningens åldersstruktur och tryggande samhällets förmåga att fungera och förnya sig. Jag är också med i kommittén för social trygghet, som bereder en reform av den sociala tryggheten. Min forskning har fokuserat på pensions- och socialförsäkringssystem och frågor som gäller befolkningens inkomster och välfärd.

Pågående forskningsprojekt

  • Pensionsbarometern
  • Pensionstagarnas ekonomi och välfärd 2020
  • Pensionerna och pensionärernas ekonomi 1995–2020

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.