Ajankohtaislistaus
1.2.2024
Nainen työskentelee tietokoneella
Kuva: iStock

Eläketurvakeskus (ETK) myöntää vuosittain ansiokkaalle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Palkinnon arvo on 2 000 euroa. Hakemus tulee tehdä viimeistään 15.3.2024.

Tunnustuspalkinto myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen.

Eläketurvaa voi tutkia monessa eri oppiaineessa ja hyvin eri näkökulmista. Palkintoa voivat hakea niin yhteiskuntatieteilijät, humanistit kuin matemaatikotkin.

– Tunnustuspalkinto jaetaan nyt seitsemännen kerran, ja toivomme tänäkin vuonna runsaasti hyviä ehdotuksia, ETK:n tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen sanoo.

Pro gradu -palkintoa koskevat hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tutkimus(at)etk.fi viimeistään 15.3.2024. Palkinnon voittaja julkistetaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Viime vuonna palkinto myönnettiin kauppatieteiden maisteri Ozan Yanarille. Hän tutki Aalto-yliopistoon tehdyssä opinnäytetyössään vuoden 2011 takuueläkeuudistusta.

Lisätietoa palkinnosta ja sen hakemisesta

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.