Tillbaka till Aktuellt
23.2.2022
FöPL - fyra bokstäver som betyder mycket. Pensionsskyddscentralen, Elo, Ilmarinen, Varma, Veritas.

Företagarens pensionsförsäkring betyder mycket för företagarens sociala trygghet. Om det berättar kampanjen FöPL betyder mycket, som startade 24.1. Kampanjen genomförs tillsammans med Pensionsskyddscentralen av arbetspensionsförsäkringsbolagen Elo, Ilmarinen, Varma och Veritas.

Kampanjen sprider information om FöPL genom att berätta om verkliga företagares vardag och livssituationer. Syftet är att väcka i synnerhet dem som planerar att bli företagare och dem som nyligen har blivit det. I målgruppen ingår också företagare vilkas arbetsinkomst har stannat på en onödigt låg nivå.

– Målet är att företagaren ska inse vilka alla saker som påverkas av företagarens pensionsförsäkring och FöPL-arbetsinkomst. När kunskapen om FöPL blir mångsidigare, minskar också de felaktiga föreställningarna, säger kommunikationsdirektör Tuovi Rautjoki på Pensionsskyddscentralen.

Lagstadgad försäkring ger både företagaren och familjen ekonomisk trygghet

Många förknippar FöPL endast med ålderspensionen, som visserligen är viktig, men endast en del av den mångsidiga försäkringen. Utöver ålders-, invalid- och familjepensionsskyddet påverkar försäkringen den övriga sociala tryggheten.

I kampanjen utökas FöPL-kunskapen genom verkliga företagares berättelser. Fyra företagare är med som kampanjansikten. De berättar hur FöPL-försäkringen har varit synlig i deras liv och val: den har betytt mycket för föräldradagpenningen, sjukdagpenningen, rehabiliteringen och omskolningen och givetvis pensionen.

– Vi vill stöda företagarna och erbjuda information. Vi och arbetspensionsförsäkringsbolagen har samma budskap om den lagstadgade pensionsförsäkringen för företagare. Genom den här kampanjen kan vi främja vår gemensamma sak och tillsammans också åstadkomma mera, säger Rautjoki.

Kampanjen förs i radio, på sociala medier och i samarbete med influerare

Just nu rullar kampanjen för fullt på radiokanaler, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram och Facebook. Dessutom samarbetar vi med sex influerare på sociala medier, som alla har sin egen publik. Med hela denna palett eftersträvar vi ett så heltäckande och effektivt resultat som möjligt.

Kampanjen förs huvudsakligen på finska. En del av kampanjmaterialet och kampanjsidan, som finns på Arbetspension.fi, har också producerats på svenska och engelska.


FöPL – fyra bokstäver som betyder mycket.

Kampanjsidan på Arbetspension.fi: FöPL betyder mycket.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.