Arbetserfarenhet

  • Kommunikationsdirektör, chef för kommunikationsavdelningen, Pensionsskyddscentralen 2019–
  • Kommunikationschef, Statens revisionsverk, 2017–2019
  • Kommunikationschef, Skogscentralen, 2012–2017
  • Projektledare, Loiste Oy, 2011–2012
  • Kommunikationschef, Vahanen Group, 2008–2011
  • Projektinformatör, Vahanen Group, 2006–2008
  • Projektansvar, Pohjola-Nordens förbund, 2004–2006
  • Projektchef, informatör, Föreningarna Nordens Förbund, 2002–2004
  • Verksamhetsledare, Pohjola-Nordens distrikt i Mellersta Finland, 2001–2002

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.