Familjepension

Broschyrer 2019

Obs! Skriv tydligt i fältet för tilläggsuppgifter vilka språkversioner du önskar, när du beställer tryckta broschyrer.


Broschyren kommer ut årligen och innehåller information om efterlevandepensionen och barnpensionen. Den berättar om förutsättningarna för att få pension, hur pensionen är uppbyggd och hur man ansöker om den. Broschyren finns på svenska och finska.

På andra språk