Ilari Ilmakunnas

19.2.2021 Ilari Ilmakunnas

60–70-vuotiailla aineellinen puute nuorempia ikäryhmiä vähäisempää

Köyhyyttä tutkitaan yhä useammin myös muiden kuin tuloihin perustuvien mittarien avulla. Aineellisella puutteella viitataan siihen, että henkilö kokee vastentahtoista puutetta hyödykkeestä, jonka voidaan nähdä edustavan tavanomaiseksi yhteiskunnassa katsottavia elinoloja. Tutkimuksemme perusteella 60–70-vuotiaat kokevat vähemmän aineellista puutetta kuin muut ikäryhmät.

7.12.2020 Ilari Ilmakunnas

Tulonsiirtojärjestelmät ja köyhyys: miten köyhyyttä voi vähentää tehokkaimmin?

Köyhyyden vähentäminen on yksi hyvinvointivaltioiden keskeisimmistä tavoitteista. Poliittisia päättäjiä ja tutkijoita kiinnostava kysymys onkin, miten köyhyyttä voi vähentää kaikkein tehokkaimmin. Aiheesta on tehty paljon uutta tutkimusta viime vuosina.

16.11.2020 Ilari Ilmakunnas

Opiskelija, valmistumisesi kartuttaa sinulle eläkettä

Oletko sinä tai tuttusi siinä tilanteessa, että tutkinto on opinnäytettä vaille valmis? Ehkä työelämästä on jo saatu vakaa paikka ja täten tarve tutkintotodistukselle tuntuu vähäiseltä. Tutkintotodistuksen tarpeelle on myös alakohtaisia eroja. On myös mahdollista, että opinnäytetyötä kohtaan on muodostunut kammo, joka tuottaa opiskelijalle vaikeuksia edetä asian kanssa. Kuitenkin riippumatta tekijöistä, jotka ovat hidastaneet valmistumista, tutkintotodistus vaikuttaa jokaiseen opiskelijaan samalla tavalla: se kartuttaa eläkettä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.