Tutkimusaiheet

  • Taloudellinen eriarvoisuus, köyhyys ja huono-osaisuus
  • Sosiaaliturva
  • Siirtymä koulutuksesta työelämään ja muut nuoren aikuisuuden siirtymät
  • Eläkeläisten toimeentulo

Esittely

Tutkimuskohteinani on ollut taloudelliseen eriarvoisuuteen ja toimeentuloon liittyvät kysymykset. Etenkin olen tarkastellut köyhyyttä ja toimeentulotukiasiakkuutta. Olen usein lähestynyt tarkastelemiani kysymyksiä pitkittäis- ja elämänkulkunäkökulman avulla sekä hyödyntämällä rekisteriaineistoja. Osaamiseeni kuuluu myös köyhyyden, huono-osaisuuden ja taloudellisen eriarvoisuuden mittaaminen. Kaiken kaikkiaan olen kiinnostunut laaja-alaisesti yhteiskuntatieteellisestä määrällisestä tutkimuksesta.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Nuorten työskentelemisen yleisyys, taustatekijät ja yhteys eläkkeiden karttumiseen

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja