Tutkimusaiheet

  • Taloudellinen eriarvoisuus, köyhyys ja huono-osaisuus
  • Eläkeläisten toimeentulo
  • Eläkeuudistukset
  • Sosiaaliturva
  • Siirtymä koulutuksesta työelämään ja muut nuoren aikuisuuden siirtymät

Esittely

Tutkimuskohteinani on ollut etenkin taloudelliseen eriarvoisuuteen ja toimeentuloon liittyvät kysymykset. Olen usein lähestynyt tarkastelemiani kysymyksiä pitkittäis- ja elämänkulkunäkökulman avulla sekä hyödyntämällä rekisteriaineistoja. Osaamiseeni kuuluu myös köyhyyden, huono-osaisuuden ja taloudellisen eriarvoisuuden mittaaminen. Viimeaikaisessa tutkimustoiminnassani olen myös tarkastellut eläkeuudistuksia ja niiden vaikutuksia.

Käynnissä olevat hankkeet

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja