Tutkimusaiheet

  • Taloudellinen eriarvoisuus, köyhyys ja huono-osaisuus
  • Eläkeuudistukset
  • Osittainen vanhuuseläke
  • Sosiaaliturva
  • Eläkeläisten toimeentulo

Esittely

Tutkimuskohteinani on eläkeuudistusten arviointi sekä taloudelliseen eriarvoisuuteen ja toimeentuloon liittyvät kysymykset. Viime aikoina olen tutkinut erityisesti vanhuuseläkeiän nousun vaikutuksia sekä osittaista vanhuuseläkettä. Hyödynnän sekä rekisteri- että kyselytutkimusaineistoja. Osaamiseeni kuuluu myös köyhyyden ja huono-osaisuuden mittaaminen.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Ansioiden muutokset osittaisen vanhuuseläkkeen nostamisen jälkeen
  • Eläkeläisten toimeentulo ja taloudellinen hyvinvointi
  • Vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutus työllisyyteen, työttömyyteen ja työkyvyttömyyteen

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.