Eläketurvakeskuksen tilastotietokannassa keskeiset aikasarjat

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta tarjoaa keskeiset aikasarjat ETK:n tuottamista tilastoista. Aikasarjat ovat pidempiä kuin vastaavissa tilastojulkaisuissa, ja ne sisältävät osin yksityiskohtaisempia tietoja, esim. erittelyn työeläkelakien mukaan.

Tietokanta mahdollistaa tietojen joustavan jatkohyödyntämisen. Sen avulla voi poimia haluamansa osan tilastotaulukosta tai piirtää kuvion ja siirtää sen leikepöydälle.

Tietokanta on toteutettu kolmikielisenä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lue lisää:

Tilastotietokannan päivitykset

Tilastotietokantaa päivitetään tilastojen julkaisuajankohtina, jotka voit tarkistaa Etk.fi:n julkistamiskalenterista. Kalenteri sisältää kuluvan vuoden tilastojulkistukset ja niiden suunnitellut ajankohdat.

Tietokannan tilastot ovat pääosin lopullisia vuositilastoja. Ennakkotietoja ovat lähinnä työeläkerahoituksen tilastot kuluvalta vuodelta. Tietosisältö päivittyy ja sitä laajennetaan jatkuvasti.

Lue lisää:

Tilastotietokannan ohjelmisto on vaihtunut

Tilastotietokanta siirrettiin uudelle tekniselle alustalle 13.12.2018, ja se on nyt toteutettu kokonaisuudessaan PX-Web-tekniikalla.  Tietokannan osoite tilastot.etk.fi säilyi samana verkkosivuilla.

Uudistuksen yhteydessä tietokannan hakemistorakennetta selkiytettiin. Rakenne on nyt esillä kokonaisuudessaan tietokannan aloitussivulla, minkä johdosta tietojen etsiminen on entistä helpompaa. Tilastotietojen tulkintaa helpottavat myös tietokantataulukon alaviitteen linkit tilaston kotisivulle, josta löytyvät tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät.

Tilastotietokannan tietojen käyttö

Tilastoaineistoa käytettäessä on lähteeksi mainittava Eläketurvakeskus.

Creative Commons -lisenssi
Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen –lisenssillä (CC BY 4.0).

Tilastotietokanta toimii parhaiten muilla kuin Internet Explorer -selaimella.

Tietokanta ei toistaiseksi tarjoa tilastotietoja avoimen rajapinnan kautta (PX-Web API-rajapinta).

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: TUULA KYYRÄ, ARJA KIVINEN