Tillbaka till Aktuellt
14.2.2024

Finländarna förlänger sina arbetsliv till att bli allt längre. I fjol var den genomsnittliga åldern för nypensionerade med arbetspension 62,8 år. Samtidigt minskade antalet nypensionerade märkbart.

Finländarnas pensioneringsålder har stigit snabbt de senaste åren. Enligt Pensionsskyddscentralens (PSC) färska statistik var den förväntade pensioneringsåldern 62,8 år i fjol, vilket är en ökning med över ett halvt år från året innan.  

Ökningen av den förväntade pensioneringsåldern förklaras av två faktorer.  

För det första minskade antalet som inledde ålderspension märkbart år 2023. Det här är speciellt en följd av höjningen av åldersgränsen för ålderspension, varför alla födda år 1959 inte ännu uppnådde pensionsåldern. 

Den andra viktiga faktorn är indexförhöjningen. 

– Den exceptionellt stora höjningen av pensionsindex i början av fjolåret fick många att tidigarelägga pensioneringen redan till år 2022. Den alltså ökade antalet som pensionerades året innan och minskade på motsvarande sätt de ålderspensioner som började i fjol, konstaterar PSC:s utvecklingschef Jari Kannisto

I fjol gick bara 40 000 personer i ålderspension. Det är en fjärdedel färre än året innan.  

– Även antalet som valde den partiella ålderspensionen minskade rejält. Deras antal var fortfarande över 20 000. Visserligen så statistikförs de inte som pensionerade, understryker Kannisto.

Den förväntade pensioneringsåldern har stigit förvånansvärt snabbt

Den förväntade pensioneringsåldern är en central pensionspolitisk mätare. Målet sattes i avgörandet till arbetsmarknadsorganisationernas och regeringens pensionstvist. Samförstånd nåddes ursprungligen i mars 2009. Sedermera har målet fastställts bl.a. i Katainens regeringsprogram.  

Enligt målet ska den förväntade pensioneringsåldern till och med år 2025 stiga till minst 62,4 år. Nu skedde det här redan i förtid. År 2023 översteg den förväntade pensioneringsåldern målet med 0,4 år. 

– Vi är i mål, och vi fortsatte lite med ett ärevarv. Den förväntade pensioneringsåldern har stigit förvånansvärt snabbt En central orsak till det har varit höjningen av den lägsta pensionsåldern. Den positiva utvecklingen har främjats också av ett gott sysselsättningsläge. Målet hann uppnås redan 2021, men i förfjol sjönk den förväntade pensioneringsåldern en aning eftersom så många pensionerades, säger Kannisto.

Figuren ”Den förväntade pensioneringsåldern: mål och utfall” i en tillgänglig tabell. (Statistikdatabasen)

Kannisto bedömer att utvecklingen av den förväntade pensioneringsåldern under den närmaste framtiden kommer att bero på svängningarna i ekonomin och arbetslivet. År 2024 kommer antalet som pensioneras att öka en aning från i fjol, uppskattningsvis till drygt 60 000 personer. 

Det goda sysselsättningsläget har bidragit till hur den förväntade pensioneringsåldern utvecklats.  Sysselsättningsgraden för 60–64-åringarna steg igen i fjol till ett nytt rekord, till nära 63 procent. En ökning med ett par procentenheter från året innan. 

–  Speciellt vid den nedre gränsen av pensionsåldern sågs en rask ökning. I 64-åringarnas åldersgrupp översteg sysselsättningsgraden redan 40 procents nivå.

Den lägsta åldern för ålderspension stiger åldersklassvis

Den lägsta åldern för ålderspension höjs åldersklassvis med tre månader åt gången.

I år uppnås den lägsta åldern för ålderspension av dem födda 1.10.1959–30.6.1960. För dem är åldersgränsen 64 år och 6 månader.

År 2027 uppnås åldersgränsen av dem födda år 1962. För dem är åldersgränsen 65 år.

Födelseår Lägsta ålder för ålderspension För åldersklassens äldsta
kan pensionen börja år
1959 64 år 3 mån 2023
1960 64 år 6 mån 2024
1961 64 år 9 mån 2025
1962–1964 65 år 2027

Den förväntade pensioneringsåldern beräknas som den förväntade livslängden

Den förväntade pensioneringsåldern mäter utvecklingen av pensionsövergångarna i arbetspensionssystemet.

Den förväntade pensioneringsåldern beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern om pensioneringsfrekvensen och dödligheten kvarstår på granskningsårets nivå.

Den förväntade pensioneringsåldern är oberoende av befolkningens åldersstruktur och räknas enligt samma princip som den förväntade livslängden.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.