Tillbaka till Aktuellt
20.10.2022

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen för arbetspensionerna för år 2023. Arbetspensionsindex höjs med 6,8 procent och lönekoefficienten med 3,8 procent jämfört med år 2022. Den exceptionellt stora höjningen av arbetspensionsindex inverkar på när det lönar sig att gå i pension kring årsskiftet.

Till följd av den kraftiga inflationen höjs arbetspensionsindex i början av år 2023 klart mer än lönekoefficienten.

Nästa år är arbetspensionsindex 2874, vilket innebär att arbetspensionerna höjs med ca 6,8 procent vid årsskiftet.

Lönekoefficienten har fastställts till 1,558. Jämfört med år 2022 höjs lönekoefficienten med 3,8 procent. Med lönekoefficienten uppräknas de inkomster som en blivande pensionär haft i arbetslivet till nivån för det år då pensionen börjar.

Om du planerar att gå i pension är valet av tidpunkt värt pengar

Den exceptionellt stora höjningen av arbetspensionsindex har vid årsskiftet 2022–2023 betydelse för när det lönar sig att börja ta ut pension.

De som går i pension under år 2022 kommer att få en större indexhöjning än de som skjuter upp pensioneringen över årsskiftet.

Följande exempel beskriver hur ålderspension som börjar år 2022 eller 2023 påverkas av index. Indexutvecklingen påverkar också partiell ålderspension. Du hittar fler exempel på webbplatsen Arbetspension.fi

Ålderspension fr.o.m. december 2022

Exempelpersonen uppnår åldern för ålderspension i november 2022 och hens intjänade pension i början av december 2022 är 1 500 euro. Personen arbetar inte vid sidan av pensionen.

Om personen går i ålderspension i december 2022, höjs pensionen i januari 2023 enligt arbetspensionsindex. Efter det är pensionen 1 602 euro/mån.

Ålderspension fr.o.m. januari 2023

Om personen går i ålderspension i januari 2023, uppräknas hens tidigare arbetsinkomster vid pensionsuträkningen först med lönekoefficienten till 2023 års nivå.

Hur stor en begynnande arbetspension blir beror på lönenivån före pensionen. Exempelpersonens lön är 3 000 euro/mån. Då är hens begynnande arbetspension i januari 1 567 euro/mån.

Den som går i pension i december får 35 euro mer i pension per månad. Det betyder ca 420 euro per år.

Att gå i pension är en stor förändring i livet, och det är bra att tänka på det noga ur olika synvinklar. Om man fortsätter arbeta får man också en större pension tack vare uppskovsförhöjningen, och lönen är ofta klart större än pensionen. Å andra sidan har fritiden också ett värde.

Du får hjälp med att planera övergången i pension via din egen pensionsanstalts webbtjänst eller pensionsrådgivning.

Lämna gärna in pensionsansökan ca en månad före den tidpunkt då du vill gå i pension.

Läs mer:

SHM 20.10.2022: År 2023 görs det en historiskt stor höjning av arbetspensionsindex

Information till dig som planerar att gå i pension vid årsskiftet 2022-2023

Index som tillämpas på arbetspensioner

Arbetspensionerna påverkas av två index, arbetspensionsindexet och lönekoefficienten.

Med arbetspensionsindex justeras löpande pensioner för att trygga köpkraften.

Med lönekoefficienten uppräknas en blivande pensionärs inkomster under arbetslivet till nivån för det år då pensionen börjar.

I arbetspensionsindex har prisutvecklingen en större vikt, medan inkomstutvecklingen betonas mer i lönekoefficienten. Båda indexen justeras årligen i januari.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.