Vuoden 2017 työeläkeuudistus

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK ja STTK pääsivät sopimukseen työeläketurvaan tehtävistä muutosehdotuksista 26.9.2014. Neuvotteluissa olivat pöydällä mm. ikärajat, varhaiseläkkeet sekä eläkkeen määräytymisen muut yksityiskohdat. Uudistusta edelsi Jukka Pekkarisen vetämän asiantuntijatyöryhmän työ, joka valmistui syksyllä 2013.

Uudistuksen tavoitteena on mm. myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää ja pidentää työuria.  Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 3.9.2015 ja se hyväksyttiin marraskuussa 2015. Tasavallan presidentti vahvisti lait tammikuussa 2016. Uudistus astui voimaan vuoden 2017 alusta.

Muutoksia työeläke-etuuksiin ovat mm.:

  • Alin vanhuuseläkeikä nousee asteittain 1955 vuonna syntyneistä alkaen 3 kk/syntymävuosiluokka 65 vuoden ikään asti. Vuodesta 2030 lähtien eläkeikä noussee 1-2 kk/syntymävuosiluokka.
  • Eläkkeen karttumisprosentti on 1,5 kaikissa i’issä,
  • Osa-aikaeläke poistui ja tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke. Eläkkeen voi ottaa 61 vuoden iästä, jolloin se osa eläkkeestä joka otetaan ulos, varhennetaan eli se pienentyy pysyvästi.
  • Eläkkeen voi lykätä alimmasta vanhuuseläkeiästä, jolloin eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotus. Tämä korvasi 4,5 prosentin karttuman.
  • Eläkkeen perusteena olevasta palkasta ei enää vähennetä työntekijän työeläkevakuutusmaksua.
  • Pitkän työuran raskaissa töissä tehneille mahdollisuus työuraeläkkeeseen 63 vuoden iässä.

Tarkempaa tietoa muutoksista saa mm. Eläkeuudistus 2017 -sivustolta, hallituksen esityksestä tai ETK:n julkaisuista.

Oikopolut:

Aiheesta muualla: