Eläkkeiden indeksointi

Eläkkeiden indeksoinnilla varmistetaan sekä eläkkeelle siirtyvän aktiiviaikaiseen tulotasoon nähden kohtuullinen eläkkeen alkumäärä että maksussa olevan eläkkeen ostovoima.

Eläkelaitos tarkistaa vakuutetun työuran aikaiset palkat ja työtulot palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Näin varmistetaan, että eläkkeelle siirtyvä saa eläkkeen alkaessa työuran aikaiseen tulotasoonsa suhteutetun eläkkeen.

Maksussa olevan työeläkkeen eläkelaitos tarkistaa työeläkeindeksin muutoksen mukaan. Tarkistus tehdään vuosittain aina tammikuun alussa. Työeläkeindeksi turvaa eläkkeen ostovoiman säilymisen, ja jopa parantaa sitä.

Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet vuosittain tammikuun alussa kansaneläkeindeksin muutoksen mukaan. Indeksointi säilyttää kansaneläkkeiden ostovoiman suhteessa kuluttajahintatason muutokseen. Kansaneläkeindeksin pisteluvun laskee ja vahvistaa Kela. Indeksitarkistusten lisäksi kansaneläkkeisiin on tehty tasotarkistuksia aika-ajoin eduskunnan päätöksellä. Kansaneläkeindeksi on jäädytetty tai sitä on leikattu vuosina 2015 ja 2017–2019.

Eläkeindeksit vuosina 2018 ja 2019

2018 2019
Työeläkeindeksi 2548
(muutos 0,6 %)
2585
(muutos 1,5 %)
Palkkakerroin 1,391
(muutos 0,1 %)
1,417
(muutos 1,9 %)
Kansaneläkeindeksi 1617 (muutos 0,0 %) 1617 (muutos 0,0 %)

Muutokset on pyöristetty yhden desimaalin tarkkuuteen.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Kansalaisaloite indekseistä hylättiin

Eduskunta käsitteli maaliskuussa 2017 kansalaisaloitteeen, jonka tavoitteena oli muuttaa työeläkeindeksi palkkatasoindeksiksi. Eduskunta hylkäsi ehdotuksen. Eläketurvakeskus arvioi mm. ehdotetun indeksimuutoksen vaikutusta eläketasoon ja -menoon, eläkkeiden rahoitukseen ja eri sukupolville.

ETK:n vaikutusarvio
Raportteja
Asiantuntijablogeja
Aikaisempi arvio
Kuvapaketit
 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ