Blogikirjoitukset, joihin sisältyy avainsana "eläkejärjestelmä"


/

Eläkejärjestelmästä saatavasta tuotosta

Työeläkejärjestelmän päätarkoitus on maksaa ansaitut eläkkeet. Sen hyvyyttä tulee ensisijaisesti arvioida eläkkeiden riittävyydellä ja toisaalta taloudellisella kestävyydellä. Silti on myös tarpeen arvioida, miten eläkejärjestelmä kohtelee eri sukupolvia.

(lisää…)


/

Työn muutoksen seuraukset eläketurvalle – mitä skenaariolaskelmista opittiin?

Eläketurvakeskus julkaisi viime viikolla skenaariolaskelmia työn muutoksen vaikutuksesta eläkejärjestelmään ja julkiseen talouteen yhdessä Sitran, valtiovarainministeriön ja Demos Helsingin kanssa. (lisää…)


/

Presidentti Macronin eläkelinjaukset

Emmanuel Macron valittiin sunnuntaina Ranskan presidentiksi. Vaalit ja kampanjointi herättivät laajaa kansainvälistä huomiota. Vaalikeskusteluissa ja kampanjoinnissa keskusteltiin paljon myös eläkkeistä ja eläkejärjestelmästä. Keväällä Macron julkaisi oman uudistusehdotuksensa koskien Ranskan eläkejärjestelmää. Mitä Macron on siis eläkejärjestelmän osalta luvannut?

(lisää…)


/

Anna eläkeuudistukselle tilaisuus

Kansalaiset haluavat nähdä ensin, miten vuoden 2017 alussa voimaan tullut uusi eläkejärjestelmä toimii, ennen kuin siitä muodostetaan mielipide. Näin voidaan tulkita kansalaisten mielipiteitä vuoden 2017 eläkeuudistuksen oikeudenmukaisuudesta.

(lisää…)


/

Lukemisen arvoinen puheenvuoro eläkkeistä

Toimittajat Teemu Muhonen ja Jari Hanska ovat julkaisseet eläkejärjestelmästä kirjan nimeltä ”Eläketurma – Miksi Suomeen tarvitaan uusi sukupolvisopimus” (Vastapaino).

Uutta sukupolvisopimusta perustellaan eläkeläisten ja nuorempien ikäluokkien viimeaikaisella tulokehityksellä, joka tekijöiden mielestä on ollut epätasapainoista. Ehdotuksissa sukupolvisopimuksen ensi vaiheeksi pelkistyy nykyisten eläkkeiden leikkaaminen. Eläkejärjestelmää ei tekijöiden mielestä kuitenkaan tarvitse räjäyttää.

Kirja on arvokas puheenvuoro eläkkeistä käytävään keskusteluun. Ansioistaan huolimatta kirjassa on myös puutteita. Aloitan ansioista. (lisää…)


/

Luottamuksen salaisuus – miksi niin monet eivät luota lakisääteiseen eläketurvaan?

Eläketurvakeskuksen kyselytutkimusten mukaan luottamus eläketurvaan on heikentynyt vuosien 2011 ja 2014 välillä. Aiempaa harvempi luottaa esimerkiksi siihen, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa tai työkyvyttömänä tai siihen, että luvatut eläkkeet pystytään maksamaan tulevaisuudessa (ks. Kahma & Takala 2012; Takala 2015).

(lisää…)