Tilastoja

Rss-link

Tilastoja-sarjan julkaisujen tiedot perustuvat pääasiassa Eläketurvakeskuksen ylläpitämiin eläketurvan toimeenpanosta syntyviin rekisteritietoihin ja tilastoaineistoihin. Sarjan julkaisuille on luonteenomaista säännöllisesti toistuva ilmestyminen. Osa Eläketurvakeskuksen julkaisemista tilastoista on yhteistilastoja ja kuuluu Suomen virallisiin tilastoihin.

Fickstatistik