Skip to main content

Uusi julkaisu

Tilastokuvio

Kokonaiseläke 2017

Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen.

Tuoreessa katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna 2017. Esimerkit ja kuvat havainnollistavat kokonaiseläkkeen muodostumista eri tulotasoilla.

Kokonaiseläke 2017 -raporttiin

Nuorten työurat ovat vakautuneet

– Käsitys työelämän epävarmuuden kasvusta ja silpputöiden muuttumisesta uudeksi normiksi ei pidä paikkaansa, sanoo yliopistonlehtori Petri Pyöriä. Hän haastaa väitteen ja kertoo perustelunsa Etk.fi-blogissa.

eläkkeiden indeksointi

Kansalaisaloite, jonka tavoitteena on muuttaa työeläkeindeksi palkkatasoindeksiksi, on jätetty eduskunnalle. Aloitetta käsitellään helmikuussa. Eläketurvakeskus on arvioinut mm. ehdotetun indeksimuutoksen vaikutusta eläketasoon ja -menoon, eläkkeiden rahoitukseen ja eri sukupolville. Lisää indekseistä ja arvioista

@ETKINFO

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan suomalaiset jäivät työeläkkeelle viime vuonna keskimäärin 61,1-vuotiaana. Luku oli sama myös vuonna 2015. Työeläkkeelle siirtyneiden määrä nousi viime vuonna 76 000 henkilöön, joista kolme neljästä jäi vanhuuseläkkeelle.
.entry { display: none; }