Terveellinen työvuosi – henkilöstökertomus 2013

(16.04.2014 - Uutinen)
Eläketurvakeskuksen henkilöstökertomus 2013 summaa työvuoden pääkohdat ja kertoo henkilöstön näkökulman työhönsä. Viime vuonna Eläketurvakeskuksessa panostettiin erityisesti esimiestyöhön valtakunnallisessa kehittämishankkeessa ja vietettiin terveyden teemavuotta.

Eläkeaiheista keskustelu vilkasta mediassa

(14.04.2014 - Uutinen)
Tuoreimpaan mediakatsaukseen on koottu työeläkealaa koskevia teemoja, joista on käyty julkista keskustelua eri medioissa tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana. Etenkin vuoden alkupuolella eläkeiän nostaminen hallitsi eläkeuudistuksesta käytyä keskustelua. Myös puheet työeläkeyhtiöiden avoimuuden lisäämisestä jatkuivat edelleen.

Tutkimus: Eläkkeelle siirtyminen ei romahduta toimeentuloa

(11.04.2014 - Tiedote)
Eläkkeelle siirtyvän toimeentulo laskee työssäoloaikaan verrattuna melko vähän. Kymmenen ensimmäisen eläkevuoden aikana toimeentulo jää hitaasti jälkeen koko väestön kehityksestä, mutta reaalisesti se silti nousee.

Eläkeiän nostaminen faktojen valossa: reilua vai ei?

(10.04.2014 - Tiedote)
Julkisuudessa on keskusteltu eläkeiän nostamisen tarpeesta. Onko eläkeiän nostaminen epäreilua, kysyy – ja faktoihin perustuen vastaa – erityisasiantuntija Noora Järnefelt Työeläke-lehden (2:2014) asiantuntija-artikkelissaan. Hän tarkastelee aihetta työuran kertymisen, työn raskauden ja eläkeajan pituuden näkökulmista.

Uudistettu pohjoismainen sopimus voimaan 1.5.2014

(09.04.2014 - Uutinen)
Uudistettu sosiaaliturvasopimus täydentää EU:n sosiaaliturva-asetusta, jota noudatetaan kaikissa Pohjoismaissa. Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen nojalla EU:n nykyinen sosiaaliturva-asetus ulottuu koskemaan myös Färsaaria ja Grönlantia sekä Pohjoismaissa liikkuvia kolmansien maiden kansalaisia.

Uutisarkistoon
Tutkimusseminaarit 2014
Palkkakerroin 1,350