Arvioita ja esimerkkejä uudistuksen vaikutuksista

Eläketurvakeskuksessa on arvioitu eläkeuudistuksen vaikutuksia uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Näitä ovat muun muassa eläkkeellesiirtymisiän kehittyminen, työllisyys, eläkemeno- ja maksut, eläkevarat, keskieläke, sekä sukupuoli- ja sukupolvivaikutukset. Arviot pohjautuvat Eläketurvakeskuksen tekemiin ennustelaskelmiin.

Eläkeuudistuksen sisältöehdotus

Mikä muuttuu, milloin ja ketä uudistus koskee: kysymyksiä ja vastauksia Eläkeuudistus.fi-sivustolla


Annetaan heikommille mahdollisuus!

(21.11.2014 - Kolumni)
Jos haluamme, että ”heikommat” pääsevät mukaan työmarkkinoille, heidän on kyettävä myös kilpailemaan työmarkkinoiden sisäpiiriläisten kanssa, kirjoittaa Juhana Vartiainen.

Koulutus lisää todennäköisyyttä palata töihin kuntoutustuelta

(17.11.2014 - Uutinen)
Koulutus ja ikä vaikuttavat todennäköisyyteen palata työhön määräaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä eli kuntoutustuelta. Paluun kannalta myös sillä on merkitystä mistä sairaudesta on kyse, todetaan Eläketurvakeskuksen tarkastelussa.

Työeläkepäivän videoidut esitykset verkossa

(14.11.2014 - Uutinen)
Työeläkepäivän 2014 teema Valta & vastuu innoitti vilkkaaseen dialogiin niin Messukeskuksessa kuin Twitterissäkin. Tapahtuman 900-henkinen yleisö sirkutti #Työeläkepäivä-aihetunnisteella Suomi-Twitter -listalle. Katso päivän videoidut esitykset verkossa.

Vuoden 2015 elinaikakerroin 0,97200

(12.11.2014 - Uutinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2015. Elinaikakerroin on 0,97200. Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1953 syntyneiden vuonna 2015 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 2,8 prosenttia.

Uutisarkistoon
Työeläkejärjestelmä kuvina
Kokonaiseläke kuukaudessa 1 549