Eläkeuudistuksen sisältöehdotus valmistunut

Eläkeuudistuksen sisältöä neuvotelleet työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK ja STTK ovat päässeet sopuun työeläketurvaan tehtävistä muutosehdotuksista.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen tavoitteena on pidentää työuria ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta.

Uudistusta koskevan sopimuksen vaikutukset arvioitu

Eläketurvakeskuksessa on arvioitu eläkeuudistuksen vaikutuksia uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Näitä ovat muun muassa eläkkeellesiirtymisiän kehittyminen, työllisyys, eläkemeno- ja maksut, eläkevarat, keskieläke, sekä sukupuoli- ja sukupolvivaikutukset. Arviot pohjautuvat Eläketurvakeskuksen tekemiin ennustelaskelmiin.

Mikä muuttuu, milloin ja ketä uudistus koskee: kysymyksiä ja vastauksia Eläkeuudistus.fi-sivustolla


Työeläkepäivä 2014: Valta & vastuu

(23.10.2014 - Uutinen)
Kenellä on valta valmistella eläkkeisiin liittyviä muutoksia ja kuka kantaa vastuun? Millainen asema on tutkitulla tiedolla päätöksenteossa? Entä missä menee yksilön vapauden ja yhteiskunnan vastuun raja? Tule mukaan punnitsemaan vallan ja vastuun sopivaa suhdetta Messukeskukseen 13.11. klo 12-17. Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään 30.10.

Palkkakerroin vuodelle 2015 vahvistettu

(22.10.2014 - Uutinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti tänään 22. lokakuuta vuoden 2015 palkkakertoimeksi 1,363. Vuoteen 2014 verrattuna palkkakerroin nousee hieman alle prosentin.

Eläkeneuvotteluryhmä sopi vuoden 2015 työeläkemaksusta

(22.10.2014 - Uutinen)
Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2015 yksityisten alojen työeläkevakuutusmaksun yksityiskohdista. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkemaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Infotilaisuus ulkomaisten työntekijöiden vakuuttamisesta

(20.10.2014 - Uutinen)
Missä maassa ulkomaisen työntekijän sosiaaliturva järjestetään? Eläketurvakeskus järjestää työnantajille infotilaisuuden aiheesta 21.11.2014.

Science-lehdessä väestön ja elintason suhteesta

(16.10.2014 - Uutinen)
Arvostetussa Science-lehdessä pohditaan syntyvyyden ja väestön ikääntymisen vaikutusta elintasoon. Tutkijoiden mukaan kulutus kehittyy myönteisimmin, kun syntyvyys on jonkin verran alle väestön uusiutumistason. Kansainväliseen tutkimusryhmään osallistuivat myös Risto Vaittinen ETK:sta ja Reijo Vanne Telasta.

Uutisarkistoon
Kokonaiseläke kuukaudessa 1 549