Skip to main content

Uutisia alalta

Sukupuolten välinen eläke-ero korostuu tulohaitarin ääripäissä

Vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle siirtyi n. 55 000 henkilöä. Heistä naisten eläke oli keskimäärin 1 515 euroa ja miesten 2 083 euroa.

Erityisen suuria sukupuolten väliset erot olivat yli 4 000 euron eläkkeelle siirtyneillä, joista 80 % oli miehiä. Yli 4 000 euron eläkkeeseen ylsi 5 % uusista eläkeläisistä.

– Tilanne kertoo miesten roolista ja asemasta Suomen työelämässä, sanoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino.

Lisää Suomen työeläkkeensaajat -tilastosta

Komission suositusten jäljillä

Suomen eläkejärjestelmä ei saanut Euroopan komissiolta suositusta tänä vuonna. Erityisasiantuntija Niko Väänänen johdattelee blogissaan, minkälaisen kädenväännön kautta komission suositukset ylipäänsä syntyvät.

eläkkeiden indeksointi

Työeläkeindeksi on esiintynyt tiheään tahtiin julkisessa keskustelussa. ETK on arvioinut kansalaisaloitteen mukaisen indeksimuutoksen vaikutuksia.
(06.04.) Eläkkeiden ja ansioiden kehitys – mitä indeksit kertovat? Johtaja Mikko Kauton blogi-kirjoitus
(31.03.) Arvioita työeläkeindeksin muuttamisesta palkkatasoindeksiksi
(03.02.) Koottua tietoa eläkeindeksistä

@ETKINFO

Vuonna 2015 maksettiin 25,3 miljardia euroa lakisääteisiä työeläkkeitä. Määrä kasvoi runsaat 800 miljoonaa edellisvuodesta. Ulkomaille maksetuista eläkkeistä keskimäärin suurimmat menivät Portugaliin. Sukupuolten välinen eläke-ero korostuu tulohaitarin ääripäissä.