Skip to main content

Poimintoja muualta

Asuntotulo lisää kulutusmahdollisuuksia

Eläkeläisten toimeentulo -tutkimuksen yhteydessä uutisoitiin, että eläkeläisillä on käytettävissä keskimäärin 2300 euroa kulutusyksikköä kohden. Asuntotulo ja muut laskennalliset tulot nostavat käytettävisä olevia tuloja, kirjoittaa ekonomisti Kati Ahonen bloggauksessaan.

eläkkeiden indeksointi

Kansalaisaloite, jonka tavoitteena on muuttaa työeläkeindeksi palkkatasoindeksiksi, on jätetty eduskunnalle. Aloitetta käsitellään helmikuussa. Eläketurvakeskus on arvioinut mm. ehdotetun indeksimuutoksen vaikutusta eläketasoon ja -menoon, eläkkeiden rahoitukseen ja eri sukupolville. Lisää indekseistä ja arvioista

@ETKINFO

Eläkeläisten toimeentulo on kehittynyt myönteisesti 20 viime vuoden aikana. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin eläkeläisten toimeentulon kehitystä vuosina 1995–2015. Eläkeläisten asemaa tarkasteltiin monipuolisesti niin eläkkeiden, kotitalouden käytettävissä olevan tulon, kulutuksen, varallisuuden kuin toimeentulokokemustenkin kautta.
.entry { display: none; }