Arvioita ja esimerkkejä uudistuksen vaikutuksista

Eläketurvakeskuksessa on arvioitu eläkeuudistuksen vaikutuksia uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Näitä ovat muun muassa eläkkeellesiirtymisiän kehittyminen, työllisyys, eläkemeno- ja maksut, eläkevarat, keskieläke, sekä sukupuoli- ja sukupolvivaikutukset. Arviot pohjautuvat Eläketurvakeskuksen tekemiin ennustelaskelmiin.

Eläkeuudistuksen sisältöehdotus

Mikä muuttuu, milloin ja ketä uudistus koskee: kysymyksiä ja vastauksia Eläkeuudistus.fi-sivustolla


Annetaan heikommille mahdollisuus!

(21.11.2014 - Kolumni)
Jos haluamme, että ”heikommat” pääsevät mukaan työmarkkinoille, heidän on kyettävä myös kilpailemaan työmarkkinoiden sisäpiiriläisten kanssa, kirjoittaa Juhana Vartiainen.

Koulutus lisää todennäköisyyttä palata töihin kuntoutustuelta

(17.11.2014 - Uutinen)
Koulutus ja ikä vaikuttavat todennäköisyyteen palata työhön määräaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä eli kuntoutustuelta. Paluun kannalta myös sillä on merkitystä mistä sairaudesta on kyse, todetaan Eläketurvakeskuksen tarkastelussa.

Työeläkepäivän videoidut esitykset verkossa

(14.11.2014 - Uutinen)
Työeläkepäivän 2014 teema Valta & vastuu innoitti vilkkaaseen dialogiin niin Messukeskuksessa kuin Twitterissäkin. Tapahtuman 900-henkinen yleisö sirkutti #Työeläkepäivä-aihetunnisteella Suomi-Twitter -listalle. Katso päivän videoidut esitykset verkossa.

Vuoden 2015 elinaikakerroin 0,97200

(12.11.2014 - Uutinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2015. Elinaikakerroin on 0,97200. Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1953 syntyneiden vuonna 2015 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 2,8 prosenttia.

Uutisarkistoon
Työeläkeindeksi 2509