Skip to main content

Keskieläke 1 632 euroa kuukaudessa

Keskielake 1632 euroa

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet maksettiin vuonna 2016 Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella.

Naisten eläke oli keskimäärin 79 prosenttia miesten eläkkeestä. Mitä suurempi keskieläke kunnassa on sitä todennäköisemmin sukupuolten väliset erot ovat suuret.

Lue lisää keskieläkkeestä

Tutustu rohkeasti tilastotietokantaamme!

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta on julkinen ja kaikille avoin kanta, josta voit hakea eläkkeisiin liittyviä tilastoja, kertoo tilastosuunnittelija Arja Kivinen

Lue myös aiempia blogikirjoituksia

Perhe-eläke

Sosiaali- terveysministeriön työryhmä on julkaissut perhe-eläkeselvityksen. Etk.fi-teemasivulta
löydät lisätietoa perhe-eläkkeestä, linkkejä julkaisuihin ja asiantuntijablogeihin. Laskurilla
voit arvioida tulojen vaikutusta leskeneläkkeeseen. Perhe-eläkesivulle

@ETKINFO

Reilu kolmannes aloittavista yrittäjistä asetti eläkkeensä perustana olevan YEL-työtulon minimiin tai sen tuntumaan vuonna 2016. Osuus on kasvanut 13 prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.