Arvioita ja esimerkkejä uudistuksen vaikutuksista

Eläketurvakeskuksessa on arvioitu eläkeuudistuksen vaikutuksia uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Näitä ovat muun muassa eläkkeellesiirtymisiän kehittyminen, työllisyys, eläkemeno- ja maksut, eläkevarat, keskieläke, sekä sukupuoli- ja sukupolvivaikutukset. Arviot pohjautuvat Eläketurvakeskuksen tekemiin ennustelaskelmiin.

Eläkeuudistuksen sisältöehdotus

Mikä muuttuu, milloin ja ketä uudistus koskee: kysymyksiä ja vastauksia Eläkeuudistus.fi-sivustolla


Julkisten eläkkeiden viimeiset ”erityispiirteet”

(30.10.2014 - Kolumni)
Julkisella sektorilla on voimassa yleisestä eläkeiästä poikkeavia siirtymäjärjestelyjä, jotka koskevat eläkeuudistuksen tullessa voimaan vuonna 2017 jopa 75 000 julkisen alan työntekijää, kirjoittaa Markus Mankin.

Työeläketurvan indeksitarkistukset vuodelle 2015

(28.10.2014 - Uutinen)
Työeläkkeiden indeksitarkistusten päätökset on tehty. Kertyvän työeläkkeen arvon säilyttävä palkkakerroin muuttuu normaalisti. Maksettaviin työeläkkeisiin ja eräisiin muihin etuuksiin vaikuttavaa työeläkeindeksiä muutetaan sovitun palkankorotuslinjan mukaisesti.

Eläkeneuvotteluryhmä sopi vuoden 2015 työeläkemaksusta

(22.10.2014 - Uutinen)
Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2015 yksityisten alojen työeläkevakuutusmaksun yksityiskohdista. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkemaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Infotilaisuus ulkomaisten työntekijöiden vakuuttamisesta

(20.10.2014 - Uutinen)
Missä maassa ulkomaisen työntekijän sosiaaliturva järjestetään? Eläketurvakeskus järjestää työnantajille infotilaisuuden aiheesta 21.11.2014.

Uutisarkistoon
Palkkakerroin 1,350