Skip to main content

Poimintoja muualta

Uusi julkaisu

Tilastokuvio

Kokonaiseläke 2017

Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen.

Tuoreessa katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna 2017. Esimerkit ja kuvat havainnollistavat kokonaiseläkkeen muodostumista eri tulotasoilla.

Kokonaiseläke 2017 -raporttiin

Anna eläkeuudistukselle tilaisuus

ETK:n ja Kelan yhteistutkimus osoittaa, että eläkeiän nousu ja samat eläkekarttumat koetaan oikeudenmukaisina, kirjoittaa Kelan erikoistutkija Ilpo Airio Etk.fi-blogissa.

Lue lisää aikaisempia blogikirjoituksia.

eläkkeiden indeksointi

Kansalaisaloite, jonka tavoitteena on muuttaa työeläkeindeksi palkkatasoindeksiksi, on jätetty eduskunnalle. Aloitetta käsitellään helmikuussa. Eläketurvakeskus on arvioinut mm. ehdotetun indeksimuutoksen vaikutusta eläketasoon ja -menoon, eläkkeiden rahoitukseen ja eri sukupolville. Lisää indekseistä ja arvioista

@ETKINFO

Mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on vähentynyt kolmanneksen vuodesta 2007. Masennus on edelleen suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Kaksi kolmesta masennusperustein eläkkeelle siirtyneestä oli naisia.
.entry { display: none; }