Eläkeaiheista keskustelu vilkasta mediassa

(14.04.2014 - Uutinen)
Tuoreimpaan mediakatsaukseen on koottu työeläkealaa koskevia teemoja, joista on käyty julkista keskustelua eri medioissa tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana. Etenkin vuoden alkupuolella eläkeiän nostaminen hallitsi eläkeuudistuksesta käytyä keskustelua. Myös puheet työeläkeyhtiöiden avoimuuden lisäämisestä jatkuivat edelleen.

Tutkimus: Eläkkeelle siirtyminen ei romahduta toimeentuloa

(11.04.2014 - Tiedote)
Eläkkeelle siirtyvän toimeentulo laskee työssäoloaikaan verrattuna melko vähän. Kymmenen ensimmäisen eläkevuoden aikana toimeentulo jää hitaasti jälkeen koko väestön kehityksestä, mutta reaalisesti se silti nousee.

Eläkeiän nostaminen faktojen valossa: reilua vai ei?

(10.04.2014 - Tiedote)
Julkisuudessa on keskusteltu eläkeiän nostamisen tarpeesta. Onko eläkeiän nostaminen epäreilua, kysyy – ja faktoihin perustuen vastaa – erityisasiantuntija Noora Järnefelt Työeläke-lehden (2:2014) asiantuntija-artikkelissaan. Hän tarkastelee aihetta työuran kertymisen, työn raskauden ja eläkeajan pituuden näkökulmista.

Uudistettu pohjoismainen sopimus voimaan 1.5.2014

(09.04.2014 - Uutinen)
Uudistettu sosiaaliturvasopimus täydentää EU:n sosiaaliturva-asetusta, jota noudatetaan kaikissa Pohjoismaissa. Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen nojalla EU:n nykyinen sosiaaliturva-asetus ulottuu koskemaan myös Färsaaria ja Grönlantia sekä Pohjoismaissa liikkuvia kolmansien maiden kansalaisia.

Työurat kuntatyön näkökulmasta

(03.04.2014 - Kolumni)
Kunnissa työ ei katoa alta samalla tavalla kuin yksityisellä sektorilla, jossa eletään teollisuuden voimakasta rakennemuutosta. Näin toteaa KT Kuntatyönantajien Markus Mankin Etk.fi-kolumnissaan. Eläkepoistuma on lähivuosina suuri etenkin hoitoalalla. Mankin katsookin, että henkilöstöasiat nousevat yhdeksi kunta-alan keskeisimmäksi strategiseksi painopisteeksi.

Uutisarkistoon
Elinaikakerroin 0,97552