Jyri Liukko

Senior researcher, D.Soc.Sc.
+358 29 411 2154

Download JPG image

Areas of research

  • work ability and vocational rehabilitation
  • the disability pension scheme
  • trust in pension security
  • social policy, social security and insurance.

Presentation

My research focuses on the disability pension scheme, rehabilitation and themes relating to the pension scheme as a whole. Institutional issues and qualitative methods relating to pensions and insurance are highlighted in my research. Recently, my central research themes have dealt with trust in the pension system, disability pension financing and vocational rehabilitation.

Previously, I have studied, among other things, cooperation between professionals dealing with work ability issues. A more long-run research interest of mine has been the change in the social security scheme, questions of fairness in insurance and the ratio between private and social insurance. In relation to these themes, I cooperate with Professor Turo-Kimmo Lehtonen at the University of Tampere.

Publications in the Finnish Centre for Pensions series

Kati Ahonen & Susan Kuivalainen & Jyri Liukko & Satu Nivalainen & Liisa-Maria Palomäki & Anu Polvinen (eds.) (2019) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista [Studies on retirees’ perceived and overall economic well-being].  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Liisa-Maria Palomäki & Susan Kuivalainen & Jyri Liukko (2019) Kotitalouksien välinen apu osana eläkeläisten toimeentuloa – ketkä apua antavat ja ketkä sitä saavat? [Inter-household help as part of retirees’ livelihood – who provide and who get help?] In: Ahonen, K. & Kuivalainen S. & Liukko, J. & Nivalainen, S. & Palomäki, L.-M. & Polvinen, A. (eds.) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista [Studies on retirees’ perceived and overall economic well-being].  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Jyri Liukko & Carita Mustonen (2019) ”Aina kun poistut kotoa se maksaa!” Eläkeläisten koettua toimeentuloa vaikeuttavat ja helpottavat tekijät avovastausten perusteella [”Every time you leave the house, it costs money!” Retirees’ perceptions of factors that hinder or facilitate making ends meet, based on open-ended responses]. In: Ahonen, K. & Kuivalainen S. & Liukko, J. & Nivalainen, S. & Palomäki, L.-M. & Polvinen, A. (eds.) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista [Studies on retirees’ perceived and overall economic well-being].  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Jyri Liukko & Anu Polvinen & Meeri Kesälä & Jarno Varis (2017) Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin toimivuus ja kannustinvaikutukset: kyselytutkimus työnantajien näkemyksistä [Effectiveness and incentive effects of experience rating in disability insurance: A questionnaire study on employers’ views]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2017.

Kati Ahonen & Jyri Liukko (2016) Yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten: mahdollisuus vai tarve? [Private saving for retirement: opportunity or necessity?]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2016.

Jyri Liukko & Niina Kuuva (2015) Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa – Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus [Cooperation in the management of working capacity problems – study based on interviews with customer service professionals]. Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2015

Jyri Liukko (2014) Perhe-eläke ja sosiaalivakuutus. In: Hietaniemi, M. & Ritola, S. (eds.) Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin [Views on how to improve the survivors’ pension]. Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2014, 103–110.

Publications

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Liukko, J. & Polvinen, A. & Varis, J. & Kesälä, M. & Kuivalainen, S. (2019) Individual- and Company-Level Predictors of Receiving Vocational Rehabilitation: A Multilevel Study of Finnish Private Sector Workplaces. Journal of Occupational Rehabilitation. doi: 10.1007/s10926-019-09869-8.

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Liukko, J. & Polvinen, A. & Varis, J. & Kesälä, M. & Kuivalainen, S. (2019) Company-level determinants of disability retirement: a multilevel study of Finnish private sector workplaces. European Journal of Public Health 2019. doi: 10.1093/eurpub/ckz068.

Pennanen, P. & Liukko, J. (2019) Sosiaalipolitiikan järjestäminen muuttuvassa hyvinvointivaltiossa: tarkastelussa tulosperusteinen rahoitussopimus. [Organizing social policy in a changing welfare state: examining social investment bonds.] Janus 27 (2), 127–143.

Laaksonen, M. & Gould, R. & Liukko, J. (2018) Labor market position after a rejection of a disability pension application: a register-based cohort study. Disability and Rehabilitation 2018;40(25):3022–3029. Final version (pdf).

Liukko, J. (2016) Mikä lisää ja mikä vähentää luottamusta eläketurvaan?. Yhteiskuntapolitiikka 81 (3), 313–322.

Liukko, J. & Kuuva, N. (2017) Cooperation of return-to-work professionals: the challenges of multi-actor work disability management. Disability and Rehabilitation 39 (15), 1466–1473. doi: 10.1080/09638288.2016.1198428.

Lehtonen, T.-K. & Liukko, J. (2015) Producing Solidarity, Inequality and Exclusion Through Insurance. Res Publica 21 (2), 155–169. doi: 10.1007/s11158-015-9270-5.

Liukko, J. (2014) Vakuutusyhteiskunta tänään – julkisen ja yksityisen rajankäyntiä. Hyvinvointikatsaus 2/2014, 29–35.

Liukko, J. (2013) Solidaarisuuskone. Elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos. Helsinki: Gaudeamus.

Liukko, J. (2013) Vakuutusyhteiskunta: François Ewald ja solidaarisuuden teknologiat. In: Saari, J., Taipale, S. & Kainulainen, S. (eds.) Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Helsinki: DIAK.

Lehtonen, T.-K. & Liukko, J. (2011) The Forms and Limits of Insurance Solidarity. Journal of Business Ethics 103 (1), 33–44.

Liukko, J. (2010) Genetic Discrimination, insurance, and solidarity: an analysis of the argumentation for fair risk classification. New Genetics and Society 29 (4), 457–475.

Lehtonen, T.-K. & Liukko, J. (2010) Justifications for commodified security: The promotion of private life insurance in Finland 1945–90. Acta Sociologica 53 (4), 371–386.

Lehtonen, T.-K. & Liukko, J. (2010) Vakuutussolidaarisuuden muodot ja rajat. Janus 18 (2), 121–136.

Lehtonen, T.-K. & Liukko, J. (2010) Vakuuttaminen ja solidaarisuuden hinta. In: Laitinen, A. & Pessi, A. B. (eds.) Solidaarisuus. Helsinki: Gaudeamus, 111–134.

Liukko, J. (2008) François Ewald, vakuutus ja solidaarisuuden liberaali kohtalo. Tiede & Edistys 33 (1), 27–49.

Liukko, J. (2007) Henkivakuutus ja solidaarisuuden kehät. Vakuutusmainonta vastuuajattelun muokkaajana Suomessa 1945–1990. Janus 15 (1), 3–18.

Liukko, J. (2005) Hyvinvoinnin eetos ja henkivakuutus. Riskin, vastuun ja solidaarisuuden muodonmuutokset. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 82.