Tutkimusaiheet

  • Työkykyongelmien hallinta, kuntoutus ja työkyvyttömyyseläkejärjestelmä 
  • Eläkeläisten toimeentulo, luottamus eläketurvaan, eläkejärjestelmien muutos 
  • Sosiaalipolitiikka, sosiaaliturva ja sosiaalivakuutus 

Esittely

Viime aikoina olen tutkinut eläkeläisten toimeentuloon, työkyvyttömyyseläkejärjestelmään ja kuntoutukseen sekä eläkejärjestelmien muutokseen liittyviä teemoja. Tutkimustyössäni painottuvat eläketurvan institutionaaliset kysymykset ja kvalitatiiviset menetelmät. Koulutustaustani on sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikassa Helsingin yliopistossa, josta väittelin vuonna 2013. Pidempiaikainen kiinnostuksen kohteeni on sosiaaliturvan ja erityisesti sosiaalivakuutuksen muutos.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Kuntoutujien näkökulma työeläkekuntoutuksen prosessiin
  • Näkemyksiä eläketurvasta
  • Työnantajakysely 2021 – työnantajien näkemyksiä ikääntyvästä henkilöstöstä ja eläkkeelle siirtymisestä
  • Työstä eläkkeelle -kyselytutkimus

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.