Forskningsområden

  • hanteringen av problem med arbetsförmågan, rehabiliteringen och sjukpensionssystemet 
  • pensionärernas ekonomi, tilliten till pensionsskyddet, förändringar i pensionssystemen 
  • socialpolitik, social trygghet och socialförsäkring 

Presentation

Under den senaste tiden har jag forskat i teman som berör pensionärernas ekonomi, sjukpensionssystemet och rehabiliteringen samt förändringar i pensionssystemen. I min forskning betonas institutionella frågor om pensionsskyddet och kvalitativa metoder. Min utbildningsbakgrund är social- och samhällspolitik vid Helsingfors universitet, där jag disputerade år 2013. Jag har en längre tid intresserat mig för hur den sociala tryggheten och i synnerhet socialförsäkringen förändras. 

Pågående forskningsprojekt

  • Rehabiliteringsprocessen ur rehabiliteringsklienternas perspektiv
  • Uppfattningar om pensionsskyddet
  • Arbetsgivarenkät 2021 – arbetsgivarnas åsikter om åldrande personal och pensioneringar
  • Från arbete till pension -undersökning

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.