Eläkemaksut eri maissa

Seuraavassa on esitetty työnantajien ja palkansaajien lakisääteisiä ja pakollisia eläkemaksuja EU15-maissa sekä Sveitsissä, Norjassa ja Virossa vuonna 2013.

Työnantajien ja työntekijöiden eläkemaksujen lisäksi myös valtio osallistuu vaihtelevassa määrin eläkkeiden rahoitukseen eri maissa. Esimerkiksi Tanskassa valtio rahoittaa kansaneläkkeet ja sen osuus lakisääteisen eläkejärjestelmän kokonaisrahoituksesta on merkittävä.

ETK:n eläkemaksutasovertailu antaa kuvan eläketurvan aiheuttamasta kokonaismaksurasituksesta eri maissa, kun huomioon otetaan lakisääteisten eläkemaksujen lisäksi valtion osuus rahoituksesta ja maksut lisäeläkejärjestelmiin, jotka monessa maassa ovat pakollisia (ks. lisätietoa vertailusta).

Maa Työnantajamaksut, % palkasta Työntekijämaksut, % palkasta Palkkarajat
Alankomaat  
 – Vanhuuseläke (AOW) 17,9 % 33 863 €/v
 – Perhe-eläke (ANW) 1,1 % 33 863 €/v
 – Palkansaajien työkyvyttömyyseläke (WIA): 33 863 €/v
   * Perusmaksu (WAO/WIA) 5,19 %
   * Lisämaksu (WGA) (keskimääräinen maksu) (0,52 %)
Belgia  
 – Vanhuus- ja perhe-eläke 8,86 % 7,50 %
 – Työkyvyttömyyseläke ja sairausvakuutus 2,35 % 1,15 %
Espanja  
 Maksuilla katetaan myös muita sosiaalivakuutusetuuksia. 23,6 % ala- ja ylätulorajan välisestä palkasta 4,7 % ala- ja ylätulorajan välisestä palkasta Alaraja määräytyy 11 eri ammattiluokan palkan mukaan. Yläraja 3 425,70 €/kk luokissa 1-7 ja 114,19 €/päivä luokissa 8-11.
Irlanti  
 Maksuilla katetaan kaikki sosiaalivakuutusetuudet. 4,25 %, jos työntekijän viikkopalkka enintään 356 €. Jos korkeampi, 10,75 % koko palkasta. Yksityisyrittäjät maksavat 4 % nettotuloista. Viikkotulot alle 352,01 €: 0 %; viikkotulot 352,01 tai yli: 4 % 127 € ylittävältä osalta ks. ed.
Iso-Britannia  

 Maksuilla katetaan myös muita sosiaalivakuutusetuuksia. 

– Peruseläke (Basic State Pension) 
– Eläkehyvitys, tarveharkintainen (Pension Credit) 
– Lisäeläke (S2P)

13,8 % 12 % ylätulorajaan asti, 2 % ylätulorajan ylittävästä osasta Työntekijän maksut peritään alatulokynnyksen 149 £ /vko ylittävistä tuloista ylätulorajaan asti (797 £/vko). Mikäli työntekijän tulot ylittävät alatulorajan 109 £/vko, mutta jäävät alle alatulokynnyksen (149 £/vko), työntekijältä ei peritä maksuja, mutta oikeus etuuksiin syntyy. Työnantajan maksu alatulokynnyksen 149 £/vko ylittävästä palkasta.
Italia  
 – Eläkevakuutus 23,81 % 9,19 % Vakuutusmaksuja ei peritä teollisuudessa alle 44,49 €:n tai vähimmäistason päivätuloista. Alaraja vaihtelee sektoreittain. Ansiokatto 96 149 € /v.
 – Eroraha (TFR) 6,91 %
Itävalta  
 – Eläkevakuutus (palkansaajat, tietyt ammatinharjoittajat) 12,55 % ala- ja ylätulorajan välisestä palkasta 10,25 % ala- ja ylätulorajan välisestä palkasta alaraja 386,80 €/kk, yläraja 4 440 €/kk
Kreikka  
 – Eläkevakuutus Perusmaksu 13,33 %. Raskaassa tai vaarallisessa työssä 14,73 %. Mikäli työssä on ammatillisia riskejä, perusmaksuun lisätään 1,4 %. 6,67 %, mutta raskaassa tai vaarallisessa työssä 8,87 Yläraja: ennen vuotta 1993 vakuutetut 2 432,25 €/kk, 1993 alkaen vakuutetut 5 546,80 €/kk
 – Pakollinen lisäeläke (vanhan järjestelmän mukaan) 3 % 3 %
Luxemburg  
 Valtio maksaa aina kolmanneksen maksusta. 8 % ala- ja ylätulorajan välisestä palkasta 8 % ala- ja ylätulorajan välisestä palkasta Maksut kuukausituloista välillä 1 874,19–9 370,94 €
 – Maksuilla rahoitetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja leskeneläkkeet
Norja  
 Valtio maksaa aina kolmanneksen maksusta. Kaikkiaan maksuilla katetaan koko kansanvakuutus.
  
– Työnantajan maksun suuruus riippuu asuinkunnasta: I (suuret kaupungit) – V (pohjoisimmat kunnat)
I: 14,1 % – V: 0 % 7,8 % Alle 39 600 kruunun (n. 5 220 €) vuosituloista vakuutusmaksua ei peritä. Kun tulot ylittävät tämän rajan, peritään vakuutusmaksu koko tulosta niin, että vakuutusmaksu voi olla enintään 25 % kyseisen rajatulon ylittävästä tulosta.
 – Pakollinen lisäeläke (OTP) 2 % alaraja 82 122 NOK/v (n. 10 830 €), yläraja 985 464 NOK/v (n. 129 980 €)
Portugali  
 Vuonna 2010 kokonaismaksusta 16,01 %-yksikköä oli korvamerkitty vanhuuseläkkeiden rahoittamiseen, 3,42 %-yksikköä työkyvyttömyyseläkkeisiin ja 3,67 %-yksikköä perhe-eläkkeisiin. Lisäksi 2 %-yksikköä arvonlisäveron tuotosta korvamerkittiin eläkkeisiin.
 Maksuilla katetaan kaikki sosiaalivakuutusetuudet. 23,25 % 11 % koko palkasta
Ranska  
 – Vanhuus- ja perhe-eläke (RGAVTS) 8,4 % 6,75 % Palkkakatto 3 086 €/kk; 37 032 €/v
1,6 % 0,1 % koko palkasta
 – Työkyvyttömyyseläke ja muut sairausvakuutusmenot 13,1 %(12,8 %+0,3 % 1) ) 0,75 % 97 % kokonaispalkasta
 – Lisäeläkejärjestelmät:
   * ARRCO (toimihenkilöt ja työntekijät) 4,5 % 3 % 3 086 €/kk
12 % 8 % 3 086–9 258 €/kk
   * AGIRC (johtajat) 4,5 % 3 % 3 086 €/kk
12,6 % 7,7 % 3 086–12 344 €/kk
ta ja tt sopivat maksun jakamisesta ks. ed. 12 344–24 688 €/kk
Ruotsi  
 Takuueläke rahoitetaan verovaroin.
 – Vanhuuseläke 10,21 % 7 % Työnantajan maksu koko palkasta.
 – Perhe-eläke 1,17 % Työntekijän maksu 424 500 SEK/v (n. 50 260 €) alittavasta osasta.
 – Työkyvyttömyys ja muu sairausvakuutus 4,35 %
 – Sopimuseläke:
   * SAF-LO (työntekijät): 
eläkemaksu / kokonaissosiaali- 
vakuutusmaksu
4,5 % / 4,91 % 2) 424 500 SEK/v alittavasta osasta
30 % / 30,01 % 424 500 SEK/v ylittävästä osasta
   * ITP1 (v. 1979 ja myöhemmin syntyneet toimihenkilöt):
   vanhuuseläke + sairausvakuutus 4,5 % + 0,52 % 424 500 SEK/v alittavasta osasta
30 % + 2,77 % 424 500 SEK/v ylittävästä osasta
   kokonaismaksu 5,53 % 424 500 SEK/v alittavasta osasta
33,08 % 424 500 SEK/v ylittävästä osasta
   * ITP2 (v. 1979 ennen syntyneet toimihenkilöt):
   eläkemaksu n. 11,8 % (maksu määräytyy yksilöllisesti ja on tavallisesti 5–20 %)
   kokonaismaksu keskimäärin n. 12,3 %
Saksa  
 Valtio osallistuu rahoitukseen mm. maksamalla vakuutusmaksut tietyiltä palkattomilta ajoilta. Valtion osuus on n. 1/3-osaa menoista.
 – Ansiotyöhön perustuva vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke 9,45 % 9,45 % Palkkakatto:
vanhat osavaltiot: 5 800 €/kk
uudet osavaltiot: 4 900 €/kk
Sveitsi  
 Valtion osuus ensimmäisen pilarin etuuksien rahoituksesta on merkittävä.
 – Vanhuus- ja perhe-eläke (AHV) 4,2 % 4,2 % koko palkasta
 – Työkyvyttömyyseläke (IV) 0,7 % 0,7 % koko palkasta
 – Lisäeläkkeen (BVG) 3)vanhuuseläke Vaihtelevat iän mukaan välillä 7-18 %. Ta:n tulee osallistua maksuun vähintään yhtä suurella osuudella kuin tt:n. ks. ed. enintään 84 240 CHF:n (n. 69 030 €) vuosituloista
Tanska  
 Vanhuuseläkkeenä maksettava kansaneläke (folkepension) rahoitetaan verovaroin. Valtio (35 %) ja kunnat (65 %) rahoittavat työkyvyttömyyseläkkeenä maksettavan kansaneläkkeen (førtidspension).
 – Pakollinen työeläke (ATP) 180 DKK/kk (n. 24 €) 90 DKK/kk (n. 12 €)
 – Työttömyysvakuutus (sis. varhaiseläkkeen, efterløn) 467 DKK/kk (n. 63 €)
 – Lisäeläkkeet (kattaa yli 80 % palkansaajista): Työmarkkinaeläkkeiden vakuutusmaksuprosentit vaihtelevat useimmiten välillä 12–18 %. yleensä 2/3-osaa maksusta yleensä 1/3-osaa maksusta
Viro  
 – Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke 20 %
 – Rahastoeläke 4 % 2 % (ei maksettuja maksuja v. 2009-2011)
6 % 2 % (vapaaehtoisesti v. 2009-2011 maksuja maksaneet)
1) ”Contribution solidarité autonomie”, vuonna 2004 säädetty maksu vanhuksille ja vammaisille itsenäisen kotona pärjäämisen tukemiseksi ja jota CNSA-kassa hallinnoi.
2) v. 2013 luvusta vähennetään 0,75 %, joka maksetaan SAF-LO-järjestelmän ylijäämän avulla
3) pakollinen 25 v. täyttäneille vähintään 24 570 CHF/v (n. 20 130 €) tienaaville

 

AIHEEN ASIANTUNTIJAT: ANTTI MIELONEN, MIKA VIDLUND, NIKO VÄÄNÄNEN