Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa

Työeläkelainsäädännössä lähtökohtana on, että Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa.

  • Yksityisen alan työntekijät vakuutetaan pääsääntöisesti työntekijän eläkelain (TYEL) mukaisesti.
  • Merimieseläkelakien piiriin kuuluvat työntekijät vakuutetaan merimieseläkelain (MEL) mukaisesti.
  • Julkisen alan työntekijät vakuutetaan pääsääntöisesti julkisten alojen työeläkelain (JUEL) mukaisesti.
  • Yrittäjä vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti.

Ulkomainen työnantaja on myös velvollinen järjestämään Suomessa työskentelevälle työntekijälleen eläketurvan.

Vakuuttamisvelvollisuudessa on poikkeuksia muun muassa lähetettyjen työntekijöiden osalta. Poikkeuksista tarkemmin tietoa Ulkomainen työntekijä Suomessa -sivulla.

Mitä tarkoittaa lähetetty työntekijä

Henkilö voi olla lähetetty työntekijä sekä sosiaaliturvan että työoikeuden näkökulmasta.

Henkilö on sosiaaliturvaa koskevien EU-sääntöjen mukaan lähetetty työntekijä

  • Lähetetty työntekijä voi saada lähtömaastaan A1-todistuksen
  • Lähetetystä työntekijästä maksetaan sosiaalivakuutusmaksut lähtömaahan ja hän saa sosiaalietuudet lähtömaastaan.

Lisätietoa Eläketurvakeskuksesta.

Henkilö on työoikeudellisten EU-sääntöjen mukaan lähetetty työntekijä

  • Lähetettyä työntekijää koskevat eri työehdot kuin muita työntekijöitä.

Lisätietoa työsuojeluviranomaiselta.

Lähetettyjä työntekijöitä koskeva ilmoitusvelvollisuus

Ulkomaisen työnantajan pitää tehdä työsuojeluviranomaiselle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä (ilmoitusvelvollisuus on alkanut 1.9.2017). Ilmoitusvelvollisuus pitää tehdä työoikeudellisesti lähetetyistä työntekijöistä ennen kuin nämä aloittavan työnteon Suomessa.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: 

Tilastotietoa ulkomaisista A1-todistuksista

Ulkomailta tiedoksi saadut A1-todistukset 2009–2018

Eläketurvakeskukselle muista maista tiedoksi saapuneiden A1-todistusten määrä on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Tiedoksi saatujen todistusten määrä on kymmenessä vuodessa yli kaksinkertaistunut. Huomioitavaa on, että kaikista maista ei saada tietoa annetuista A1-todistuksista.

Tiedoksi saadut ulkomaiset todistukset 2009-2018

Suomeen työntekijöitä lähettävät maat keskittyvät

Eniten ulkomaisia todistuksia on viime vuosina saatu Virosta, Puolasta, Saksasta ja Liettuasta. Peräti 82 prosenttia kaikista tiedoksi saaduista ulkomaan antamista A1-todistuksista saatiin näistä neljästä suurimmasta lähettäjämaasta.

Top 4 lähettäjämaat 2018