Tilastotietoa lähetetyistä työntekijöistä

Eläketurvakeskukselle saapuneiden lähetetyn työntekijän todistushakemusten määrä on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Yhä suurempi osa todistuksista myönnetään useassa maassa työskenteleville.

Eläketurvakeskukseen vuonna 2018 saapuneista ulkomaantyöskentelyä koskevista lähetetyn työntekijän todistushakemuksista noin 40 prosenttia koski kahdessa tai useammassa maassa työskentelyä. Useassa maassa työskentely on lisääntynyt viime vuosina myös koko Euroopan tasolla.

Eläketurvakeskuksen antamat todistukset 2009–2018

Lähetetyn työntekijän todistuksia myönnetään sekä EU/ETA-maihin (A1-todistus) että sosiaaliturvasopimusmaihin. Eläketurvakeskus myönsi vuonna 2018 yli 12 000 todistusta. Eläketurvakeskuksen myöntämien A1-todistusten määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana.

ETK:n antamat A1-todistukset 2009–2018

Suomesta lähetettävien työntekijöiden kohdemaat vaihtelevat

Suomesta lähetetään työntekijöitä laajasti eri maihin. Yleisimmät kohdemaat vuonna 2018 olivat Ruotsi, Espanja, USA, Saksa, Ranska ja Iso-Britannia. Kuuteen suurimpaan kohdemaahan annettiin kuitenkin noin viidennes kaikista lähetetyn työntekijän todistuksista.

Ulkomailta tiedoksi saadut A1-todistukset 2009–2018

Eläketurvakeskukselle muista maista tiedoksi saapuneiden A1-todistusten määrä on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Tiedoksi saatujen todistusten määrä on kymmenessä vuodessa yli kaksinkertaistunut. Huomioitavaa on, että kaikista maista ei saada tietoa annetuista A1-todistuksista.

Tiedoksi saadut ulkomaiset todistukset 2009-2018

Suomeen työntekijöitä lähettävät maat keskittyvät

Eniten ulkomaisia todistuksia on viime vuosina saatu Virosta, Puolasta, Saksasta ja Liettuasta. Peräti 82 prosenttia kaikista tiedoksi saaduista ulkomaan antamista A1-todistuksista saatiin näistä neljästä suurimmasta lähettäjämaasta.

Top 4 lähettäjämaat 2018

EU tilastoi työvoiman liikkuvuutta

Euroopan komissio julkaisee säännöllisesti tilastoraportteja työvoiman liikkuvuudesta sekä annetuista lähetettyjen työntekijöiden A1-todistuksista.

Komission tilastoraportin mukaan tavallisimmin toiseen maahan lähetetyt työntekijät työskentelevät rakennusalalla (melkein 47 prosenttia vuonna 2017). Toimialat painottuvat eri jäsenmaissa eri tavalla. Suomesta lähetetyt työntekijät työskentelevät tyypillisimmin palvelualalla.

Useassa maassa työskentelevien osuus koko Euroopan alueella on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina ja oli 36 prosenttia kaikista lähetetyistä työntekijöistä vuonna 2017. Samanaikaisesti useassa maassa työskenteleviä on eniten kuljetusalalla.

Euroopan komission tilastoja: 

Lue lisää: