Ajankohtaislistaus
8.2.2021

EU:n ja Britannian uusi kauppa- ja yhteistyösopimus tuli voimaan vuodenvaihteessa. Uutta sopimusta sovelletaan työskentelijöihin, jotka aloittavat työn Britanniassa 1.1.2021 jälkeen. Lue kysymykset, jotka tällä hetkellä askarruttavat eniten Britanniaan lähtijöitä.

Uuden sopimuksen lisäksi sovellettavana on edelleen myös EU:n ja Britannian sopima erosopimus ja sen kautta EU:n sosiaaliturva-asetukset. Se, kumpaa sopimusta työntekijään sovelletaan, riippuu lähtökohtaisesti siitä, milloin työskentely ulkomailla on alkanut – viime vuonna vai tänä vuonna.

Monien sääntöjen ja sopimusten verkostoa on haastavaa soveltaa ulkomaantyön sosiaaliturvaan käytännössä. Seuraavien usein toistuvien kysymysten avulla toivomme sinun löytävän ratkaisuja omaan Britannian työskentelytilanteeseesi. Voit myös aina kääntyä Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelun puoleen.

Työssä useassa EU-maassa ja Britanniassa 

Kysymys: Aloitan työskentelyn useassa EU-maassa 1.1.2021. Asun Suomessa ja tulen työskentelemään myös Britanniassa useita kertoja vuodessa. Voinko saada A1-todistuksen, joka kattaa myös Britannian työskentelyn? 

Vastaus: Jos teet huomattavan osan työstäsi Suomessa tai sinulla on vain yksi suomalainen työnantaja, sovelletaan työskentelyysi EU:n ja Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä. Koska asut Suomessa, voit hakea todistusta Eläketurvakeskuksesta. Jos kaikki todistuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät, kattaa myönnetty todistus kaiken ulkomaantyöskentelysi, myös Britanniassa tapahtuvan työskentelyn. 

Britanniassa työkomennuksella

Kysymys: Kahden vuoden työkomennukseni Britanniassa alkaa helmikuussa 2021 ja haluaisin edelleen kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Miten minun pitää toimia? Vaikuttaako brexit tilanteeseeni jotenkin?

Vastaus: Työnantajasi tulee hakea sinulle A1-todistusta Eläketurvakeskukselta. Todistus osoittaa, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan Britanniassa työskentelyn ajan. Jos helmikuussa alkava työkomennuksesi Britanniaan on ensimmäinen etkä ole 1.1.2021 ollut rajat ylittävässä tilanteessa Britannian ja toisen EU-maan kanssa, sovelletaan työskentelyysi EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimusta. Sopimuksen perusteella kahden vuoden työkomennuksen ajan työntekijä voidaan edelleen vakuuttaa lähtömaassa eli sinun tapauksessasi Suomessa.

Britanniassa paikallisen työnantajan palveluksessa 

Kysymys: Lähden työskentelemään Britanniaan paikallisen työnantajan palvelukseen 1.4.2021. En siis ole lähetetty työntekijä, vaan minulla on kahden vuoden määräaikainen työsuhde paikalliseen yritykseen ja työskentelen vain Britanniassa. Miten tämä vaikuttaa sosiaaliturvaani? 

Vastaus: EU:n ja Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaan kuulut työskentelyvaltion sosiaaliturvan piiriin. Sosiaalivakuutusmaksut maksetaan tällöin työskentelymaahan Britanniaan ja oikeus sosiaaliturvaetuuksiin (esimerkiksi eläke) tulee työskentelymaan lakien mukaisesti. Koska työskentelet Britanniassa paikallisen yrityksen palveluksessa, soveltuu sinuun työskentelymaasi siis Britannian sosiaaliturvalainsäädäntö.  

Lähetetty virkamies Britanniassa 

Kysymys: Olen Suomesta Britanniaan lähetetty virkamies. Työskentelyni Britanniassa alkaa 1.3.2021 ja kestää kolme vuotta. Kuulunko edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Entä perheenjäseneni? 

Vastaus: EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaan virkamiehet kuuluvat yleensä työnantajan kotimaan sosiaaliturvaan. Suomessa virkamiehenä pidetään henkilöä, joka on virka- tai työsuhteessa työnantajaan, jonka toiminta rahoitetaan valtion julkisista varoista. Työnantajasi tulee hakea sinulle todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta Eläketurvakeskuksesta. Yleensä ulkomailla työskentelevän virkamiehen perheenjäsenet kuuluvat myös Suomen sosiaaliturvaan, mutta tämän ratkaisee Kela, joten perheenjäsenten osalta kannattaa olla vielä yhteydessä Kelaan. 

Apurahansaajana Britanniassa 

Kysymys: Minulla on Suomesta myönnetty apuraha vuoden 2021 loppuun. Olen lähdössä Britanniaan työskentelemään tällä apurahalla. Mitä sosiaaliturvalleni tapahtuu brexitin myötä? 

Vastaus: Voidaksesi kuulua Suomen sosiaaliturvaan, sinun tulee hakea todistusta Eläketurvakeskukselta. Todistus osoittaa, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan Britanniassa työskentelyn ajan. Apurahansaajaan sovelletaan yleensä vastaavia säännöksiä kuin yrittäjiin. Näiden säännösten edellytysten täyttyessä voit työskennellä tilapäisesti vuoden 2021 loppuun Britanniassa ja kuulua edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Lue vielä tarkemmin apurahansaajan lähettämisen edellytyksistä.   

Ennen 1.1.2021 myönnetyn A1-todistuksen voimassaolo

Kysymys: Olen lähtenyt töihin Britanniaan kesällä 2020 ja A1-todistukseni Suomesta on voimassa kesäkuun 2021 loppuun. Mitä todistukselleni tapahtuu nyt brexitin myötä?

Vastaus: A1-todistuksesi pysyy voimassa kesäkuun 2021 loppuun. Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella myönnetyt A1-todistukset pysyvät voimassa siihen saakka kuin todistus on myönnetty, jos työskentelysi jatkuu Britanniassa keskeytyksettä. Sinun ei siis tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä A1-todistuksesi suhteen. 

Kysymys: Työntekijämme työskentelee useissa EU-maissa ja käy kuukausittain myös Britanniassa. Pitääkö meidän varautua johonkin toimenpiteisiin brexitin myötä? Hänelle on myönnetty usean maan A1-todistus vuoden 2021 loppuun saakka.

Vastaus: Jo myönnetty A1-todistus pysyy työntekijänne osalta voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella A1-todistukset ovat voimassa A1-todistuksella merkityn ajan. Teidän ei tässä vaiheessa tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin A1-todistuksen osalta. Myöskään muiden työskentelymaiden osalta brexitillä ei ole vaikutusta eli A1-todistus on niiden osalta sellaisenaan voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. 

Kysymys: Olen tullut Suomeen Britanniasta syyskuussa 2018 ja A1-todistukseni on voimassa syyskuulle 2021. Pysynkö brexitistä huolimatta edelleen Britannian sosiaaliturvassa ja A1-todistus voimassa?

Vastaus: A1-todistuksesi pysyy voimassa, sillä Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella myönnetyt A1-todistukset pysyvät voimassa siihen saakka, kun ne on myönnetty. Lisätietoja todistuksestasi ja sosiaaliturvasta voit kuitenkin kysyä Britannian A1-todistuksen myöntäneeltä viranomaiselta

Lisätietoa ETK:sta ja Kelasta

Tarvittaessa brexitiin liittyvissä kysymyksissäsi ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen, Kelaan ja vastaaviin viranomaisiin Britanniassa.

Eläketurvakeskuksen asiakaspalveluun
Kelan asiakaspalveluun

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.