Britannian eroaminen EU:sta vaikuttaa ulkomaantyön vakuuttamiseen, muun muassa A1-todistusten voimassaoloon.

Britannian ero EU:sta tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksen myötä alkoi vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan EU:n nykysäännöillä ja neuvotellaan tulevasta suhteesta.

Nykysäännöillä jatkaminen vuoden 2020 ajan tarkoittaa muun muassa sitä, että Britanniaan lähtevälle lähetetylle työntekijälle voidaan antaa edelleen hakemuksesta A1-todistus. Myös työeläkkeet maksetaan normaalisti Britanniaan, sekä Britanniaan kertynyt eläke maksetaan Suomeen EU-sääntöjen mukaisesti.

A1-todistukset 1.1.2021 jälkeen

1.1.2021 jälkeen, kun siirtymäaika päättyy, sovelletaan EU:n ja Britannian välillä liikkuviin henkilöihin erosopimusta. Erosopimusta voidaan soveltaa 1.1.2021 jälkeen henkilöihin, jotka ovat edelleen rajat ylittävässä tilanteessa EU:n ja Britannian välillä, esimerkiksi lähetettyinä työntekijöinä.

Ennen 31.12.2020 myönnetyt A1-todistukset ovat voimassa normaalisti siirtymäkauden ajan. Jos todistus on haettu ja myönnetty ajalle, joka jatkuu 1.1.2021 jälkeen, on se voimassa A1-todistuksella merkityn ajan. Todistusta voidaan hakea myös takautuvasti.

Jotta A1-todistus voi olla voimassa 1.1.2021 jälkeen, tulee henkilön tilanteeseen soveltua erosopimus sekä hänen olla edelleen rajat ylittävässä tilanteessa. Lisää näistä edellytyksistä voit lukea kohdasta, jossa kerromme tarkemmin erosopimuksesta ja siirtymäkaudesta tai Työeläkelakipalvelun ohjeesta.

Jos henkilö ei täytä erosopimuksen edellytyksiä, ei hänelle lähtökohtaisesti voida enää 1.1.2021 jälkeen myöntää A1-todistusta Britanniaan. Tällöin työhön sovelletaan Suomen ja Britannian kansallisia lainsäädäntöjä.

EU:n ja Britannian välinen uusi suhde

Euroopan komissio sekä Britannia ovat saaneet tulevaa suhdetta koskevat neuvottelut päätökseen 24.12.2020. Sopimuksen hyväksymisprosessi käynnistyi Suomessa ja muissa EU-maissa välittömästi. EU ja Britannia pyrkivät siihen, että sopimusta voidaan soveltaa 1.1.2021 alkaen.

Komissio on sivuillaan julkaissut luonnoksen sopimuksesta. Sopimus sisältää kattavat säännökset sosiaaliturvan koordinoinnista EU-maiden ja Britannian välillä.

Aiheesta muualla:

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Erosopimuksella määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Ainoa merkittävä poikkeus on se, että Britannia ei enää siirtymäkauden aikana osallistu EU:n päätöksentekoon, eikä EU:n elinten toimintaan.

Erosopimuksella turvataan myös Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten saavuttamia EU-oikeuteen perustuvia oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeuksia, jos he ovat rajat ylittävässä tilanteessa 31.12.2020 eli sellaisessa tilanteessa, johon liittyy sekä EU-maa että Britannia.

Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat siirtymäkauden päättyessä 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Erosopimuksen piiriin kuuluvien henkilöiden sosiaaliturvaan sovelletaan edelleen EU:n sosiaaliturva-asetusten säännöksiä, jos he ovat rajat ylittävässä tilanteessa siirtymäkauden päättyessä, ja jos he ovat kuuluneet EU:n sosiaaliturva-asetusten piiriin ja heidän tilanteensa säilyy tällaisena ilman keskeytystä.

Usein kysyttyä brexitistä

Kysymys: Olen tällä hetkellä Britanniassa ja A1-todistukseni Suomesta on voimassa kesäkuun 2021 loppuun. Mitä todistukselleni tapahtuu?

Vastaus: A1-todistuksesi pysyy voimassa. Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella ennen siirtymäkauden loppua myönnetyt A1-todistukset pysyvät voimassa siihen saakka kuin A1-todistus on myönnetty, jos työskentelysi jatkuu keskeytyksettä. Sinun ei siis tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä A1-todistuksesi suhteen. 

Kysymys: Työntekijämme työskentelee useissa EU-maissa ja käy kuukausittain myös Britanniassa. Pitääkö meidän varautua johonkin toimenpiteitisiin brexitin myötä? Hänelle on myönnetty usean maan A1-todistus vuoden 2021 loppuun saakka.

Vastaus:  Jo myönnetty A1-todistus pysyy työntekijänne osalta voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella A1-todistukset, jotka on myönnetty ennen siirtymäkauden loppua ovat voimassa A1-todistuksella merkityn ajan. Teidän ei tässä vaiheessa tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin A1-todistuksen osalta. Myöskään muiden työskentelymaiden osalta brexitillä ei ole vaikutusta eli A1-todistus on niiden osalta voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. 

Kysymys: Työkomennukseni Britanniassa alkaa helmikuussa 2021. Miten minun pitää toimia?

Vastaus: Jos EU:n ja Britannian välille ei tule sopimusta uudesta suhteesta, Britannia on sosiaaliturvasäännöksiä sovellettaessa sopimukseton maa 1.1.2021 alkaen. Jos et ole ollut rajat ylittävässä tilanteessa 31.12.2020, sinuun ei sovelleta EU:n sosiaaliturva-asetuksia, eikä sinulle voida myöntää A1-todistusta komennukselle Britanniaan. Jos olet suomalaisen työnantajan lähettämä työntekijä Britanniaan, tulee työnantajasi edelleen työeläkevakuuttaa työskentelysi Suomessa. Työnantajasi tulee selvittää Britanniasta, tuleeko lakisääteisiä vakuutusmaksuja maksaat myös Britanniaan. Asumisperusteisen sosiaaliturvaan kuulumisen osalta kannattaa olla yhteydessä Kelaan. 

Kysymys: Olen tullut Suomeen Britanniasta syyskuussa 2018 ja A1-todistukseni on voimassa syyskuulle 2021. Pysynkö edelleen Britannian sosiaaliturvassa ja A1-todistus voimassa?

Vastaus: A1-todistuksesi pysyy voimassa, sillä Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella ennen siirtymäkauden loppua myönnetyt A1-todistukset pysyvät voimassa siihen saakka, kun ne on myönnetty. Lisätietoja todistuksestasi ja sosiaaliturvasta voit kuitenkin kysyä Britannian A1-todistuksen myöntäneeltä viranomaiselta.

Kysymys: Työskentelen parhaillaan apurahansaajana Britanniassa, minulla on myönnetty apuraha ja A1-todistus Suomesta tänne vuoden 2020 loppuun saakka. Mitä sosiaaliturvalleni tapahtuu brexitin myötä?

Vastaus: A1-todistuksesi pysyy normaalisti voimassa vuoden 2020 loppuun saakka sillä Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella siirtymäkauden aikana EU-säännöt pysyvät voimassa. Sosiaaliturvasi määräytyy tämän ajan siis kuten tähänkin saakka. Tarkemmin sosiaaliturvan sisällöstä voit tiedustella Kelasta.

Kysymys: Asun Britanniassa ja saan Suomesta työeläkettä, vaikuttaako brexit eläkkeeni maksamiseen?

Vastaus: Brexit ei vaikuta työeläkkeesi maksamiseen. Työeläkkeet maksetaan Suomesta kaikkialle maailmaan, eli myös Britanniaan riippumatta brexitistä.

Kysymys: Jos minulla on kysyttävää brexitistä ja sosiaaliturvasta, mitä minun pitää tehdä?

Vastaus:

Voit olla yhteydessä Eläketurvakeskukseen ja/tai Kelaan Suomessa, ja tarvittaessa vastaaviin viranomaisiin Britanniassa ja tiedustella tarkemmin brexitin vaikutuksesta sosiaaliturvaasi. Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelun yhteystiedot: https://www.etk.fi/tietoa-etk-sta/yhteystiedot/toimitilat-ja-asiakaspalvelu/

Lue lisää:

Aiheesta muualla: