Britannian ero EU:sta tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksen myötä alkoi vuoden 2020 loppuun kestänyt siirtymäkausi, jonka aikana jatkettiin EU:n sosiaaliturva-asetuksen sääntöjen soveltamista.

1.1.2021 tai sen jälkeen alkaviin uusiin työkomennuksiin sovelletaan EU:n ja Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta ja A1-todistus myönnetään kyseisen sopimuksen perusteella.

EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimus voimaan 1.1.2021

EU ja Britannia solmivat kauppa- ja yhteistyösopimuksen, jota sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Sopimuksessa on kattavat määräykset sosiaaliturvan soveltamisesta maiden välillä liikkuviin henkilöihin, muun muassa lähetettyihin työntekijöihin. Sopimuksessa ei ole kuitenkaan poikkeuslupaa koskevia säännöksiä.

A1-todistukset Britanniaan

Britanniaan lähtevien henkilöiden sosiaaliturvaan sovelletaan Britannian erosopimusta ja sen kautta EU:n sosiaaliturva-asetusta tai EU:n ja Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta riippuen siitä, milloin henkilön oleskelu tai työskentely Britanniassa on alkanut.

Erosopimusta ja sen kautta EU:n sosiaaliturva-asetuksen lainvalintasääntöjä voidaan soveltaa henkilöihin, jotka ovat olleet ennen 1.1.2021 rajat ylittävässä tilanteessa EU:n ja Britannian välillä, esimerkiksi lähetettyinä työntekijöinä.

1.1.2021 alkaviin uusiin, Britanniaan suuntautuviin työkomennuksiin sovelletaan kauppa- ja yhteistyösopimusta. Sopimuksen perusteella Britanniaan lähetetty työntekijä voi tietyin edellytyksin kuulua 24 kk työskentelyn ajan edelleen lähtömaansa sosiaaliturvaan.

Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen edellyttää lähetetyn työntekijän A1-todistuksen hakemista Eläketurvakeskukselta. Todistusta voidaan hakea myös takautuvasti.

Ennen 1.1.2021 myönnetyt A1-todistukset ovat voimassa normaalisti siihen saakka kuin ne on myönnetty edellyttäen, että henkilö on keskeytyksettä rajat ylittävässä tilanteessa. Jos todistus on haettu ja myönnetty ajalle, joka jatkuu 1.1.2021 jälkeen, on se voimassa A1-todistuksella merkityn ajan.

Aiheesta muualla:

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö.

Erosopimuksella määrättiin vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Ainoa merkittävä poikkeus on se, että Britannia ei enää siirtymäkauden aikana osallistunut EU:n päätöksentekoon, eikä EU:n elinten toimintaan.

Erosopimuksella turvataan myös Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten saavuttamia EU-oikeuteen perustuvia oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeuksia, jos he ovat rajat ylittävässä tilanteessa 31.12.2020 eli sellaisessa tilanteessa, johon liittyy sekä EU-maa että Britannia.

Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat siirtymäkauden päättyessä 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Erosopimuksen piiriin kuuluvien henkilöiden sosiaaliturvaan sovelletaan edelleen EU:n sosiaaliturva-asetusten säännöksiä, jos he ovat rajat ylittävässä tilanteessa siirtymäkauden päättyessä, ja jos he ovat kuuluneet EU:n sosiaaliturva-asetusten piiriin ja heidän tilanteensa säilyy tällaisena ilman keskeytystä.

Usein kysyttyä brexitistä

Kysymys: Olen tällä hetkellä Britanniassa ja A1-todistukseni Suomesta on voimassa kesäkuun 2021 loppuun. Mitä todistukselleni tapahtuu?

Vastaus: A1-todistuksesi pysyy voimassa. Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella ennen siirtymäkauden loppua myönnetyt A1-todistukset pysyvät voimassa siihen saakka kuin A1-todistus on myönnetty, jos työskentelysi jatkuu keskeytyksettä. Sinun ei siis tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä A1-todistuksesi suhteen. 

Kysymys: Työntekijämme työskentelee useissa EU-maissa ja käy kuukausittain myös Britanniassa. Pitääkö meidän varautua johonkin toimenpiteitisiin brexitin myötä? Hänelle on myönnetty usean maan A1-todistus vuosille 2020- 2021.

Vastaus: Jo myönnetty A1-todistus pysyy työntekijänne osalta voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella A1-todistukset, jotka on myönnetty ennen siirtymäkauden loppua ovat voimassa A1-todistuksella merkityn ajan. Teidän ei tässä vaiheessa tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin A1-todistuksen osalta. Myöskään muiden työskentelymaiden osalta brexitillä ei ole vaikutusta eli A1-todistus on niidenkin osalta voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. 

Kysymys: Kahden vuoden työkomennukseni Britanniassa alkaa helmikuussa 2021 ja haluaisin edelleen kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Miten minun pitää toimia? Vaikuttaako brexit tilanteeseeni jotenkin?

Vastaus: Työnantajasi tulee hakea sinulle A1-todistusta Eläketurvakeskukselta. Todistus osoittaa, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan Britanniassa työskentelyn ajan.

Jos helmikuussa alkava työkomennuksesi Britanniaan on ensimmäinen etkä ole 1.1.2021 ollut rajat ylittävässä tilanteessa Britannian ja toisen EU-maan kanssa, sovelletaan työskentelyysi EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimusta. Sopimuksen perusteella kahden vuoden työkomennuksen ajan työntekijä voidaan edelleen vakuuttaa lähtömaassa eli sinun tapauksessasi Suomessa.

Kysymys: Olen tullut Suomeen Britanniasta syyskuussa 2018 ja A1-todistukseni on voimassa syyskuulle 2021. Pysynkö edelleen Britannian sosiaaliturvassa ja A1-todistus voimassa?

Vastaus: A1-todistuksesi pysyy voimassa, sillä Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella ennen siirtymäkauden loppua myönnetyt A1-todistukset pysyvät voimassa siihen saakka, kun ne on myönnetty. Lisätietoja todistuksestasi ja sosiaaliturvasta voit kuitenkin kysyä Britannian A1-todistuksen myöntäneeltä viranomaiselta.

Kysymys: Aloitan työskentelyn useassa EU-maassa 1.4.2021. Asun Suomessa ja tulen työskentelemään myös Britanniassa useita kertoja vuodessa. Voinko saada A1-todistuksen, joka kattaa myös Britannian työskentelyn? 

Vastaus: Jos teet huomattavan osan työstäsi Suomessa tai sinulla on vain yksi suomalainen työnantaja, sovelletaan työskentelyysi EU:n ja Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä. Koska asut Suomessa, voi työnantajasi hakea sinulle todistusta Eläketurvakeskuksesta. Jos kaikki todistuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät, kattaa myönnetty todistus kaiken ulkomaantyöskentelysimyös Britanniassa tapahtuvan työskentelyn. 

Kysymys: Lähden työskentelemään Britanniaan paikallisen työnantajan palvelukseen 1.4.2021. En siis ole lähetetty työntekijä, vaan minulla on kahden vuoden määräaikainen työsuhde paikalliseen yritykseen ja työskentelen vain Britanniassa. Miten tämä vaikuttaa sosiaaliturvaani?  

Vastaus: EU:n ja Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaan kuulut työskentelyvaltion sosiaaliturvan piiriin. Sosiaalivakuutusmaksut maksetaan tällöin työskentelymaahan Britanniaan ja oikeus sosiaaliturvaetuuksiin (esimerkiksi eläke) tulee työskentelymaan lakien mukaisesti. Koska työskentelet Britanniassa paikallisen yrityksen palveluksessa, soveltuu sinuun työskentelymaasi siis Britannian sosiaaliturvalainsäädäntö.  

Kysymys: Olen Suomesta Britanniaan lähetetty virkamies. Työskentelyni Britanniassa alkaa 1.3.2021 ja kestää kolme vuotta. Kuulunko edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Entä perheenjäseneni? 

Vastaus: EU:n ja Britannian kauppa– ja yhteistyösopimuksen mukaan virkamiehet kuuluvat yleensä työnantajan kotimaan sosiaaliturvaan. Suomessa virkamiehenä pidetään henkilöä, joka on virka- tai työsuhteessa työnantajaan, jonka toiminta rahoitetaan valtion julkisista varoista. Työnantajasi tulee hakea sinulle todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta Eläketurvakeskuksesta. Yleensä ulkomailla työskentelevän virkamiehen perheenjäsenet kuuluvat myös Suomen sosiaaliturvaan, mutta tämän ratkaisee Kela, joten perheenjäsenten osalta kannattaa olla vielä yhteydessä Kelaan. 

Kysymys: Minulla on Suomesta myönnetty apuraha vuoden 2021 loppuun. Olen lähdössä Britanniaan työskentelemään tällä apurahalla. Mitä sosiaaliturvalleni tapahtuu brexitin myötä?  

Vastaus: Voidaksesi kuulua Suomen sosiaaliturvaan, sinun tulee hakea todistusta Eläketurvakeskukselta. Todistus osoittaa, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan Britanniassa työskentelyn ajan. Apurahansaajaan sovelletaan yleensä vastaavia säännöksiä kuin yrittäjiin. Näiden säännösten edellytysten täyttyessä voit työskennellä tilapäisesti vuoden 2021 loppuun Britanniassa ja kuulua edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Lue vielä tarkemmin apurahansaajan lähettämisen edellytyksistä.   

Kysymys: Asun Britanniassa ja saan Suomesta työeläkettä, vaikuttaako brexit eläkkeeni maksamiseen?

Vastaus: Brexit ei vaikuta työeläkkeesi maksamiseen. Työeläkkeet maksetaan Suomesta kaikkialle maailmaan, eli myös Britanniaan riippumatta brexitistä.

Kysymys: Jos minulla on kysyttävää brexitistä ja sosiaaliturvasta, mitä minun pitää tehdä?

Vastaus: Voit olla yhteydessä Eläketurvakeskukseen ja/tai Kelaan Suomessa, ja tarvittaessa vastaaviin viranomaisiin Britanniassa ja tiedustella tarkemmin brexitin vaikutuksesta sosiaaliturvaasi. Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelun yhteystiedot: https://www.etk.fi/tietoa-etk-sta/yhteystiedot/toimitilat-ja-asiakaspalvelu/

Lue lisää:

Aiheesta muualla: