Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa

Työeläkelainsäädännössä lähtökohtana on, että Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa.

Yksityisen alan työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöilleen TyEL:n mukainen eläketurva. Merimieseläkelakien piiriin kuuluvat työntekijät vakuutetaan MEL:n mukaan. Julkisen alan työskentely Suomessa vakuutetaan pääsääntöisesti julkisten alojen työeläkelain mukaisesti. Yrittäjä vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti.

Myös ulkomainen työnantaja on  velvollinen järjestämään Suomessa työskentelevälle työntekijälleen eläketurvan TyEL:n mukaan.

Poikkeukset vakuuttamisvelvollisuudesta

Suomalainen työnantaja

Ulkomailta Suomeen lähetettyä ja Suomessa työskentelevää työntekijää ei tarvitse työeläkevakuuttaa Suomessa, jos

  • työntekijään sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella jonkin muun maan lainsäädäntöä ja hänellä on A1-todistus
  • työntekijään sovelletaan toisen maan lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen perusteella ja hänellä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

Ulkomainen työnantaja

Ulkomaisen työnantajan ei tarvitse työeläkevakuuttaa Suomessa Suomeen lähetettyä työntekijäänsä, jos

  • työntekijään sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella jonkin muun maan lainsäädäntöä ja hänellä on A1-todistus
  • työntekijään sovelletaan toisen maan lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen nojalla ja hänellä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä
  • kyseessä on sopimuksettomasta maasta Suomeen enintään 2 vuodeksi lähetetty työntekijä
  • ulkomainen työnantaja on saanut vapautuksen vakuuttamisvelvollisuudesta Suomessa.

Oikopolut: