Vastuu tulevista eläkkeistä

Työeläkkeillä on keskeinen merkitys kansalaisten hyvinvoinnin ja taloudellisen turvallisuuden takaajana. Eläketurvakeskus toimii kestävän ja luotettavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta.

Työeläkelaitosten palvelukeskuksena varmistamme, että vaikka järjestelmä on hajautettu ja vakuutettujen asioita hoitavat useat työeläkelaitokset, vakuutettua kohdellaan yhdenmukaisesti.

Tavoitteenamme on, että työeläkejärjestelmään luotetaan, ja se on keskeinen osa hyvinvointia ja vakaata taloutta.

Oikopolut:

Kohti ympäristöystävällisempää toimistoa

go_logo_horizontal

Eläketurvakeskuksen toimitalolle myönnettiin WWF:n Green Office -ympäristömerkki maaliskuussa 2013.

Eläketurvakeskuksen toimiston ympäristövaikutukset syntyvät lähinnä energian-, veden- ja paperinkulutuksesta sekä työntekijöiden liikkumisesta. ETK on ympäristöohjelmassaan sitoutunut vähentämään sähkön- ja paperinkulutusta sekä ottamaan ympäristötekijät huomioon hankinnoissa.

Green Office on WWF Suomen kehittämä ohjelma, jossa on mukana jo parisataa yritystä ja yhteisöä.

Vuonna 2015 saavutimme kaikki asettamamme Green Office -tavoitteet.

Numeeriset tavoitteet ja toteumat vuonna 2015

Vuonna 2015 saavutimme kaikki asettamamme Green Office -tavoitteet.

 1.  Sähkönkulutus vähenee 3 %:lla verrattuna vuoden 2014 kulutukseen.
  Toteuma: Kulutus väheni 7,8 %.
 2. Paperinkulutus vähenee 3 %:lla verrattuna vuoden 2014 kulutukseen.
  Toteuma: Paperinkulutus väheni 14 %.
 3. Kulutustapamittarikyselyn vastausprosentti on 30.
  Toteuma: vastausprosentti oli 32.
 4. Hankinnat: Hankinnat: ETK:n toimistotarvikeartikkeleista ympäristötuotteiden osuus pysyy samalla tasolla kuin v. 2014 eli 44 %:ssa.
  Toteuma: Ympäristötuotteiden osuus hankinnoista oli 52 %.

Aiheesta muualla: