Työ EU/ETA-maassa tai Sveitsissä

Alla olevien otsikkopalkkien alta löydät tarkempa tietoa tilapäisestä työskentelystä EU/ETA-maassa tai Sveitsissä.

Lähetettynä työntekijänä EU-maassa

Suomalaisen työnantajan tilapäisesti EU/ETA-maahan tai Sveitsiin työskentelemään lähettämä työntekijä voi tietyin edellytyksin kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Tällöin pitää olla todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (EU-maissa A1). Todistusta haetaan Eläketurvakeskuksesta.

Työnantaja ja työntekijä voivat hakea lähetetyn työntekijän todistusta sähköisestä asiointipalvelusta. Todistusta tulee hakea myös silloin, kun työntekijä työskentelee kahdessa tai useammassa EU- tai ETA-maassa.

Työntekijän lähettämisen edellytyksistä kerrotaan tarkemmin sivulla Työskentely ulkomailla.

Yrittäjänä EU-maassa

Ulkomailla työskentelevä yrittäjä kuuluu pääsääntöisesti työskentelyvaltion sosiaaliturvan piiriin. Tällöin kaikki sosiaaliturvamaksut maksetaan työskentelymaahan, jos kyseisen maan lainsäädäntö sitä vaatii. Samoin työskentelymaassa on oikeus sen maan lakien mukaisiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Tilapäisesti EU/ETA-maahan tai Sveitsiin työskentelemään lähtevä voi tietyin edellytyksin kuulua Suomen sosiaaliturvaan ja jatkaa esimerkiksi yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) maksamista. Tällöin yrittäjällä pitää olla todistus Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta (EU-maissa A1). Todistusta tulee hakea Eläketurvakeskuksesta. Hakemuksen voi tehdä sähköisessä asiointipalvelussa.

Yrittäjän lähettämisen edellytyksistä kerrotaan tarkemmin sivulla Työskentely ulkomailla.

Lue lisää:

Apurahansaajana EU-maassa

EU:n sosiaaliturva-asetuksen ja sosiaaliturvasopimusten säännöissä ei ole varsinaisesti apurahansaajia koskevia erityisiä sääntöjä. Edellä mainittuja sääntöjä tarkastellessa apurahansaajat rinnastetaan yrittäjiin, joten ulkomaan työskentelytilanteissa apurahansaajiin sovelletaan yrittäjiä koskevia kansainvälisiä säännöksiä.

Jos apurahansaaja haluaa kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskennellessä, hänen

 • pitää MYEL-vakuuttaa itsensä ja
 • hakea lisäksi Eläketurvakeskuksesta todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (EU-maissa A1)

Todistuksella apurahansaaja voi osoittaa työskentelymaassa, että

 • hän on oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan ja
 • sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen.

Hakemuksen voi tehdä sähköisessä asiointipalvelussa.

Apurahansaajan lähettämisen edellytyksistä kerrotaan tarkemmin sivulla Työskentely ulkomailla.

Virkamiehenä EU-maassa

Virkamiehet kuuluvat yleensä työnantajan kotimaan sosiaaliturvaan.

Työnantajamaan lainsäädäntöä sovelletaan riippumatta siitä

 • missä EU-maassa työ tehdään
 • missä virkamies asuu tai
 • minkä maan kansalainen virkamies on.

Suomessa virkamiehenä pidetään henkilöä, joka on virka- tai työsuhteessa työnantajaan, jonka toiminta rahoitetaan valtion julkisista varoista.

Ulkomaille lähtevä virkamies tarvitsee todistuksen Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. Työnantajan tulee hakea todistusta virkamiehelle Eläketurvakeskuksesta. Todistusta voi hakea sähköisestä asiointipalvelusta.

Mikäli henkilö työskentelee virkamiehenä yhdessä maassa ja työntekijänä tai yrittäjänä toisessa maassa, tulee ottaa yhteyttä Eläketurvakeskukseen.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Merimiehenä EU-alueella

Merimiehiin sovelletaan lippusääntöä: merimiehet kuuluvat sen maan sosiaaliturvan piiriin, jonka lipun alla työskentelyalus on.

Toisen EU/ETA-maan lippua käyttävällä aluksella työskentelevä merimies kuuluu pääsääntöisesti kyseisen maan sosiaaliturvan piiriin, vaikka hän asuisi vakinaisesti Suomessa.

Lippusääntö kumoutuu ja työntekijä kuuluu asuinmaansa sosiaaliturvan piiriin, jos

 • työntekijän asuinmaa ja palkan maksavan yrityksen kotipaikka ovat sama EU/ETA-maa, mutta
 • työskentely tapahtuu jonkin toisen maan lippua käyttävällä aluksella.

Eläketurvakeskukselta tulee hakea  A1-todistusta, jos

 • henkilö työskentelee Suomen lipun alla liikennöivällä aluksella ja asuu toisessa EU/ETA-maassa tai
 • henkilö  asuu Suomessa, työskentelee toisen EU/ETA-maan lippua käyttävällä aluksella ja palkka maksetaan Suomesta.

Eläketurvakeskukseen tulee olla yhteydessä oikean maan sosiaaliturvaan kuulumisen selvittämiseksi, jos

 • henkilö työskentelee säännöllisesti kahden eri lipun alla liikennöivillä aluksilla tai
 • henkilö työskentelee merimiestyön lisäksi työntekijänä tai yrittäjänä Suomessa tai muussa EU/ETA-maassa.

Jos henkilö työskentelee toisen EU/ETA-maan lipun alla liikennöivällä aluksella ja asuu Suomessa, A1-todistusta haetaan lippumaan viranomaisilta. Tällaisesta työskentelystä tulee aina ilmoittaa myös Kelalle.

Aiheesta muualla:

Lentohenkilökunta EU-alueella

EU/ETA-alueella työskentelevien lentohenkilökuntaan kuuluvien työntekijöiden sosiaaliturva järjestetään siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän kotiasemansa sijaitsee.

Lentohenkilökunnan jäsenille tulee hakea A1-todistus esimerkiksi tilanteissa, joissa kotiasema on eri maassa kuin missä henkilö asuu.

Lentohenkilöstön kotiasema on määritelty asetuksessa (ETY) N:o 3922/91 lentotoiminnanharjoittajan miehistön jäsenelle nimeämäksi paikaksi, jossa miehistön jäsen tavallisesti aloittaa ja lopettaa työjakson tai peräkkäisen työjaksojen sarjan, ja jossa lentotoiminnanharjoittaja ei tavallisesti vastaa hänen majoituksestaan.

Aiheesta muualla:

Lisätietoja saat meiltä Eläketurvakeskuksesta.

Lue lisää: