Eläkkeen hakeminen ulkomailta, kun hakija asuu Suomessa

Eläketurvakeskus toimii yhdyslaitoksena, kun Suomessa asuva hakee eläkettä EU/ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta. Tarkemmat ohjeet ulkomaan eläkkeen hakemiseen sekä lisätietoa eri maiden eläkeasioista löytyy Työeläke.fi -palvelusta.

Suomessa asuva eläkkeensaaja, hakee eläketta toisesta maasta

Eläketurvakeskus saa ulkomaiden eläkkeitä koskevat hakemukset joko suoraan eläkkeenhakijalta, suomalaiselta työeläkelaitokselta tai Kelasta. Eläketurvakeskuksessa kootaan tarvittavat tiedot yhteen ja toisen maan eläkettä koskeva hakemus välitetään edelleen kyseessä olevaan maahan.

Ulkomainen eläkeviranomainen lähettää eläkepäätöksensä suoraan eläkkeenhakijalle sekä myös Eläketurvakeskukseen. Eläketurvakeskus rekisteröi eläkepäätöstiedot ilman eläkkeen määrätietoja sekä välittää päätökset edelleen työeläkelaitoksiin ja Kelaan.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläkehakemuksen käsittelyajat ulkomailla

Eläkehakemuksen käsittely ulkomailla voi kestää puolesta vuodesta useaan vuoteen. Tämän vuoksi ulkomaan eläkettä kannattaa hakea noin puoli vuotta ennen toivottua eläkkeen alkamisaikaa. Tarkempia tietoja kunkin maan käsittelyajoista voi tiedustella suoraan kyseisen maan eläkeviranomaisilta.

Eläkkeen hakeminen Suomesta, kun hakija asuu ulkomailla

Jos eläkkeenhakija asuu Suomen ulkopuolella, Suomen eläkettä haetaan pääsääntöisesti oman asuinmaan yhdyslaitoksen kautta. Yhdyslaitoksena toimii yleensä kyseisen maan eläkelaitos ja hakemuksen vastaanottajana Suomessa Kela. Eläkehakemusprosessin kulku vaihtelee sen mukaan, missä maassa eläkkeenhakija asuu.

Ulkomailla asuva eläkkeenhakija ja Suomesta haettava eläke

Aiheesta muualla: