Tshekin eläkejärjestelmä

Yleistä

Eläketurva perustuu Tshekissä työntekoon. Jakojärjestelmäperiaatteella toimivasta työeläkejärjestelmästä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä.

Tuloharkintaista vähimmäisetuutta voidaan maksaa niille, joilla ei ole oikeutta työeläkkeeseen.

Lakisääteinen työeläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Myös opiskelijat ovat vakuutettuja.

Lisäeläketurvan kattavuus

Noin 70 prosentilla työntekijöistä on vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus. Maksut ovat kuitenkin matalia (palkansaajamaksu keskimäärin 2 %) ja lisäeläkevarat olivat noin 6 % suhteessa BKT:hen vuoden 2009 lopussa.

Vanhuuseläkeikä

Vanhuuseläkeikää ollaan tällä hetkellä nostamassa asteittain 65 vuoteen. Vuonna 1965 ja myöhemmin syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta.  Lasten määrä vaikuttaa naisten eläkeikään alentavasti. Vanhemmilla ikäluokilla (siirtymäkaudella) eläkeikä riippuu syntymävuodesta ja sukupuolesta.

Vanhuuseläkkeen voi saada varhennettuna 3 vuotta ennen eläkeikää, jos vakuutusvuosia on vähintään 25. Työskenteleminen varhennetulla eläkkeellä ei ole mahdollista.

Vanhuuseläkkeen määräytyminen

Eläke jakautuu tasasuuruiseen osaan ja ansioperusteiseen osaan. Tasasuuruinen osa oli 81 € (2 170 CZK) vuonna 2009. Ansioperusteinen osa lasketaan vakuutusajan ja tulojen perusteella. Se on 1,5 % eläkkeen perusteena olevasta palkasta jokaista vakuutusvuotta kohden.

Eläkkeen perusteena oleva palkka (Osobní vymerovací základ) määräytyy seuraavalla tavalla:

  • tulot vuodesta 1985 alkaen (tavoitteena 30 vuoden vakuutusajan huomioiminen)
  • tulot indeksoidaan suhteessa keskipalkkaan
  • kuukausitulot huomioidaan seuraavasti:
    100 % tuloista 10 500 CZK (391 €) asti, 30 % tuloista välillä 10 500 CZK – 27 000 CZK (391 € – 1 007 €), 10 % tuloista yli 27 000 CZK (1 007 €)

Eläkkeellä ei ole enimmäismäärää. Eläkkeen tasasuuruisen osan vähimmäismäärä on 81 € (2 170 CZK) ja ansioperusteisen osan 29 € (770 CZK) vuonna 2009.

Vanhuuseläkkeen saamiseksi vaaditaan sekä naiselta että mieheltä 25 vakuutusvuotta Vähimmäisvakuutusaikaa ollaan nostamassa asteittain 35 vuoteen. Nostaminen vaikuttaa ensimmäisen kerran vuonna 2010, jolloin vakuutettua aikaa vaaditaan 26 vuotta. 35 vuotta vaaditaan vuonna 2019 ja sen jälkeen eläkkeelle siirtyviltä.

Varhennettua eläkettä vähennetään 0,9 % jokaista 90 päivän varhennusjaksoa kohden. Lykkääminen kasvattaa eläkettä 1,5 % jokaista 90 päivän lykkäysjaksoa kohden.

Rahoitus (2010)

Eläke-etuuksien rahoittamiseksi peritään työnantajilta 21,5 % ja työntekijöiltä 6,5 %. Terveydenhoitomaksu työnantajalle on 9 % ja työntekijälle 4,5 %. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 2,3 %. Työnantajan työtapaturmavakuutusmaksu on riskistä riippuen 0,2 % – 1,2 %. Työttömyysvakuutusmaksu on 1,2 % ja työnantaja maksaa sen kokonaisuudessaan.

Valtio rahoittaa vähimmäisetuudet.

Eläkemaksut peritään palkasta, joka on alle 72-kertainen maan keskimääräinen kuukausipalkka. Katto oli 1 707 048 CZK (64 944€; 5 412€/kk) vuonna 2010.

Hallinto

Työeläkkeet kuuluvat työ- ja sosiaaliministeriön (Ministerstvo práce a sociálních věcí) hallinnonalaan.

Valtion sosiaalivakuutuslaitos ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení)  alue- ja paikallistoimistoineen vastaa lakisääteisen eläketurvan hallinnosta. Se myös kerää sosiaalivakuutusmaksut.

Vapaaehtoisia eläkerahastoja hoitavat pankit ja vakuutusyhtiöt ja järjestelmän valvonnasta vastaa Tshekin keskuspankki.

Eläkerahastojen etujärjestönä toimii APF (Asociace penzijnich fondu).

Aiheesta muualla: