Vanhuuseläkeiät eri maissa

EU15-maissa 65 vuoden eläkeikä on tällä hetkellä varsin yleinen ja useat uusimmista jäsenmaista ovat nostamassa eläkeikiä samalle tasolle. Espanja, Tanska, Saksa ja Ranska ovat päättäneet vanhuuseläkeiän nostamisesta 65:stä 67 vuoteen. Britanniassa ja Irlannissa tavoitteeksi on asetettu 68 vuoden ikä. Eläkeiän muutokset ajoittuvat eri maissa pääosin vuosien 2020 ja 2030 välille.

Joissain maissa on käytössä eri eläkeiät miehille ja naisille. Naisten eläkeikä on tällöin miesten eläkeikää alempi. Eläkeikien nousemisen yhteydessä sukupuolien eroista kuitenkin pääsääntöisesti luovutaan naisten eläkeikien noustessa miehiä vastaaviksi.

Suomen lisäksi Hollannissa, Italiassa, Kreikassa, Portugalissa, Kyproksella, Slovakiassa ja Tanskassa eläkeikä sidotaan elinajanodotteen kehitykseen. Myös Isossa-Britanniassa eläkeikää tullaan nostamaan mekaanisten korotusten jälkeen elinajanodote huomioiden.

Vanhuuseläkeikä vuonna 2050

Suo­mes­sa kyt­ken­tä elin­ai­kaan tar­koit­taa sitä, että vuo­teen 2050 men­nes­sä alai­kä­ra­ja on ny­ky­las­kel­mien mu­kaan nouse­mas­sa rei­luun 67 vuo­teen. Tans­kas­sa elä­kei­kä nousee las­kel­mien mu­kaan tuol­loin OECD-mai­den kor­keim­mak­si: 72 vuo­teen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Suomi: 67v 2kk

2

Ruotsi: 61v

3

Norja: 62v

4

Islanti: 67v

5

Tanska: 72v

6

Iso-Britannia: 68v

7

Irlanti: 68v

8

Saksa: 67v

9

Alankomaat: 71v

10

Belgia: 67v

11

Luxembourg: 65v

12

Ranska: 67v

13

Espanja: 67v

14

Portugali: 68v 9kk

15

Italia: 69v 9kk

16

Sveitsi: 65v

17

Itävalta: 65v

18

Tsekki: 67v 10kk

19

Slovakia: 66v 7kk

20

Puola: 67v

21

Liettua: 65v

22

Latvia: 65v

23

Viro: 65v

24

Slovenia: 65v

25

Kroatia: 67v

26

Unkari: 65v

27

Romania: 65v

28

Bulgaria: 65v

29

Kreikka: 70v 10kk

30

Kypros: 68v

31

Malta: 65v

Nykyinen vanhuuseläkeikä (2018)

Katso eri maiden eläkeiät ja päätökset eläkeiän nostamisesta tarkemmin seuraavasta vertailutaulukosta. Taulukossa on mainittu ensin työeläkeikä, jonka jälkeen kansaneläkeikä, mikäli se poikkeaa edellisestä. Taulukkoon on merkitty myös miesten ja naisten mahdolliset eri eläkeiät.

Taulukon eläkeikä tarkoittaa alinta ikää, jolloin lakisääteisen eläkkeen voi nostaa vähentämättömänä. Eläkkeen voi useimmiten ottaa maksuun myös ikärajan saavuttamisen jälkeen. Tällöin siihen tehdään yleensä lykkäyskorotus.

Useissa maissa on käytössä myös erilaisia varhaiseläkejärjestelyjä, jolloin eläke voidaan myöntää ennen yleistä vanhuuseläkeikää. Osassa maita varhaiseläke voidaan myöntää myös vähentämättömänä pitkän vakuutusajan perusteella. Nämä erityisjärjestelyt eivät ole merkitty taulukkoon.

Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa on käytössä joustava eläkeikä. Eläkkeen voi tällöin nostaa halutessaan ikärajojen sisällä. Taulukkoon on merkitty tällöin ala- ja yläikärajat.

Lue lisää:

Vanhuuseläkeiät eri maissa

Nykyinen eläkeikä (2018)  Tuleva eläkeikä
 EU-maat  Miehet / Naiset Yleinen eläkeikä tai miehet/naiset
 Alankomaat  66  67+ (2022)
 Belgia  65  67 (2030)
 Britannia  65  67+ (2028), 68 (2046)
 Bulgaria  66v2kk  67 (2023)
 Espanja  65v6kk  67 (2027)
 Irlanti  66  68 (2028)
 Italia  66  67+ (2022)
 Itävalta  65 / 60  65 (2033)
 Kreikka  67  67+ (2021)
 Kroatia  65 / 62  67 (2038) / 65 (2030); 67 (2038)
 Kypros  65  65+ (2018)
 Latvia  63v3kk  65 (2025)
 Liettua  63v8kk / 62v4kk  65 (2026)
 Luxemburg  65  –
 Malta  62  65 (2027)
 Portugali  66v4kk  66+ (2016)
 Puola  65 / 60  –
 Ranska  65v9kk  67 (2022)
 Romania  65 / 60v10kk-11kk  – /63 (2030)
 Ruotsi  61-67; 65*  64-69 (HE2026) ; 66
 Saksa  65v7kk  67 (2031)
 Slovakia  62v4kk  62+ (2017)
 Slovenia  65  –
 Suomi  63v3kk-68; 65*  65+ (2027)
 Tanska  67; 65*  67 (2022); 68+(2030)
 Tshekki  63v4kk / 62v8kk  65 (2037)
 Unkari  63  65 (2022)
 Viro  63v6kk  65 (2026) 65+ (HE 2027)
Muut maat  Miehet / Naiset Yleinen eläkeikä tai miehet / naiset
 Islanti  67  69 (2018-2029); 70 (2030-2041)
 Norja  62-75; 67*  –
 Sveitsi  65 / 64  –
 Yhdysvallat  66  67 (2027)
 Kanada  65  –
 Japani  62 / 61; 65*  65 (2025) / 65 (2030); –
 Australia  57; 65v6kk*  60 (2024); 67 (2023)*

* FI, SE, DK, NO, AU ja JP kansaneläkeikä erotettu  työeläkeiästä puolipisteellä.  HE = Hallituksen esitys tai vastaavantasoinen suunnitelma; + = Elinajanodotteen mukaan nouseva eläkeikä.

Lisätietoa maittain

NL: Eläkeikää nostetaan 3-4 kk vuodessa. Eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen v.2022 lähtien ja elinajanodotteen kehityksen mukainen eläkeikä ilmoitetaan viisi vuotta ennen muutoksen voimaantuloa. Näin vuoden 2022 eläkeikä on sovittu jo v. 2017 ja se on 67 v. 3 kk.

UK: Naisten eläkeikä nousee asteittain 65 vuoteen v.2019 mennessä, jolloin miesten ja naisten eläkeikä on yhtenäinen, yleinen eläkeikä. Yleinen eläkeikä nousee 67 vuoteen v.2028 mennessä, jonka jälkeen eläkeikään vaikuttaa elinajanodote. Nykyisen aikataulun mukaisesti eläkeikä nousee 68 vuoteen vuonna 2046.

BG: Eläkeikä nousee naisilla 2kk/vuosi ja miehillä 1/kk vuosi. 15 vuoden vak.ajalla eläkkeelle voi jäädä vasta 66v iässä.

IT: Julkisella sektorilla naisten eläkeikä on jo 66v7kk.Naisten poikkeavat eläkeiät harmonisoidaan vuoteen 2018 mennessä, jonka jälkeen yleinen eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

AT: Naisten eläkeikä nostetaan asteittain (6kk/vuosi) 65 vuoteen vuosina 2024-2033.

EL: Eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen v.2021.

HR: Naisten eläkeikä nousee 3 kk vuodessa, kunnes se on 65 vuonna 2030.

CY: Vanhuuseläkkeen voi saada tietyin edellytyksin jo 63-vuotiaana.

LV: Eläkeikä nousee 3kk jokaista 9kk kohden, kunnes 65v. vuonna 2025.

LT: Eläkeikä nousee miehillä 2kk/v ja naisilla 4kk/v, kunnes 2026 molempien sukupuolten eläkeikä on 65 vuotta.

MT: Eläkeikä nousee asteittain siten, että v. 1960 jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65v : 62v (s. 1952-1955), 63v (s.  1956-1958) ja 64v (s. 1959-1960).

PL: Eläkeikä laskee miehillä 65 v ja naisilla 60 v lokakuussa 2017.

FR: Eläkeeen voi saada vähentämättömänä 62v iässä jos vakuutusaika on täysi (41 v. 6kk.).

SE: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 61-67v., takuueläke 65v.

DE: Eläkeikä nousee 1kk vuodessa.V.2024 lähtien 2kk/vuosi.

SK: Lapset alentavat tällä hetkellä naisten eläkeikää enintään viidellä vuodella. Eläkeikä on sidottu elinajanodotteesen v.2017. Yli viisilapsisilla naisilla eläkeikä nousee 62 vuoteen 2024.

SI: Naisille voidaan myöntää eläke 63v iässä, jos vak.aikaa on yli 20 vuotta. Tämän lisäksi eläke voidaan myöntää molemmille sukupuolille pitkän vak.ajan perusteella aiemmin. Pitkän vak.ajan vaatimus nousee 40 vuoteen ja eläkeikä 60 vuoteen v 2020 mennessä.

FI: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 63-68v., kansaneläke 65v. Eläkeikä nousee v. 1955 syntyneistä alkaen 3kk/v, kunnes eläkeikä on 65 (s. 1962-1964).

DK: Kansaneläkkeen yleinen eläkeikä 65v. ATP-eläkeikä 67v. Kansaneläkeikä nostetaan 67 vuoteen vuosina 2019-2022. Vuodesta 2030 alkaen eläkeikä seuraa elinajanodotteen kehitystä.

CZ: Eläkeikä riippuu syntymävuodesta, mutta naisilla lasten lukumäärä vaikuttaa siihen. Vuoteen 2037 mennessä eläkeiät harmonisoidaan 65 vuoteen eivätkä lapset tämän jälkeen alenna eläkeikää. Eläkeikää nostetaan 2 kk joka vuosi ilman yläikärajaa.

EE:  Eläkeiät nousevat 3kk ikäluokkaa (s. 1954-1960) kohden. Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta (v.2026) .

IS: Eläkeikä nousee 2kk/v vuosina 2018-2029 ja 1kk/v vuosina 2030-2041.

NO: Joustava eläkeikä 62-75v. Normaali eläkeikä 67v. Eläkkeen määrän tulee olla tarpeeksi suuri, jotta sen saa alle 67v. iässä.

US: Eläkeikää nostetaan v.2021 lähtien 2kk/v. vuoteen 2029 saakka.

JP: Kansaneläkeikä 65 v. Työeläkeikä nousee sekä miehillä että naisilla 65 vuoteen v.2013-2030.

AU: Pakollisen lisäeläkkeen (Superannuation) eläkeikä nousee vuosittain yhdellä vuodella kunnes se on 60v. vuonna 2024. Vähimmäiseläkkeen (Age pension) eläkeikä nousee 6 kk. kahden vuoden välein kunnes se on 67 v. vuonna 2023.

 

AIHEEN ASIANTUNTIJAT: ANTTI MIELONEN, MIKA VIDLUND, NIKO VÄÄNÄNEN