Vanhuuseläkeiät eri maissa

EU-maissa 65 vuoden eläkeikä on tällä hetkellä yleinen. Espanja, Tanska, Saksa ja Ranska ovat nostamassa vanhuuseläkeiän 65:stä 67 vuoteen. Britanniassa ja Irlannissa tavoitteeksi on asetettu 68 vuoden ikä.

Yhä useammassa maassa eläkeikä on sidottu elinajanodotteen kehitykseen. Suomen lisäksi tällainen mekanismi on käytössä Hollannissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Portugalissa, Slovakiassa, Tanskassa ja Virossa. Myös Isossa-Britanniassa eläkeikää tullaan nostamaan mekaanisten korotusten jälkeen elinajanodote huomioiden.

Eläkeiän muutokset ajoittuvat eri maissa pääosin vuosien 2020 ja 2030 välille.

Joissain maissa on käytössä eri eläkeiät miehille ja naisille. Naisten eläkeikä on tällöin miesten eläkeikää alempi. Eläkeikien nousemisen yhteydessä sukupuolien eroista kuitenkin pääsääntöisesti luovutaan naisten eläkeikien noustessa miehiä vastaaviksi.

Vanhuuseläkeiät eri maissa 2019

Nykyinen vanhuuseläkeikä (2019)

Katso eri maiden eläkeiät ja päätökset eläkeiän nostamisesta tarkemmin seuraavasta vertailutaulukosta. Taulukossa on mainittu ensin työeläkeikä, jonka jälkeen kansaneläkeikä, mikäli se poikkeaa edellisestä. Taulukkoon on merkitty myös miesten ja naisten mahdolliset eri eläkeiät.

Taulukon eläkeikä tarkoittaa alinta ikää, jolloin lakisääteisen eläkkeen voi nostaa vähentämättömänä. Eläkkeen voi useimmiten ottaa maksuun myös ikärajan saavuttamisen jälkeen. Tällöin siihen tehdään yleensä lykkäyskorotus.

Useissa maissa on käytössä myös erilaisia varhaiseläkejärjestelyjä, jolloin eläke voidaan myöntää ennen yleistä vanhuuseläkeikää. Osassa maita varhaiseläke voidaan myöntää myös vähentämättömänä pitkän vakuutusajan perusteella. Nämä erityisjärjestelyt eivät ole merkitty taulukkoon.

Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa on käytössä joustava eläkeikä. Eläkkeen voi tällöin nostaa halutessaan ikärajojen sisällä. Taulukkoon on merkitty tällöin ala- ja yläikärajat.

Lue lisää:

Vanhuuseläkeiät eri maissa

Nykyinen eläkeikä (2019)  Tuleva eläkeikä
 EU-maat  Miehet / Naiset Yleinen eläkeikä tai miehet/naiset
 Alankomaat  66v 4kk  67+ (2022)
 Belgia  65  67 (2030)
 Britannia  65v 3kk-7kk  67+ (2029), 68 (2046)
 Bulgaria  66v 4kk  67 (2023)
 Espanja  65v 6kk  67 (2027)
 Irlanti  66  68 (2028)
 Italia  66v 7kk  67+ (2022)
 Itävalta  65 / 60  65 (2033)
 Kreikka  67  67+ (2021)
 Kroatia  65 / 62v 4kk  67 (2033)
 Kypros  65  65+ (2023)
 Latvia  63v 6kk  65 (2025)
 Liettua  63v 10kk / 62v 8kk  65 (2026)
 Luxemburg  65  –
 Malta  63  65 (2027)
 Portugali  66v 5kk  66+ (2016)
 Puola  65 / 60  –
 Ranska  66v 2kk  67 (2023)
 Romania  65 / 61v – 61v 2kk  – /63 (2030)
 Ruotsi  61-67; 65* HE: 63-69 (2023), 63+ (2026); 66 (2023), 66+ (2026)
 Saksa  65v 7kk  67 (2031)
 Slovakia  62v 6kk  63v 2kk+ (2024)
 Slovenia  65  –
 Suomi  63v 3-6kk – 68; 65*  65+ (2027); 65+ (2030)
 Tanska  67; 65v 6kk*  67 (2022); 68+(2030)
 Tshekki  63v 6kk / 63v 2kk  65 (2036)
 Unkari  64  65 (2022)
 Viro  63v 6-9kk  65 (2026); 65+ (2027)
Muut maat  Miehet / Naiset Yleinen eläkeikä tai miehet / naiset
 Australia  57; 65v 6kk* 60 (2025); 67 (2023)*
 Islanti  67  –
 Japani  63 / 62; 65*  65 (2025) / 65 (2030); –
 Kanada  65
 Norja  62-75; 67*  –
 Sveitsi  65 / 64  –
 Venäjä  60v 6kk / 55v 6kk  65 (2028); 60 (2028)
Yhdysvallat  66 67 (2027)

* FI, SE, DK, NO, AU ja JP kansaneläkeikä erotettu  työeläkeiästä puolipisteellä.  HE = Hallituksen esitys tai vastaavantasoinen suunnitelma; + = Elinajanodotteen mukaan nouseva eläkeikä.

Lisätietoa maittain

NL: Eläkeikä nousee 4kk/vuosi kunnes se on 67 vuotta v.2021. Tämän jälkeen eläkeikä sidotaan elinajanodotteen muutokseen.

BE: Eläkeikä nousee 66 vuoteen helmikuussa 2025 ja 67 vuoteen helmikuussa 2030. Eläkkeen saa kuitenkin aiemmin pitkän työuran perusteella.

UK: Eläkeikä nousee 67 vuoteen v.2028 mennessä, jonka jälkeen siihen vaikuttaa elinajanodote. Nykyisen aikataulun mukaisesti eläkeikä on 68 vuotta vuonna 2046.

BG: Eläkeikä nousee 2kk/vuosi kunnes se on 67 v. 2023. Jos vakuutusaikaa väh. 35 v (n.) tai 38 v. (m), eläkkeen saa n. 5 vuotta aiemmin.

ES: Jos työskennellyt yli 36,5 vuotta eläkeikä 65 v, vuonna 2027 vakuutusaikavaatimus nousee 38,5 vuoteen.

IE: Eläkeikä nousee 67 vuoteen v 2021 ja 68 vuoteen vuonna 2028.

IT: Eläkeikä nousee jo nyt elinajanodotteen mukaisesti, mutta sille on asetettu ehto, että se on vähintään 67 vuotta vuonna 2021.

AT: Naisten eläkeikä nostetaan asteittain (6kk/vuosi) 65 vuoteen vuosina 2024-2033. Pitkän työuran tehneet voivat jäädä eläkkeelle aikaisemmin.

EL: Eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen v.2021. Jos työuraa on 40 vuotta, voi eläkkeelle jäädä 62-vuotiaana.

HR: Naisten eläkeikä nousee 4 kk/vuosi kunnes se on 65 vuonna 2027. Tämän jälkeen sekä miesten että naisten eläkeikä nousee 4kk/v kunnes se on 67 v. 2033.

CY: Eläkeikä arvioidaan viiden vuoden elinajanodotteen muutoksen perusteella. Vanhuuseläkkeen voi saada tietyin edellytyksin jo 63-vuotiaana.

LT: Eläkeikä nousee 4kk/vuosi (n) ja 2 kk/ vuosi (m) kunnes eläkeikä on molemmilla 65v. vuonna 2025.

LV: Eläkeikä nousee 3kk/vuosi kunnes 65v. vuonna 2025.

MT: Eläkkeen saa pitkän vak.ajan (35v.) perusteella jo 61-vuotiaana.

PT: Eläkeikä lasketaan huomioiden 65-vuotiaan elinajanodotteen kasvu

FR: Eläkkeen voi saada vähentämättömänä 62v iässä, jos vakuutusaika on täysi (41 v. 6kk.). Varhennetun eläkkeen voi saada maksuun ennen varsinaista eläkeikää.

RO: Naisten eläkeikä nousee yhden kuukauden 3kk välein vuoteen 2023 saakka. Tästä eteenpäin 1 kk/5 kk kunnes 63 vuotta v. 2030.

SE: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 61-67v., takuueläke 65v. Hallituksen esityksessä takuueläkeikä nousee 66:een (2023); Työeläkeikä: 62-68 (2020), 63-69 (2023). Molemmat eläkeiät sidotaan elinajanodotteen muutokseen v. 2026 alkaen.

DE: Yleinen eläkeikä (Regelaltersgrenze) nousee 1kk./vuosi v.2023 saakka ja edelleen 2kk/vuosi kunnes se on 67 v. Pitkän vakuutusajan perusteella eläke voidaan kuitenkin myöntää jatkossa n. 2 vuotta ennen yleistä eläkeikää.

SK: Eläkeikä on sidottu elinajanodotteeseen. Ikäluokkakohtainen eläkeikä on tiedossa aina viisi vuotta etukäteen. Vuonna 2019 eläkeiät on määrätty 1957-1960 s. nousten n. 2kk/ikäluokka kunnes 63v2kk. v.2023. Tämän hetkisen päätöksen mukaan eläkeikä ei nosteta yli 64:n. Lapset alentavat ennen v.1962 s. naisten eläkeikää.

SI: Naisille voidaan myöntää eläke 64v.6kk iässä jos vak.aikaa on yli 20 vuotta. Eläke voidaan myöntää väh. 40v. vakuutusajan perusteella 60 vuoden iässä sekä miehille että naisille. Lapset alentavat ikärajoja enimmillään 4 vuodella (5 tai enemmän lapsia). Pakollinen varusmiespalvelus alentaa miesten eläkeikää enimmillään 2 vuodella.

FI: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 63v3kk-68v., kansaneläke 65v. Työeläkeikä nousee 3kk/vuosi, kunnes se on 65 v. v.2027. Vuonna 2030 eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

DK: Kansaneläkeikä 65v. ATP-eläkeikä 67v. Kansaneläkeikä nostetaan 67 vuoteen vuosina 2019-2022. Vuodesta 2030 alkaen eläkeikä seuraa elinajanodotteen kehitystä.

CZ: Eläkeikä nousee miehillä n. 2kk/v. ja naisilla hieman nopeammin, kunnes eläkeikä on molemmilla 65 v. vuonna 2030. Äideillä on poikkeussääntöjä vuoteen 2036 saakka. Vuoden 2030 jälkeen tavoitellaan sitä, että eläkeikä nousisi niin, että neljännes elinajasta oltaisiin eläkkeellä. Elinajanodotteen kehitystä seurataan viiden vuoden välein.

HU: Eläkeikä nousee 6kk/vuosi vuoteen 2022 saakka, jolllon se on 65 v. Naiset voivat saada eläkkeen iästä riippumatta, jos vakuutusaikaa on väh. 40 v. (vakuutusaikaa tarvitaan vähemmän, jos 5 tai enemmän lapsia).

EE: Eläkeiät nousevat 3kk ikäluokkaa (s. 1954-1960) kohden. Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta (v.2026) ja vuodesta 2027 lähtien eläkeikä on sidottu elinajanodotteesen. Lapset voivat alentaa eläkeikää 3-5 vuodella.

AU: Pakollisen lisäeläkkeen (Superannuation) eläkeikä nousee vuosittain yhdellä vuodella kunnes se on 60v. vuonna 2025. Vähimmäiseläkkeen (Age pension) eläkeikä nousee 6 kk. kahden vuoden välein kunnes se on 67 v. vuonna 2023.

IS: Hallitus on vetänyt esityksensä pois, joka olisi nostanut eläkeiän asteittain 70:een vuosina 2018-2041

JP: Vähentämätön kansaneläkeikä 65 v. Työeläkeikä nousee sekä miehillä että naisilla 65 vuoteen v.2030 mennessä.

CA: Vähentämätön vanhuuseläkeikä. Työeläkkeen voi ottaa joustava 60-70 v ja kansaneläkkeen 65-70.

NO: Joustava eläkeikä 62-75v. Normaali eläkeikä 67v. Eläkkeen määrän tulee olla tarpeeksi suuri, jotta sen saa alle 67v. iässä.

RU: Eläke voidaan myöntää aikaisemmin mm. pitkän työuran perusteella, lasten lkm:n perusteella, raskaaksi luokitelluissa ammateissa, pohjoisen alueen työntekijöille

US: Eläkeikä nousee v.2021 lähtien 2kk/v.