YEL-eläkkeiden kustannustenjako ja YEL:n valtionosuus

Eläketurvakeskus selvittelee vuosittain YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa, kuinka maksettujen YEL-eläkkeiden kustannukset jakautuvat eläkelaitosten kesken.

YEL-eläkettä karttuu yrittäjälle vahvistetun YEL-työtulon perusteella. Myös YEL-vakuutusmaksut  määrätään työtulon pohjalta. YEL-vakuutusmaksun taso määräytyy keskimääräisen TyEL-maksun perusteella.

YEL-eläkkeiden kustannustenjakoon osallistuvat kaikki viimeisen eläkelaitoksen periaatteessa mukana olevat eläkelaitokset. YEL-eläkkeet kustannetaan yhteisesti jakojärjestelmällä, eli YEL-eläkkeitä ei rahastoida. Eläkkeiden kustantamiseen osallistuvat YEL:n mukaista eläketurvaa vakuuttavat eläkelaitokset eli YEL-eläkelaitokset. Valtio kustantaa sen osuuden YEL-eläkkeistä, johon yrittäjien maksamat vakuutusmaksut eivät riitä. YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa selvitellään myös YEL-lisäeläketurvan kustannukset.

Eläkelaitos maksaa tai saa YEL-eläkkeiden kustannustenjaosta eläkelaitoksen maksamien YEL-eläkeosien ja eläkelaitoksen YEL-vakuutusmaksurahaston erotuksen. Eläkelaitoksen YEL-vakuutusmaksurahastoa määritettäessä ei oteta huomioon maksamatta olevia avoimia YEL-vakuutusmaksuja.

YEL-vakuutusmaksurahasto muodostuu edellisen vuoden vakuutusmaksuvastuun ja kyseisen vuoden YEL-maksutulon summana. Rahastosta vähennetään ne osuudet, jotka tarvitaan YEL-eläkelaitosten hoitokuluihin ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustantamiseen.

Valtio kustantaa sen osuuden YEL-eläkkeistä, johon yrittäjien vakuutusmaksurahastot eivät riitä. Valtion osuus määräytyy YEL:n mukaisen eläkemenon ja YEL:n kustantamiseen käytettävissä olevan vakuutusmaksurahaston erotuksena. Vakuutusmaksurahastoa määritettäessä ei oteta huomioon avoimina olevia maksuja. Alla olevassa taulukossa on listattu viime vuosien valtionosuuksia miljoonina euroina.

Vuosi milj.
2006 43,2
2007 37,5
2008 51,2
2009 84,7
2010 96,6
2011 44,1
2012 22,9
2013 68,4
2014 66,8
2015 82,5

Valtio on osallistunut YEL:n kustantamiseen vuodesta 1979 lähtien. Poikkeuksena on vuosi 1990, jolloin valtion osuutta ei tarvittu.

YEL:n eläkemeno ja valtion osuus vuosina 1990-2015

YEL-kuvanettiin2015

YEL-eläkkeiden kustannustenjako käytännössä

Eläketurvakeskus saa vuosittain eläkelaitoksilta tiedot eläkelaitoksen maksamista YEL-eläkkeistä, eläkelaitoksessa vakuutettujen yrittäjien vakuutusmaksutulosta, yrittäjien YEL-työtulojen summasta ja avoimina olevista maksuista. Eläkelaitokset lähettävät tiedot edelliseltä vuodelta maaliskuun lopussa. Eläketurvakeskus laskee näiden tietojen perusteella kunkin eläkelaitoksen lopullisen saatavan tai maksun ja YEL:n valtionosuuden.

Koska YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa liikkuvat rahamäärät ovat suuria, niitä selvitellään jo etukäteen eläkkeiden maksuvuonna maksettavilla ennakoilla. Eläketurvakeskus laskee ennakon eläkelaitokselle, jos eläkelaitoksen arvioitu vuositasoinen saatava tai maksu YEL-eläkkeiden kustannustenjaosta on vähintään 20 000 euroa. YEL-eläkelaitosten ja valtion ennakoita tarkennetaan kaksi kertaa vuoden aikana.

Lopullisen saatavan tai maksun ja ennakoiden erotuksena saatava tarkistuserä on se rahamäärä, jonka eläkelaitos maksaa tai saa Eläketurvakeskuksen kautta kustannustenjaosta.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: ARI KAARTINEN, EEVA POUTIAINEN