Ulkomaiselle työntekijälle vakuutus

Suomalaisen työnantajan on vakuutettava Suomessa palveluksessaan oleva ulkomainen työntekijä työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan aivan samoin kuin suomalaisetkin työntekijät. Myös ulkomainen työnantaja on yleensä velvollinen järjestämään täällä työssä oleville työntekijöilleen TyEL:n mukaisen eläketurvan. Samalla tavalla ulkomainen työnantaja on velvollinen vakuuttamaan Suomessa työnantajalle Suomesta käsin etätyötä tekevät työntekijät. Poikkeuksena tästä voivat olla työntekijät, jotka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen työhön.

Suomen työeläke maksetaan myös ulkomaiselle työntekijälle mihin tahansa maahan. Eläkevakuutusmaksuja ei palauteta henkilön muuttaessa pois Suomesta, vaan hän saa ne aikanaan eläkkeen muodossa.

EU-maasta tai sopimusmaasta lähetetty työntekijä

EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä, Yhdysvalloista, Intiasta, Israelista, Chilestä, Kanadasta tai Quebecistä Suomeen lähetetty työntekijä voi kuulua lähtömaan sosiaaliturvaan, jolloin vakuutusmaksut maksetaan vain sinne. Lähtövaltion sosiaaliturvaan kuulumisesta on hankittava todistus (EU:n alueella A1).

Sopimuksettomasta maasta lähetetty työntekijä

TyEL ei koske työntekijää, jonka ulkomainen työnantaja lähettää tänne lyhytaikaiselle ja enintään kaksi vuotta jatkuvalle työkomennukselle. Ehtona on

  • ettei työntekijä kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin työkomennuksen alkaessa ja
  • ettei häneen sovelleta EU:n sosiaaliturvasäännösten tai sosiaaliturvasopimuksen määräysten perusteella Suomen lainsäädäntöä.

Sopimuksettomasta maasta lähetettyä työntekijää ei tarvitse työeläkevakuuttaa Suomessa, jos komennus kestää enintään kaksi vuotta.

Jos työkomennus Suomeen on pitempi kuin kaksi vuotta, Eläketurvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa ulkomaisen työnantajan TyEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta. Tämä vapautusmahdollisuus ei koske sellaista lähetettyä työntekijää, jonka vakuuttamisesta määrätään EU:n sosiaaliturvasäännöksissä tai sosiaaliturvasopimuksessa.

Vapautus myönnetään enintään viideksi vuodeksi Suomessa työskentelyn alkamisesta lukien. Edellytyksenä vapauttamiselle on, että työnantaja on järjestänyt työntekijänsä eläketurvan muulla tavoin.

Lisätietoja löytyy Työeläkelakipalvelusta (linkki alla).

Vapautusta haetaan Eläketurvakeskukselta lomakkeella:

Oikopolut:

Aiheesta muualla: