Todistuksen hakeminen

Tilapäisesti EU/ETA-maissa tai Sveitsissä (jatkossa EU-maat) tai sosiaaliturvasopimusmaissa työskentelevä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan,  jos hän

  • ulkomaille lähtiessään on  Suomen sosiaaliturvan piirissä ja
  • työskentelee ulkomailla suomalaisen työnantajan lähettämänä tai tekee töitä omalle Suomessa toimivalle yritykselleen.

Tällöin ulkomailla työtä tekevällä henkilöllä tulee olla todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (EU-maissa A1).

Eläketurvakeskus myöntää hakemuksesta A1-todistuksen, jos edellä kuvatut edellytykset täyttyvät. A1-todistus määrää, että sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen, jolloin:

  • eläke karttuu Suomeen
  • esimerkiksi mahdolliset sairauspäivärahat saadaan Suomesta.

Lähetetty työntekijä ja virkamies

Kun lähdetään työkomennukselle EU-maahan, tarvitaan A1-todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta.

Jos lähdetään työkomennukselle sosiaaliturvasopimusmaahan, tarvitaan todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

Todistuksen hakee ensisijaisesti työnantaja käyttäen Eläketurvakeskuksen sähköistä hakemuspalvelua. Palvelu toimii suomeksi.

Oikopolut:

Todistusta voi hakea myös täytettävällä ja tulostettavalla verkkolomakkeella

Oikopolut:

Lähetetty yrittäjä

Jos yrittäjä lähtee tilapäisesti työskentelemään toiseen EU-maahan, tarvitaan A1-todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta.

Jos yrittäjä lähtee tilapäisesti työskentelemään sosiaaliturvasopimusmaahan, tarvitaan todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

Todistusta haetaan Eläketurvakeskukselta täytettävällä ja tulostettavalla verkkolomakkeella.

Oikopolut:

Lähetetty apurahansaaja

Jos apurahansaaja lähtee tilapäisesti työskentelemään toiseen EU-maahan, tarvitaan A1-todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta.

Jos apurahansaaja lähtee tilapäisesti työskentelemään sosiaaliturvasopimusmaahan, tarvitaan todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

Todistusta haetaan Eläketurvakeskukselta täytettävällä ja tulostettavalla verkkolomakkeella.

Oikopolut:

Useassa EU-maassa työskentelevä

Henkilön tulee aina ilmoittaa asuinmaansa sosiaaliturvaviranomaisille työskentelystä useassa EU-maassa eli hakea A1-todistusta sovellettavan lainsäädännön määrittelemiseksi.

Jos henkilö työskentelee vain yhdelle työnantajalle, todistuksen hakee useimmiten työnantaja. Jos työnantajia on useita, työntekijä hakee todistusta itse.

Todistusta haetaan käyttäen Eläketurvakeskuksen sähköistä hakemuspalvelua. Palvelu toimii suomeksi.

Oikopolut:

Todistusta voi hakea myös täytettävällä ja tulostettavalla verkkolomakkeella.

Oikopolut:

Lentohenkilö

Jos lentohenkilön kotiasema on eri maassa kuin missä henkilö asuu tai tekee lentotyön lisäksi muuta työtä, tulee hakea A1-todistus sovellettavan lainsäädännön määrittelemiseksi.

Todistuksen hakee ensisijaisesti työnantaja käyttäen Eläketurvakeskuksen sähköistä hakemuspalvelua. Tarvittaessa lentohenkilö voi myös hakea itse todistusta sähköisesti. Palvelu toimii suomeksi.

Oikopolut:

Merimies

Jos merimies työskentelee muun kuin asuinmaansa lipun alla liikennöivällä aluksella tai tekee merityön lisäksi muuta työtä, tulee hakea A1-todistus sovellettavan lainsäädännön määrittelemiseksi.

Todistuksen hakee ensisijaisesti työnantaja käyttäen Eläketurvakeskuksen sähköistä hakemuspalvelua. Tarvittaessa merimies voi myös hakea itse todistusta sähköisesti. Palvelu toimii suomeksi.

Oikopolut:

Mikäli todistusta ei haeta, sovelletaan vakuuttamisen pääsääntöä eli henkilö kuuluu työskentelyvaltionsa sosiaaliturvaan.

Oikopolut:

Kela saa ilmoituksen myönnetystä todistuksesta

Eläketurvakeskus ilmoittaa myöntämästään todistuksesta Kelalle. Kela toimittaa ilman eri hakemusta eurooppalaisen sairaanhoitokortin toisessa EU-maassa työskentelevälle, joka on edelleen sairausvakuutettu Suomessa. Kortti oikeuttaa oleskeluvaltion lakisääteisen terveydenhuoltojärjestelmän mukaiseen hoitoon ja korvaukseen annetusta hoidosta.

Mukaan lähtevien perheenjäsenten tulee kuitenkin hakea erillisellä hakemuksella Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista Kelasta.

Aiheesta muualla: