Todistuksen hakeminen

Tilapäisesti EU/ETA-maissa tai Sveitsissä (jatkossa EU-maat) tai sosiaaliturvasopimusmaissa työskentelevä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan,  jos hän

  • ulkomaille lähtiessään on  Suomen sosiaaliturvan piirissä ja
  • työskentelee ulkomailla suomalaisen työnantajan lähettämänä tai tekee töitä omalle Suomessa toimivalle yritykselleen.

Tällöin ulkomailla työtä tekevällä henkilöllä tulee olla todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (EU-maissa A1).

Eläketurvakeskus myöntää hakemuksesta A1-todistuksen, jos edellä kuvatut edellytykset täyttyvät. A1-todistus määrää, että sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen, jolloin:

  • eläke karttuu Suomeen
  • esimerkiksi mahdolliset sairauspäivärahat saadaan Suomesta.

Kela saa ilmoituksen myönnetystä todistuksesta

Eläketurvakeskus ilmoittaa myöntämästään todistuksesta Kelalle. Kela toimittaa ilman eri hakemusta eurooppalaisen sairaanhoitokortin toisessa EU-maassa työskentelevälle, joka on edelleen sairausvakuutettu Suomessa. Kortti oikeuttaa oleskeluvaltion lakisääteisen terveydenhuoltojärjestelmän mukaiseen hoitoon ja korvaukseen annetusta hoidosta.

Mukaan lähtevien perheenjäsenten tulee kuitenkin hakea erillisellä hakemuksella Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista Kelasta.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

Lähetetty työntekijä

Kun lähdetään työkomennukselle EU-maahan, tarvitaan A1-todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta.

Jos lähdetään työkomennukselle sosiaaliturvasopimusmaahan, tarvitaan todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

Todistuksen hakee työnantaja, joka voi käyttää Eläketurvakeskuksen sähköistä hakemuspalvelua. Palvelu toimii suomeksi.

Oikopolut:

Todistusta voi hakea myös täytettävällä ja tulostettavalla verkkolomakkeella

Oikopolut:

Lähetetty yrittäjä

Jos yrittäjä lähtee tilapäisesti työskentelemään toiseen EU-maahan, tarvitaan A1-todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta.

Jos yrittäjä lähtee tilapäisesti työskentelemään sosiaaliturvasopimusmaahan, tarvitaan todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

Todistusta haetaan Eläketurvakeskukselta.

Oikopolut:

Lähetetty apurahansaaja

Jos apurahansaaja lähtee tilapäisesti työskentelemään toiseen EU-maahan, tarvitaan A1-todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta.

Jos apurahansaaja lähtee tilapäisesti työskentelemään sosiaaliturvasopimusmaahan, tarvitaan todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

Todistusta haetaan Eläketurvakeskukselta.

Oikopolut:

Useassa EU-maassa työskentelevä

Henkilön tulee aina ilmoittaa asuinmaansa sosiaaliturvaviranomaisille työskentelystä useassa EU-maassa eli hakea A1-todistusta sovellettavan lainsäädännön määrittelemiseksi.

Jos henkilö työskentelee vain yhdelle työnantajalle, todistuksen hakee useimmiten työnantaja. Jos työnantajia on useita, työntekijä hakee todistusta itse.

Oikopolut:

Mikäli todistusta ei haeta, sovelletaan vakuuttamisen pääsääntöä eli henkilö kuuluu työskentelyvaltionsa sosiaaliturvaan.