Julkaisut

Rss-link

Eläketurvakeskus julkaisee eläketurvaa koskevia tutkimuksia, raportteja, tilastoja, käsikirjoja, esitteitä sekä Työeläke-lehteä.

Julkaisut ovat saatavilla pdf-tiedostoina. Ne ovat vapaasti avattavissa ja tallennettavissa. Painettuja julkaisuja voi tilata lomakkeella kunkin julkaisun esittelysivulta. Osa julkaisuista on ilmestynyt vain verkkoversiona. Eläketurvakeskuksen julkaisut ovat maksuttomia, ellei toisin mainita.

ETK:n julkaisut löytyvät myös Julkarista, joka on STM:n hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto.

Uusimmat julkaisut