Usein kysyttyä ulkomaisten eläkkeiden hakemisesta

Oletko hakemassa eläkettä ulkomailta? Katso vastauksemme usein kysyttyihin kysymyksiin.

Miten haen eläkettä EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä?

Kysymys: Olin aikoinani 1970-luvulla muutaman vuoden töissä Ruotsissa ja 1980-luvulla Norjassa. Miten voin hakea eläkettä noilta ajoilta?

Vastaus: Eläketurvakeskus toimittaa hakemuksesi ulkomaille, mikäli asut Suomessa ja haet eläkettä yhdestä tai useammasta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä. Eläkkeen hakeminen käynnistyy, kun täytät Suomen kansallisen eläkehakemuslomakkeen ja liitteen U, jolla ilmoitat ulkomaan työskentelyysi ja oleskeluusi liittyvät tiedot.

Voit täyttää ja tulostaa hakemuksen Työeläke.fi-palvelussa tai Eläketurvakeskuksen, Kelan tai oman työeläkelaitoksesi verkkosivuilla. Paperisia eläkehakemuslomakkeita saat Eläketurvakeskuksesta, työeläkelaitoksista ja Kelan toimistoista. Täytetyt lomakkeet voit palauttaa mihin tahansa edellä mainituista paikoista. Voit hakea vanhuuseläkettä myös sähköisesti useimpien työeläkelaitosten verkkosivuilla.

Täytä liite U huolellisesti, sillä siinä annetut tiedot ovat ulkomailla lähtökohtana hakemuksesi käsittelylle ja eläkeoikeutesi selvittämiselle. Kaikesta ulkomaan työskentelystä ja asumisesta on ilmoitettava itse. Ilmoita tiedot myös niiden maiden osalta, joista et nyt aio hakea eläkettä. Tietoja ei välttämättä saada muualta. Liitä mukaan mahdolliset kopiot ulkomaan työskentelyä ja oleskelua koskevista asiakirjoista, kuten työtodistuksista, työkirjoista ja palkkakuiteista.

Aiheesta muualla:

Miten haen eläkettä maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus (Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Kanada/Quebec, Kiina tai USA)?

Kysymys: Olen työskennellyt Suomen lisäksi sekä Kanadassa että USA:ssa. Miten haen näiden maiden eläkettä?

Vastaus: Jos olet ilmoittanut Suomen eläkehakemuslomakkeella hakevasi myös jonkin sosiaaliturvasopimusmaan eläkettä, Eläketurvakeskus lähettää sinulle tarvittavan maakohtaisen eläkehakemuksen ja hakuohjeet. Suomi on solminut jokaisen sosiaaliturvasopimusmaan kanssa kahdenkeskisen sosiaaliturvasopimuksen, joten maiden hakuprosesseissa on eroja.

Hakemuskäsittelyä nopeuttaaksesi voit myös tulostaa lomakkeet Työeläke.fi-palvelusta tai Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta. Löydät ne Lomakkeet-osion kohdasta Eläke sosiaaliturvasopimusmaista. Kun olet täyttänyt hakemuslomakkeet, palauta ne Eläketurvakeskukseen. Eläketurvakeskus vahvistaa sosiaaliturvasopimusmaan eläkelaitosta varten sovitut tiedot ja välittää hakemuksesi edelleen kyseisen maan eläkelaitokseen käsiteltäväksi.

Poikkeuksena tähän on, että jos haet USA:n eläkettä, sinulle toimitetaan maan varsinaiset hakemuslomakkeet USA:n Oslon suurlähetystöstä.

Aiheesta muualla:

Miten haen eläkettä sopimuksettomasta maasta?

Kysymys: Olen työskennellyt muutaman vuoden Venäjällä. Miten selvitän eläkeoikeuteni siellä ja haen maan eläkettä?

Vastaus: Koska Suomen ja Venäjän välillä ei ole sosiaaliturvasopimusta, Eläketurvakeskus ei lähetä hakemustasi Venäjälle, vaan sinun on itse huolehdittava eläkeoikeuden selvittämisestä ja mahdollisesta eläkkeen hakemisesta. Työeläke.fi-sivustolta voit tarkistaa maat, joista eläke maksetaan EU-asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella Suomeen. Muiden maiden osalta eläke on haettava itse. On myös mahdollista, ettei kaikista niin sanotuista sopimuksettomista maista makseta eläkkeitä lainkaan Suomeen.

Muiden kuin EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaiden eläkelaitosten yhteystietoja löydät kansainvälisen sosiaaliturvalaitosten yhdistyksen ISSA:n verkkosivuilta.

Aiheesta muualla:

Miten haen ulkomaan lisä- tai sopimuseläkettä?

Kysymys: Työskentelin Ruotsissa 1970–1980-luvulla useamman vuoden. Nyt olen saanut Ruotsista AMF Pensionilta kirjeen, jossa he kehottavat minua hakemaan eläkettä. Mitä minun tulisi tehdä?

Vastaus: Monissa maissa lakisääteistä eläketurvaa täydentävät ammatilliset lisä- ja sopimuseläkkeet. AMF Pension on yksi Ruotsin suurimmista sopimuseläkelaitoksista. Eläketurvakeskus ei välitä ulkomaille näitä eläkkeitä koskevia hakemuksia, koska ne eivät kuulu EU:n sosiaaliturva-asetusten piiriin. Mahdollinen oikeus lisä- tai sopimuseläkkeeseen ja se, miten eläkettä haetaan, sinun tulee selvittää itse suoraan asianomaisesta eläkelaitoksesta.

Joissakin maissa (esim. Ranska, Sveitsi) on myös sellaisia pakollisia, lakisääteisiä lisäeläkkeitä, jotka kuuluvat EU:n sosiaaliturva-asetusten piiriin. Tällöin lakisääteisen lisäeläkkeen hakeminen hoituu maan peruseläkkeen hakemisen yhteydessä Eläketurvakeskuksen kautta, eikä niitä tarvitse erikseen hakea. Lisätietoja eri maiden lisä- ja sopimuseläkkeistä löydät tältä sivustolta, kohdasta Eläkejärjestelmät > Muut maat.

Aiheesta muualla:

Miten voin saada arvion ulkomaan eläkkeestäni?

Kysymys: Työskentelin nuoruudessani Saksassa ja Sveitsissä. En ole vielä jäämässä eläkkeelle, mutta minua kiinnostaisi tietää, kuinka paljon eläkettä tulen saamaan kyseisistä maista. Kuinka voin selvitellä asiaa?

Vastaus: Jos haluat ennakkoarvion ulkomaisen eläkkeesi määrästä, sinun tulee pyytää sitä suoraan kyseisen maan eläkeviranomaiselta. Heillä on arvion antamiseen tarvittavat tiedot. Helpoin ja usein ainoa tapa on pyytää arviota vapaamuotoisella kirjeellä.

Pyyntöön tarvittavat tiedot vaihtelevat maittain, mutta kirjeessä tulisi mainita ainakin:

  • omat henkilö- ja yhteystiedot
  • kyseisen maan henkilötunnus tai vakuutusnumero, jos sellaiset ovat tiedossasi sekä
  • mahdollisimman tarkat tiedot asumisestasi ja työskentelystäsi kyseisessä maassa.

Kun pyydät arviota EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, pyynnön voi tehdä myös suomeksi. Joillain mailla on arvion pyytämiseen tarkoitettu valmis lomake, jonka voi tulostaa maan eläkeviranomaisen verkkosivuilta.

Useimmista ulkomaiden eläkelaitoksista voit saada arvion kotiisi kirjeitse. Jotkin maat toimittavat kirjautumistunnuksen ja salasanan, joilla pääset itse katsomaan omia eläketietojasi suoraan kyseisen eläkelaitoksen tarjoamasta verkkopalvelusta. On myös maita, jotka eivät pysty antamaan lainkaan etukäteisarviota eläkkeestäsi, mutta voivat toimittaa ns. työsuhdeotteen. Työsuhdeotteelta voit tarkistaa, mitä vakuutusaikoja sinulle on rekisteröity kyseisessä maassa.

Yhteys- ja maakohtaisia lisätietoja eläkearvion pyytämiseksi löydät Työeläke.fi-sivustolta osiosta Lisätietoa eri maiden eläkkeistä.

Aiheesta muualla:

Mistä alkaen minun kannattaa hakea ulkomaan vanhuuseläkettä?

Kysymys: Täytän tänä vuonna 63 vuotta ja olen jäämässä vanhuuseläkkeelle Suomessa. Olen työskennellyt myös Saksassa ja haluaisin hakea sieltä kertyneen eläkkeen samalla. Voinko hakea Saksan eläkettä jo 63-vuotiaana?

Vastaus: Kyllä, tietyin edellytyksin Saksan vanhuuseläke voidaan myöntää varhennettuna jo 63-vuotiaana, mutta Saksan yleinen vanhuuseläkeikä on korkeampi. Eläketurvakeskus ei tiedä kertoa yksittäisten hakijoiden osalta, täyttyvätkö eläkkeen varhentamiseen vaaditut edellytykset. Sinun tulisikin selvittää asia itse joko ottamalla etukäteen yhteyttä Saksan eläkelaitokseen tai hakemalla eläkettä.

Ulkomaan vanhuuseläkettä hakiessa kannattaa aina tarkistaa kyseisen maan yleinen vanhuuseläkeikä. Monissa maissa, kuten Saksassa, yleistä vanhuuseläkeikää on viime vuosina nostettu. Eläkkeeseen oikeuttava ikä saattaa riippua syntymävuodesta tai vuodesta, jolloin eläkkeen hakee maksuun.

Eläke voidaan joissain tilanteissa myöntää myös ennen yleisen vanhuuseläkeiän täyttämistä, mutta usein eläkkeeseen tehdään silloin varhennusvähennys. Tietyissä maissa eläkkeen varhentaminen ei ole lainkaan mahdollista.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

Saan työttömyysetuutta, voinko hakea ulkomaan eläkettä?

Kysymys: Jäin työttömäksi noin vuosi sitten ja työttömyysetuuteni maksu jatkuu edelleen. Olen työskennellyt myös Virossa ja siellä olisin jo oikeutettu vanhuuseläkkeeseen. Voinko hakea Viron eläkettä, vaikka saan työttömyysetuutta Suomessa?

Vastaus: Voit hakea Viron eläkettä, vaikka saat työttömyysetuutta tai muita sosiaalietuuksia, mutta sinun on hyvä huomioida, että ulkomaan eläkelaitoksen maksama eläke voi vähentää työttömyysetuuden tai muun sosiaalietuuden määrää tai estää sen maksamisen kokonaan. Tarkista sosiaalietuutta maksavalta taholta mahdollisen ulkomaan eläkkeen vaikutus etuuteen ennen ulkomaan eläkkeen hakemista.

Lakisääteisellä ulkomaan eläkkeellä on myös vaikutusta Suomen eläke-etuuksiin. Ulkomaan työeläke estää Suomen osa-aikaeläkkeen myöntämisen ja maksamisen. Ulkomaan työ- tai asumisperusteinen eläke estää myös Kelan eläketuen maksamisen.

Jos toimit yrittäjänä, vakuuttamisvelvollisuutesi päättyy lakisääteisen vanhuuseläkkeen (myös ulkomaisen työeläkkeen) alkamiseen, minkä jälkeen voit ottaa vapaaehtoisen yrittäjän eläkevakuutuksen.

Aiheesta muualla:

Miten saan tiedon ulkomaan eläkepäätöksestä?

Kysymys: Hain Norjan eläkettä pari kuukautta sitten ja nyt jäin miettimään, miten saan tietää myöntääkö Norja eläkkeen vai ei?

Vastaus: Ulkomaan eläkelaitos lähettää kirjallisen eläkepäätöksensä suoraan hakijalle. Päätös annetaan pääsääntöisesti maan omalla kielellä ja siitä käy ilmi, onko eläke hylätty (ja millä syyllä) vai myönnetty (ja eläkkeen alkamisaika sekä määrä).

Lisätietoja eläkepäätöksestä saat eläkepäätöksen antaneelta eläkelaitokselta.

Aiheesta muualla:

Mikä taho maksaa ulkomaan eläkkeeni?

Kysymys: Hain äskettäin Suomen työeläkettä ja samalla Espanjan eläkettä. Onko niin, että tuleva Espan-jan eläke maksetaan sitten Suomen työeläkkeen yhteydessä?

Vastaus: Ei makseta. Ulkomaan eläkkeen maksaa aina sen maan eläkelaitos, josta eläke on myönnetty. Siksi on tärkeää, että ilmoitat eläkehakemuksella tilinumerosi kansainvälisessä IBAN-muodossa ja vastaat ulkomaan eläkelaitoksen mahdollisesti lähettämiin kyselyihin pankkiyhteystiedoista.

Ulkomaan eläke maksetaan kyseisen maan valuutassa. Kansainvälisten tilisiirtojen maksut vaihtelevat pankeittain ja maittain ja saat pankistasi tarkemmat tiedot mahdollisista käsittelymaksuista.

Aiheesta muualla:

Kuinka kauan ulkomaisen eläkepäätöksen saaminen kestää?

Kysymys: Aion hakea eläkettä Ruotsista ja Norjasta ja mietin, kuinka kauan eläkehakemusten käsittely näissä maissa kestää?

Vastaus: Eläkehakemusten käsittely kestää ulkomailla yleensä pidempään kuin Suomessa. Käsittelyaikaan vaikuttaa mm. se, mitä eläkettä haetaan ja mistä maasta ja mitä tietoja kyseisen maan eläkelaitos tarvitsee hakemuksesi käsittelyä varten.

Esimerkiksi vuonna 2016 vanhuuseläkehakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli Ruotsissa noin 4 kuukautta ja Norjassa noin 6 kuukautta.

Tarkempia tietoja hakemuksesi käsittelyn etenemisestä voit tiedustella suoraan ulkomaiselta eläkelaitokselta. Asiaasi käsittelevän ulkomaisen eläkelaitoksen yhteystiedot saat Eläketurvakeskukselta kirjeitse viimeistään siinä vaiheessa, kun eläkehakemuksesi on toimitettu kyseiseen maahan.

Voit jättää ulkomaan vanhuuseläkehakemuksen noin 6-9 kuukautta ennen eläkkeen toivottua alkamisajankohtaa. Hakemus tulisi jättää viimeistään sen kuukauden aikana, jona haluaisit eläkkeesi alkavan.

Aiheesta muualla:

Miten voin seurata ulkomaisen eläkeasiani käsittelyä?

Kysymys: Jätin Ruotsin eläkehakemukseni kuukausi sitten. Mistä tiedän, onko Ruotsin eläkelaitos vastaanottanut hakemukseni?

Vastaus: Kun EU- tai ETA-maan tai Sveitsin eläkehakemus on toimitettu Eläketurvakeskuksesta ulkomaille, lähettää Eläketurvakeskus sinulle tiedoksiantokirjeen. Tiedoksiantokirjeellä saat yhteystiedot ulkomaiseen eläkelaitokseen, johon voit halutessasi olla suoraan yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse ja tiedustella eläkehakemuksesi käsittelystä tarkemmin.

Joillain ulkomaisilla eläkelaitoksilla on myös verkkopalvelu, josta voi seurata oman eläkehakemusasiansa käsittelyä, esimerkiksi Belgiassa Mypension-palvelu. Monilla mailla on verkkopalvelu, jossa pääsee tarkastelemaan omia eläketietojaan, mutta hakemusasian etenemisestä ei sitä kautta saa välttämättä lisätietoa.

Verkkopalvelut ovat pääasiallisesti suunniteltu jokaisen maan kansalliseen käyttöön, mutta myös ulkomailla asuvien on usein mahdollista tilata palveluun tunnukset ja salasana tai koodi, joilla pääsee tarkastelemaan omia tietojaan. Saat tarvittavat kirjautumistiedot ottamalla yhteyttä ulkomaiseen eläkelaitokseen.

Aiheesta muualla:

Mitkä tahot käsittelevät eläkehakemustani Suomessa?

Kysymys: Minulle on hieman epäselvää, kuka käsittelee eläkehakemustani täällä Suomessa?

Vastaus: Eläkehakemuksesi käsittelyssä on mukana useita toimijoita sen mukaisesti, mitä eläkkeitä olet hakemassa. Työeläkelaitoksesi käsittelee hakemuksen Suomen työeläkkeen ja Kela kansaneläkkeen osalta. Jos olet hakenut samalla hakemuksella ulkomaan eläkettä, Eläketurvakeskus välittää hakemuksen näiltä osin EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin.

Eläketurvakeskus välittää myös ulkomailta saamansa tiedot ja päätösasiakirjat eteenpäin työeläkelaitokseesi ja Kelaan.

Työeläke.fi-sivuston kautta voit selvittää oman työeläkelaitoksesi, mikäli se ei ole tiedossasi. Löydät tätä varten Siirry työeläke­laitoksesi palveluun -painikkeen Työeläke.fi:n etusivulta tai miltä tahansa sisältösivulta. Painike on merkitty lukkosymbolilla, sillä laitoksen selvittäminen edellyttää, että tunnistaudut palveluun verkkopankkitunnuksilla.

Aiheesta muualla:

Voinko perua ulkomaan eläkehakemukseni?

Kysymys: Olen hakenut Ruotsin eläkettä, mutta haluankin perua sen. Miten peruminen tehdään?

Vastaus: Jos hakemuksesi on vasta käsittelyssä Suomessa, etkä ole vielä saanut Eläketurvakeskukselta tiedotekirjettä hakemuksesi ulkomaille toimittamisesta, voit perua hakemuksesi soittamalla Eläketurvakeskukseen.

Kun hakemuksesi on jo käsittelyssä ulkomailla, voit perua sen vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Lähetä ilmoitus eläkehakemusta käsittelevään eläkelaitokseen Eläketurvakeskuksen kautta. Voit tehdä perumisen suomeksi tai millä tahansa muulla EU:n virallisella kielellä.

Jos ulkomaan eläkelaitos on ehtinyt jo antaa päätöksensä, eläkkeen peruminen on yleensä hankalampaa. Lisätietoja asiasta saat ensisijaisesti päätöksen antaneelta ulkomaan eläkelaitokselta.

Miten vastaan ulkomaan eläkelaitoksen lähettämiin kyselyihin?

Kysymys: Olen hakenut eläkettä Saksasta, ja nyt sain hakemukseeni liittyen paljon lisäkyselyitä Saksan eläkeviranomaiselta. En oikein ymmärrä kaikkea mitä he pyytävät. Voisiko Eläketurvakeskus vastata kyselyihin puolestani?

Vastaus: Ei, Eläketurvakeskus ei voi valitettavasti vastata saamiisi kyselyihin puolestasi, eikä tehdä kirjallisia käännöksiä saamistasi asiakirjoista. Autamme sinua kuitenkin vastaamaan kyselyihin mahdollisuuksien mukaan. Lähtökohtaisesti sinun tulee vastata kaikkiin saamiisi kyselyihin itse, ja tarvittaessa hankkia käännösapua omalla kustannuksellasi.

Ulkomaan eläkeviranomainen voi pyytää sinulta tarkempia lisätietoja selvittäessään eläkeoikeuttasi. Pyyntöihin vastaaminen on erittäin tärkeää ja vastaamatta jättäminen voi johtaa eläkehakemuksesi käsittelyn viivästymiseen tai jopa sen hylkäämiseen. Kyselyt ovat yleensä maan virallisella kielellä, mutta sinulla on oikeus vastata niihin suomeksi tai millä tahansa muulla EU:n virallisella kielellä.

Vastaukset kyselyihin kannattaa aina palauttaa suoraan ulkomaan eläkeviranomaiselle ja noudattaa tarkasti kyselyissä ilmoitettua määräaikaa. Tarvittaessa voit toimittaa kyselyt myös Eläketurvakeskukseen, työeläkelaitokseesi tai Kelaan edelleen ulkomaille välitettäväksi.

Miksi saan kyselyitä ulkomaan eläkelaitokselta, vaikken ole hakenut ulkomaan eläkettä?

Kysymys: Olen hakenut Suomesta työkyvyttömyyseläkettä. Olen työskennellyt myös Virossa, mutta en ole hakenut sieltä eläkettä. Miksi Viron eläkelaitos lähettää minulle lisätiedusteluja?

Vastaus: Kun olet työskennellyt tai toiminut yrittäjänä Suomen lisäksi toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä, tarvitsee Suomen työeläkelaitos eläkkeen laskemiseksi todistuksen asumis- ja työskentelyajoistasi (vakuutusaika) toisessa EU-maassa. Ulkomaan eläkelaitos saattaa tarvita sinulta lisäselvityksiä työskentelystäsi voidakseen vahvistaa vakuutusaikasi kyseisessä maassa. Lisäksi Kela tarvitsee tietoja ja todistuksen ulkomailla asumisestasi voidakseen käsitellä kansaneläkehakemuksesi.

On tärkeää, että vastaat ulkomaan eläkelaitoksen lähettämiin kyselyihin, koska vastaamatta jättäminen voi johtaa Suomen eläkehakemuksen käsittelyn viivästymiseen tai jopa sen hylkäämiseen.

Aiheesta muualla:

En ole tyytyväinen ulkomailta saamaani eläkepäätökseen, mitä voin tehdä?

Kysymys: Hain eläkettä Ranskasta, mutta en ole tyytyväinen saamaani päätökseen. Mielestäni Ranska ei ole huomioinut kaikkia siellä työskentelemiäni aikoja. Mitä voin tehdä?

Vastaus: Jos olet tyytymätön ulkomaan eläkeviranomaisen antamaan ratkaisuun, voit hakea siihen muutosta heti päätöksen saatuasi. Tee valitus päätöksessä olevien muutoksenhakuohjeiden mukaisesti. Toimita kirjallinen valituksesi annetussa määräajassa ja suoraan päätöksen antaneelle eläkelaitokselle tai muutoksenhakuohjeessa mainittuun osoitteeseen. Tarvittaessa voit lähettää valituksen myös Eläketurvakeskukseen, työeläkelaitokseesi tai Kelaan, josta se välitetään edelleen oikealle taholle.

Valituskirjeellä tulisi mainita ainakin se, mistä päätöksestä valitat, asia johon vaadit muutosta ja perustelut valitukselle. Valituksen liitteeksi kannattaa toimittaa perustelujasi tukevia asiakirjoja, kuten työtodistuksia, palkkakuitteja tai uusia lääketieteellisiä selvityksiä, joita ulkomaan eläkelaitoksella ei mahdollisesti ole ollut käytettävissään eläkehakemusta käsitellessään. Muista mainita myös omat yhteystietosi sekä allekirjoittaa ja päivätä kirje. Valituksen kielenä voit käyttää suomea tai mitä tahansa muuta EU:n tai sosiaaliturvasopimusmaan virallista kieltä.

Kun olet saanut eläkepäätökset kaikista niistä EU- ja ETA-maista, joista olet hakenut eläkettä, voit tutkia päätöksistä niiden yhteisvaikutusta eläkeoikeuksiisi. Jos eri maiden eläkepäätöksillä on mielestäsi kielteinen yhteisvaikutus eläkeoikeuteesi yhdessä tai useammassa EU- ja/tai ETA-maassa, voit olla lisätietojen saamiseksi yhteydessä päätöksen antaneeseen eläkelaitokseen ja pyytää päätösten tarkistamista. Päätösten tarkistamista varten sinun tulee pyytää Eläketurvakeskuksesta EU-eläkepäätösten yhteenveto (P1-lomake).

Aiheesta muualla:

Miksi ulkomaisen eläkkeeni maksu on katkennut?

Kysymys: Saan eläkettä Virosta, mutta maksusuoritukset loppuivat yllättäen huhtikuussa. Mistä tämä voi johtua?

Vastaus: Useiden maiden eläkelaitokset lähettävät eläkkeensaajilleen vuosittain täytettäväksi henkilötietolomakkeen, jolla tarkistetaan henkilötietojen oikeellisuus. Lomakkeesta käytetään myös nimitystä elossaolotodistus.

Lomake tulee täyttää ja palauttaa annettujen ohjeiden mukaisesti ulkomaille, sillä sen palauttamatta jättäminen johtaa yleensä eläkkeen maksun katkeamiseen. Usein lomakkeeseen vaaditaan viranomaisen tai vastaavan vahvistus (allekirjoitus ja leima) siitä, että henkilö on edelleen elossa.

Joidenkin maiden eläkelaitokset eivät erikseen muistuta todistuksen palauttamisesta, vaan odottavat sen oma-aloitteista toimittamista eläkkeensaajalta.

Jos eläkkeen maksu katkeaa, syynä voi olla myös se, että eläke on ollut määräaikainen. Jos olet saanut työkyvyttömyyseläkettä, voi eläkkeen maksu katketa kun täytät kyseisen maan vanhuuseläkeiän etkä ole vielä hakenut tai saanut päätöstä vanhuuseläkkeestä.

Viron eläkkeen maksu on tässä tapauksessa ilmeisesti loppunut siksi, että eläkkeen maksu katkaistaan siellä 1.4. alkaen, mikäli elossaolotodistusta ei palauteta 1.3. mennessä.

Aiheesta muualla:

Olen muuttanut, miten uusi osoitteeni välittyy ulkomaille?

Kysymys: Saan eläkettä Tanskasta. Olen muuttamassa seuraavan kuukauden alussa ja haluaisin tietää välittyykö tieto Suomen viranomaisten kautta automaattisesti myös Tanskaan?

Vastaus: Ei välity. Eläkkeensaajana sinun tulee itse ilmoittaa kaikista olosuhteissasi tapahtuvista muutoksista mahdollisimman pian suoraan ulkomaan eläkettä maksavalle taholle. Tiedot eivät pääsääntöisesti välity automaattisesti Suomesta ulkomaille.

Olennaisia muutoksia olosuhteissa ovat esimerkiksi osoitteen-, siviilisäädyn tai tilinumeron muutos sekä tieto uuden työsuhteen alkamisesta tai yrittäjätoiminnan aloittamisesta.

Eläkkeensaaja on menehtynyt. Miten tieto välittyy ulkomaille?

Kysymys: Mieheni menehtyi äskettäin ja hän sai eläkettä myös Ruotsista. Miten minun tulisi toimia, jotta Ruotsin eläkkeen maksu ei jatku turhaan?

Vastaus: Jos eläkkeensaaja menehtyy, kannattaa omaisten välittää tieto siitä mahdollisimman nopeasti ulkomailla eläkettä maksavalla taholle, jottei eläkkeen liikamaksua ehtisi syntyä. Jos omaisilla ei ole varmuutta siitä, mistä eläkelaitoksesta tai maasta eläkkeensaaja sai ulkomaista eläkettä, voivat he ottaa yhteyttä Eläketurvakeskukseen.

Eläketurvakeskus saa viranomaisena tiedon eläkkeensaajan kuolemasta hieman viiveellä sen jälkeen, kun tieto on päivittynyt Väestörekisteriin. Saatuaan vahvistetun tiedon eläkkeensaajan kuolemasta Eläketurvakeskus välittää sen tiedoksi niihin ulkomaan eläkelaitoksiin, joista eläkkeensaajalla on Eläketurvakeskuksen rekisteritietojen mukaan eläke maksussa.

Kuinka ulkomaan eläkettäni verotetaan?

Kysymys: Sain eläkepäätöksen Isosta-Britanniasta. Miten kyseinen maa verottaa eläkettäni, ja eihän minun nyt tarvitse maksaa veroa kahteen maahan?

Vastaus: Eläkkeen myöntäjämaa pidättää eläkkeestäsi omien säädöksiensä mukaisen veron. Lisätietoja ulkomaan eläkkeesi verotuksesta saat ulkomaan eläkepäätöksestä, eläkettä maksavalta eläkelaitokselta tai kyseessä olevan maan veroviranomaiselta.

Se, miten ulkomainen eläketulo verotetaan Suomessa, riippuu kyseisen maan ja Suomen välisestä verotussopimuksesta. Lisätietoja ulkomaan eläkkeen vaikutuksesta verotukseesi Suomessa saat Suomen verottajalta, palvelunumerosta Henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus (ks. alempi linkki).

Aiheesta muualla:

Mistä saan ajantasaisen tiedon ulkomaisen eläkkeeni määrästä?

Kysymys: Minun pitäisi ilmoittaa saamani Norjan eläkkeen määrä paikkaan X. Saanko eläkkeen ajantasaisen määrätiedon Eläketurvakeskuksesta?

Vastaus: Sinun tulee tiedustella eläkkeesi määrää suoraan eläkettä maksavalta eläkelaitokselta. Eläketurvakeskus ei pidä rekisteriä ulkomaisten eläkelaitosten maksamista eläkkeen määristä.

Jos Eläketurvakeskus, työeläkelaitos tai Kela tarvitsee ulkomaan eläkkeesi määrätietoja, heillä on oikeus saada ne suoraan ulkomaan eläkelaitokselta. Mikäli joku muu viranomainen pyytää eläkkeen määrätietoja ulkomailta puolestasi, tulee sinun antaa sille valtakirja asian hoitamiseksi.