Ajankohtaislistaus
25.10.2022

Väestö vanhenee, ja tämä vaikuttaa myös eläkejärjestelmiin. Vaikutuksiin on pyritty vastaamaan Euroopassa eläkeuudistuksilla, joilla tavoitellaan työurien pidentämistä ja eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Työurien pidentämisen tavoitteessa on kuitenkin usein jätetty huomiotta tärkeä tekijä: työnantajat.

Tästä keskustelemme Eläketurvakeskuksen englanninkielisessä tutkimuswebinaarissa maanantaina 14.11.2022 klo 14.30–15.30.

Jotta työurat pitenisivät loppupäästä, myös työnantajien pitäisi muuttaa toimintatapojaan sekä haluta palkata ja pitää työssä ikääntyvää työvoimaa.

Tutkimustieto siitä, miten työnantajat suhtautuvat vanhempien työntekijöiden johtamiseen, rekrytointiin ja eläköitymiseen, lisääntyy jatkuvasti. Työnantajille tehdyt kyselyt Suomessa ja Alankomaissa osoittavat, että työnantajien näkemykset työurien pidentämisestä ja eläkkeelle siirtymisen myöhentämisestä ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Tästä huolimatta esteitä vanhempien työntekijöiden palkkaamiselle on edelleen.

ETK:n webinaarissa keskustelemme edistysaskeleista ja parannuskohteista vertailemalla tuoretta tutkimustietoa Suomessa ja Alankomaissa.

Webinaarin ohjelma

Alustukset

  • Noora Järnefelt, Eläketurvakeskus
    Are Finnish employers ready for longer working lives?
  • Kène Henkens, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, NIDI
    Employers and longer working lives. Do policies and norms change?

Kommenttipuheenvuoro

  • Anna Kwiatkiewicz, BusinessEurope

Tietoa esiintyjistä

Noora Järnefelt on erikoistutkija Eläketurvakeskuksessa. Hän on tutkinut laajasti työmarkkinoille osallistumista ja eläkkeelle siirtymistä. Hän vetää parhaillaan ETK:n tutkimushanketta, jossa on tutkittu työnantajien suhtautumista eläköitymiseen ja työvoiman ikääntymiseen Suomessa.

Kène Henkens on Työ ja eläkkeelle siirtyminen -teemaryhmän johtaja NIDI:ssä (Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute). Hän on tutkinut työnantajien käyttäytymistä ikääntyvillä työmarkkinoilla ja on yksi edelläkävijöistä tällä tutkimusalueella.

Anna Kwiatkiewicz työskentelee vanhempana neuvonantajana BusinessEuropessa sosiaaliasiain politiikkaosastolla. BusinessEurope on tunnustettu työmarkkinaosapuoli, joka edustaa 35 maan kansallisia elinkeinoelämän liittoja eurooppalaisella päätöksenteon tasolla.

Ilmoittaudu Teams-webinaariin Webropolissa.
Saat osallistumislinkin ennen webinaaria sähköpostiisi.

Lämpimästi tervetuloa!

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.