Ajankohtaislistaus
16.11.2020

Kuinka hyvin kansalaiset tuntevat eläketurvan perusasiat, etuudet ja niiden rahoituksen? Miten eläkeasioihin suhtaudutaan Suomessa ja Ruotsissa? Nämä ja monet muut uudet faktat avautuvat tutkimusseminaarissa 3.12.

Tässä tutkimusseminaarissa luotaamme kansalaisten eläkeosaamista Suomessa ja Ruotsissa. Seminaarissa käsitellään eläkeosaamista sekä subjektiivisilla omaa koettua tuntemista mittaavilla mittareilla että objektiivisesti eläkejärjestelmän yksityiskohtien tuntemista tarkastelevilla kysymyksillä. Lisäksi seminaarissa kerrotaan uutta tietoa eläketurvaan liittyvästä luottamuksesta ja huolenaiheista.

Tilaisuus on englanninkielinen ja järjestetään webinaarina torstaina 3.12. klo 10.30.-12.00.

Seminaarin puhujat

Sanna Tenhunen (Eläketurvakeskus):
How familiar are Finns with pension issues and the 2017 pension reform in Finland? Questionnaire survey on views relating to pensions.

Mattias Nordin (Uppsalan yliopisto, Ruotsi):
Pension Knowledge in Sweden: Rare, too Complicated and Postponed for a Better Day

Liisa-Maria Palomäki (Eläketurvakeskus):
Finns’ multifaceted opinions on the pension system

Kommentaattorit:

Anu Raijas (Suomen Pankki)
Olli Kärkkäinen (Valtiovarainministeriö)

Ilmoittaudu Webropolissa, osallistu Teamsissa

Ilmoittaudu seminaariin Webropolissa.

Tutkimusseminaari järjestetään etänä Microsoft Teams -sovelluksen avulla.  

Saat ETK:lta linkin Teams-seminaaritapahtumaan, kun olet ilmoittautunut tilaisuuteen Webropolissa.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.