Ajankohtaislistaus
25.9.2020

ETK:n tutkimusseminaari esittelee tuoretta tutkimustietoa työeläkekuntoutuksen toiminnasta ja kuntoutustuen saajista. Osallistu seminaariin etänä Teams-sovelluksessa tiistaina 10.11. klo 14-16.

Kuntoutustuet ovat yleistyneet, mutta mihin ne johtavat – onko työhön paluu kasvanut vai siirrytäänkö aiempaa useammin pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle? Miten kuntoutustuen saajia aktivoidaan, jos aktivoidaan? Ja miten kuntoutujat itse kokevat työeläkekuntouksen toimivuuden? Entä mitä vakuutuslääkärit näkevät ongelmina ja onnistumisina?

Seminaarin puhujina 

Mikko Laaksonen (ETK): Työhön paluu kuntoutustuen jälkeen: ajalliset muutokset.

Tiina Muinonen (STM): Selvitys kuntoutustuella olevien aktivointikäytännöistä.

Jarna Pasanen (Tampereen yliopisto): Työhön paluuta edistävät tekijät työeläkekuntoutujien näkökulmasta.

Jyri Liukko (ETK): Haastattelututkimus kuntoutuksen ratkaisukäytännöistä ja kuntoutuksen toimivuudesta.

Katarina Murto (STTK), kommentaattori.

Vesa Rantahalvari (EK), kommentaattori.

Ilmoittaudu seminaariin Webropolissa.

Tutkimusseminaari järjestetään etänä Microsoft Teams -sovelluksen avulla.  Jos Teams ei ole sinulle tuttu, suosittelemme tutustumaan sen käyttöön hyvissä ajoin ennen seminaarin alkamista.

Saat ETK:lta linkin Teams-seminaaritapahtumaan, kun olet ilmoittautunut tilaisuuteen Webropolissa.

Viime vuonna 18 500 kuntoutujaa

Kuntoutuksen tarkoituksena on ehkäistä työntekijän tai yrittäjän joutuminen ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle tai tukea määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli kuntoutustuella olevan paluuta takaisin työelämään. Valtaosa työeläkekuntouksen saajista tulee työelämästä.

Vuonna 2019 työeläkekuntoutujia oli 18 500. Kuntoutusta itse hakeneista 67 prosenttia ja työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneista 58 prosenttia palasi kuntoutuksen jälkeen takaisin töihin.

Työeläkekuntoutujien yleisin diagnoosi on tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Toiseksi yleisin on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt.

Työntekijälle voidaan myöntää kuntoutus- tai osakuntoutustuki, kun hänen työkykynsä on alentunut määräaikaisesti. Kuntoutustuen saaminen edellyttää hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa. Osa kuntoutustuen saajista saa työeläkelaitosten järjestämää ammatillista kuntoutusta.

Työeläkekuntoutuksen keskimääräinen kustannus on 19 000 euroa.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.