Ajankohtaislistaus
7.3.2023

Viimeaikaisissa eläkeuudistuksissa on nostettu vanhuuseläkeikää niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa. Ranskassa puolestaan aikeet eläkeiän nostamisesta ovat herättäneet vastustusta. Eläkeiän nostaminen ja sen vaikutukset ovat aiheena Eläketurvakeskuksen (ETK) englanninkielisessä tutkimuswebinaarissa maanantaina 27.3.2023 klo 14.30–16.00.

Tuoreet ETK:n tutkimukset osoittavat, että Suomessa vuoden 2005 ja 2017 eläkeuudistukset ovat vaikuttaneet eri tavoilla työurien pidentymiseen ja eläkkeelle siirtymisen myöhentymiseen.

  • Miten eläkeuudistukset vaikuttavat vanhempien työntekijöiden työllisyyteen ja eläkkeelle siirtymiseen?
  • Minkälaisia eroja on maiden välillä?
  • Minkälaisia perusteluja puolesta tai vastaan on eläkeiän nostamiselle edelleen?

Tutkijat Suomesta ja Virosta kuvaavat ja vertailevat maiden eläkeuudistusten seurauksia.

Webinaarin ohjelma

Ma 27.3.2023 klo 14.30–16.00 (Teams, englanninkielinen)

Alustukset:

What happened to retirement age and working careers after the 2005 and 2017 pension reforms in Finland?
Satu Nivalainen, Eläketurvakeskus

Did the 2017 pension reform affect the transition to disability pension?
Mikko Laaksonen, Eläketurvakeskus

What happened in Estonia to retirement and employment after raising the retirement age?
Lauri Leppik, University of Tallinn

Kommentti:
Bruno Palier, Sciences Po, Ranska

Moderointi:
Kati Kuitto, Eläketurvakeskus

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu webinaariin webropolin kautta. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen ja kalenterikutsun, jossa on Teams-linkki.

Tervetuloa!

Puhujat

Satu Nivalainen on ekonomisti Eläketurvakeskuksessa. Hän on tutkinut laajasti työelämää ja vanhuuseläkkeelle siirtymistä Suomessa. Parhaillaan hän tutkii vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia työllisyyteen, työttömyyteen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Lisäksi hän tarkastelee tekijöitä, jotka vaikuttavat vanhuuseläkkeelle siirtymisen ajoitukseen.

Mikko Laaksonen on erikoistutkija Eläketurvakeskuksessa. Hänen tutkimusalueenaan on työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. Tällä hetkellä hän tutkii muutoksia työkyvyttömyydessä 2000-luvulla ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneessä väestössä sekä niiden vaikutuksia työkyvyttömyyseläkkeellä olevien keskimääräisiin tuloihin.

Lauri Leppik on sosiaali- ja väestötieteiden professori Viron väestötieteiden instituutissa Tallinnan yliopistossa. Leppik tutkii väestön ikääntymistä ja sosiaalipolitiikkaa ja on parhaillaan mukana SHARE-hankkeessa (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe). Hän on myös äskettäin johtanut vertailevaa tutkimushanketta kahdeksan Euroopan maan eläkejärjestelmistä Viron sosiaali- ja talousministeriöille.

Bruno Palier on tutkimusjohtaja Sciences Po -yliopistossa Ranskassa Euroopan – ja vertailevan politiikan tutkimuksen keskuksessa. Hän tutkii sosiaaliturvauudistuksia ja sosiaalipolitiikkaa Euroopassa ja johtaa parhaillaan useita vertailevia hankkeita sosiaalipolitiikasta, sosiaalisesta kahtijakautumisesta Euroopassa ja hyvinvointivaltion uudistuksista manner-Euroopassa. Viime aikoina Palier on kommentoinut vastustusta herättänyttä Ranskan eläkeuudistusta, jonka tavoitteena on nostaa eläkeikää.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.